2015 Birželio mėnesio renginiai

 

Renginys

Vieta

Atsakingas asmuo

1–30 d.

Virginijos Maravičienės ir Justinos Maravičiūtės tapybos darbų paroda

Žaslių biblioteka

O. Karvelienė

1–30 d.

Vaikų lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ vaikų grupės „Bitutė“ piešinių paroda „Gėlės Tėveliui“.  Aukl. R. Žvirblienė, G. Kanapickienė

Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius

T. Ivoškienė,

R. Jūrienė

1 d.

14.30 val.

Tarptautinė vaikų gynimo diena bibliotekoje

Talpūnų biblioteka

R. Kareckienė

2–30 d.

Arinos Keturkaitės fotonuotraukų paroda „Žiedai Tėčiui“

Zūbiškių biblioteka

O. Raudeliūnienė

2 d.

14.30 val.

Popietė „Spalvotas vaikystės pasaulis“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti

Tauckūnų biblioteka

V. Aleksandravičienė

2 d.

11 val.

Rytmetis, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti. Dalyvauja Kruonio KC Kalvių skyriaus dramos kolektyvas „Bildukai“. Vad. J. Bernotienė

Pakertų biblioteka

 D. Ščiukienė

2 d.

11 val.

 

Neprėkštos bendruomenės susitikimas su Kaišiadorių vyskupijos vyskupu Jonu Ivanausku

Neprėkštos biblioteka

B. Grendienė

2 d.

15 val.

Popietė „Augu skaitydamas“

Gudienos biblioteka

D. Repčinskienė

2 d.

13 val.

Piešimas ant asfalto „Vaikystė -  tai laukų drugelis“ skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti

Kaščiukiškių biblioteka

R. Sinkevičienė

3 d.

12 val.

Valandėlė „Vasara su knyga“

Dovainonių biblioteka

V. Sadauskienė

3,10,17,23 d.

12 val.

Edukaciniai užsiėmimai su dailės mokytoja Inga Armanavičiūte

 Tauckūnų  biblioteka

V. Aleksandravičienė

4,11,18,25 d.

12 val.

Animacija vaikams

Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius

T. Ivoškienė,

R. Jūrienė

4 d.

16 val.

Paskaita „Alavijo nauda sveikatai ir grožiui“. Skaito Lina Paulauskienė

 Tauckūnų  biblioteka

V. Aleksandravičienė

9 d.

14 val.

„Bibliotekos pažangai 2“ projekto „Robotikos mokykla bibliotekoje“ pristatymas

Viešoji biblioteka

O. Tomkuvienė

10 d.

17 val.

Arvydo Anušausko knygos „KGB. Visiškai slaptai“ sutiktuvės

Viešoji biblioteka

S. Ladienė

12 d.

16 val.

Vasaros skaitymų „Augu skaitydamas“ pristatymas

Palomenės biblioteka

F. Gresienė

12 d.

11.30 val.

Klaipėdos optikos centro akių patikra gyventojams

Tauckūnų biblioteka

V. Aleksandravičienė

12,23,29 d.  

Sveikinimai su vardo diena

Vilūnų ir aplinkiniai kaimai

Ona Skrockienė,

Vida Taraškevičienė,

Audronė Skardžiuvienė

13 d.

14 val.

Etnografinis renginys „Ką mena sena obelis“

Kąstyčio Pavalkio sodyba

Audronė Sirvydienė,

Renata Karpavičienė

18 d.

13 val.

Išvyka su mažaisiais skaitytojais į Dovainonių etnografinę sodybą

Rumšiškių biblioteka

Gražina Raudeliūnienė

18 d.

15 val.

Protų mūšis jaunimui

Žaslių biblioteka

O. Karvelienė

23 d.

13 val.

Popietė „Joninių magija“

Antakalnio biblioteka

V. Unguraitienė

25 d.

12 val.

Vaikų vasaros programos pristatymas, užsiėmimai ir žaidimai bibliotekos kiemelyje

Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius

T. Ivoškienė,

R. Jūrienė