2015 Rugpjūčio mėnesio renginiai

 

VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Data Renginys Vieta Atsakingas asmuo
1–31 d. Ingos Armanavičiūtės tapybos paroda Viešoji biblioteka S. Ladienė

Kiekvieną antradienį

12 val.

Kaišiadorių viešosios bibliotekos projektas „Krašto istorija atgimsta vaikų darbuose“.

Iliustruotų istorijų kūrimas

Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius,

kaimo bibliotekos

T. Ivoškienė ir filialų bibliotekininkės

Kiekvieną ketvirtadienį

12 val.

Animaciniai filmai vaikams Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius T. Ivoškienė