Knygos „Maironis: laiškai. Atsiminimai“ pristatymas

Spalio 4 d. (trečiadienį) 17 val. Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje hum. m. dr. Eugenijaus Žmuidos sudarytos knygos „Maironis: laiškai. Atsiminimai“ pristatymas, susitikimas su autoriumi ir literatūros kritike, skaitove Ramute Dragenyte.

               


Knyga - "Maironis: Laiškai. Atsiminimai" - daugelio žmonių ir daugelio kartų sukurtas darbas, skirta plačiam skaitytojų ratui, todėl atsisakyta mokslinio laiškų bei atsiminimų nagrinėjimo.

Knygos sudarytojas Eugenijus Žmuida – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Naujosios literatūros skyriaus mokslo darbuotojas, mokslinių straipsnių, straipsnių enciklopedijoms, vadovėliams autorius