Kviečiame į bibliotekos projekto pristatymą

Inovatyvius projektus įgyvendinsiančios bibliotekos kviečia bendruomenes į nacionaliniu mastu vyksiančius renginius!

Net 45 Lietuvos viešosios bibliotekos gavo dalinį projekto „Bibliotekos pažangai 2" ir LR kultūros ministerijos finansavimą bendruomenių projektams įgyvendinti. Bibliotekų iniciatyvos padės išplėsti paslaugų spektrą, atnaujinti infrastruktūrą, gerinti darbuotojų kompetenciją ir taip įvirtinti bibliotekas kaip savarankiškas tvarias bendruomenines institucijas, kurios svariai prisideda gerinant Lietuvos žmonių gyvenimo kokybę. Tarp finansavimą gavusių bibliotekų ir Kaišiadorių viešoji biblioteka, kuri įgyvendins projektą „Robotikos mokykla bibliotekoje" . Inicijuojamo projekto tikslas – suteikti 10-14 metų amžiaus Kaišiadorių rajono moksleiviams programavimo, inžinerijos bei komandinio darbo įgūdžių, skatinti jų kūrybiškumą, motyvaciją bei tikslingą IRT naudojimą edukaciniams tikslams, tuo pačiu išvystant naują IRT paremtą bibliotekos paslaugą, leisiančią pritraukti daugiau jaunimo, o projekto metu sukauptą patirtį perduodant kitoms Lietuvos viešosioms bibliotekoms. Dalyviai bus mokomi naujo, šiuolaikiško požiūrio į informacines technologijas bei jų teikiamas galimybes.

Pažymėti bibliotekos projekto įgyvendinimo pradžią, birželio 9 d. 14 val. bibliotekos bendruomenė, partneriai, valdžios ir nevyriausybinių organizacijų atstovai yra kviečiami į Kaišiadorių viešoje bibliotekoje vyksiantį šventinį renginį. Panašūs renginiai tuo pačiu metu nacionaliniu mastu vyks ir kitose finansavimą gavusiose bibliotekose. Renginių metu bibliotekos pasidalins su bendruomenėmis savo projekto idėja. Taip pat bus vykdoma simbolinė akcija – bibliotekos šalia savo pastatų sodins medelius. Kaišiadorių viešoji biblioteka šalia bibliotekos pastato sodins šermukšnį, kurį bibliotekai dovanoja UAB Žiežmarių gėlės. Medis simbolizuoja bibliotekų augimą, progresą, tapimą savarankiškomis tvariomis ir dinamiškomis institucijomis; jo vaisiai – bibliotekų teikiamą naudą bendruomenėms. Informacinis partneris Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, kurio atstovai apsilankys bibliotekose ir rengs reportažą apie renginius. Šventė pažymės naują projekto „Bibliotekos pažangai 2" etapą – bibliotekų projektų bendruomenėms įgyvendinimą.
Per įgyvendinamus projektus bibliotekos prisidės prie bendruomenėms aktualių problemų sprendimo
Bibliotekų iniciatyvos, kurias iš dalies finansuoja projektas „Bibliotekos pažangai 2" ir LR kultūros ministerija, yra orientuotos į bendruomenėms aktualių problemų sprendimą. Finansavimą gavusiuose projektuose atsižvelgiama į įvairių amžiaus grupių ir socialinės padėties žmonų poreikius, ypač daug dėmesio skiriama neformaliam bendruomenių narių ugdymui. Viešosios bibliotekos kartu su partneriais sieks didinti atstovaujamų bendruomenių jaunimo užimtumą, skatins prasmingą laisvalaikį. Įgyvendinami projektai padės gerinti vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo kokybę. Senjorai bibliotekose galės išmokti naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, mokytis užsienio kalbų, dalyvauti laisvalaikio užsiėmimuose, įgyti žinių sveikatingumo, ekologijos ir kitais aktualiais klausimais. Bus skatinamas kartų bendravimas per bendras veiklas, į kurias bus įtraukiami senjorai ir jaunimas. Projektuose numatytos priemonės taip pat turėtų prisidėti prie kitų bendruomenėms aktualių problemų – verslumo skatinimo, nedarbo lygio mažinimo, sėkmingos specialiųjų poreikių grupių integracijos į visuomeninį ir kultūrinį gyvenimą, atokiau gyvenančių bendruomenių atskirties mažinimo.
Bibliotekos tampa inovacijų lyderiais
Bibliotekos projektus bendruomenėms teikė kartu su partneriais – valdžios institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, verslo įmonėmis, kitomis bibliotekomis. Pateiktos projektų paraiškos parodė, kad bibliotekos yra atviros bendradarbiavimui, geba generuoti novatoriškas idėjas ir į savo veiklą siekia integruoti informacinių komunikacinių technologijų naudojimą. Įgyvendinant projektus, bibliotekų darbuotojai ir lankytojai turės galimybę įgyti naujų žinių IKT, programavimo, 3D grafikos, užsienio kalbų, verslumo, filmų kūrimo, robotikos bei kitose srityse. Dalis finansavimą gavusių bibliotekų atnaujins infrastruktūrą įrengdamos įvairias laboratorijas bei dirbtuves, taip pat kūrybines ir laisvalaikio erdves, kurios padės pritraukti naujų lankytojų ir leis kartu su partneriais įgyvendinti įvairias iniciatyvas. Bibliotekos lankytojams bus pasiūlyta įvairių naujų veiklų – biblioterapijos užsiėmimų, interaktyvių edukacinių žaidimų, įvairių būrelių, kurie padės gerinti bendruomenės narių socialinius įgūdžius, psichologinę sveikatą, praturtins laisvalaikį. Dalis sėkmingas paraiškas pateikusių bibliotekų ketina organizuoti edukacinių ugdomųjų filmų demonstravimą bibliotekos lankytojams bei nuotolines transliacijas atokiau įsikūrusioms bendruomenėms.
Kvietimą teikti paraiškas bibliotekų projektų daliniam finansavimui gauti Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ir LR kultūros ministerija paskelbė 2015 metų pradžioje. Iki kovo 6 d. viešosios bibliotekos kartu su partneriais pateikė 57 bendruomenių poreikius atitinkančias paraiškas. Gegužės viduryje paskelbtos 32 viešosios bibliotekos, kurioms skirtas „Bibliotekos pažangai 2" ir LR kultūros ministerijos finansavimas, o birželio pradžioje vertinimo komisijos sprendimu ir projekto „Bibliotekos pažangai 2" priežiūros komiteto pritarimu patvirtintas finansavimas dar 13 viešųjų bibliotekų. Ekspertų komisijai įvertinus paraiškas, 45 bibliotekoms skirtas daugiau kaip 1 mln. 200 tūkst. Eur. vertės finansavimas.
Informacijos apie birželio 9 d. vyksiantį renginį finansavimą gavusiose bibliotekose prašome teirautis artimiausioje finansavimą gavusioje bibliotekoje.

Renginio partneriai: