2016 Spalio mėnesio renginiai

KAIŠIADORIŲ VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Data,

laikas

Renginys Vieta Atsakingas asmuo

1–31 d.

Fotografijų paroda „Mano kaimas, mano miestas“. Projekto „Krašto istorija atgimsta vaikų darbuose 2“ dalyvių darbai Viešoji biblioteka O. Tomkuvienė

4 d.

14 val.

Tiesioginė internetinė transliacija iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ministudijos tema „Tiesioginių išmokų mokėjimo tvarka ir aktualijos“

Viešoji biblioteka,

kaimų bibliotekos

S. Ladienė

4 d.

15 val.

Valandėlė vaikams „Gyvūnai šalia mūsų“ skirta Pasaulinei gyvūnijos dienai paminėti Mikalaučiškių biblioteka A. Tadarauskienė

4,11,18,25d.

17.30 val.

Intelektualus žaidimas „Auksinis protas“ Pravieniškių, Žaslių bibliotekos

M. Drulienė,

O. Karvelienė

5 d.

14 val.

Kompiuterinio raštingumo mokymai pradedantiesiems

Palomenės

biblioteka

F. Gresienė

6 d.

17 val.

Knygos „Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija“ pristatymas. Dalyvauja knygos autorė Ramunė Sakalauskaitė Viešoji biblioteka S. Ladienė

7 d.

19 val.

Koncertas - vakaronė

„O širdyje ... dar ne ruduo“.

Dalyvauja Rumšiškių KC mišrus vokalinis ansamblis „Žigla“

Vilūnų bendruomenės namai

O. Skrockienė

V. Taraškevičienė

7,14,21,28d.

15 val.

Kūrybiniai užsiėmimai vaikams Talpūnų biblioteka

R. Kareckienė

11 d.

10 val.

Tiesioginė internetinė transliacija iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ministudijos tema „Euro -mitai“

Viešoji biblioteka,

kaimo bibliotekos

S. Ladienė

12 d.

9 val.

Rytmetis vaikams „Susipažinkime, aš - biblioteka“ Kruonio biblioteka Dž. Bartkutė

13 d.

16 val.

Vakaras bendruomenei. Dalyvauja bendruomenės pareigūnė, psichologė, visuomenės sveikatos biuro specialistai. Vakaro metu veiks „Sveikatos stotelė“ Viešoji biblioteka

S. Ladienė,

I. Budrikienė

14,21 d.

13 val.

Kompiuterinio raštingumo mokymai pradedantiesiems Kasčiukiškių biblioteka R. Sinkevičienė

14 d.

15 val.

Vasaros skaitymų užbaigimas Žiežmarių biblioteka A. Keturkaitė

15 d.

13 val.

Rudens šventė ,,Rudens mozaika“ Darsūniškio kultūros namų kieme

A. Sirvydienė

R. Karpavičiūtė

19 d.

10.30 val.

Rudens šventė. Dalyvauja Dovainonių pagrindinės mokyklos ikimokyklinės grupės vaikai. Dovainonių KC salė

V. Sadauskienė,

G. Prunskienė

20 d.

13 val.

Edukacinis užsiėmimas „Kvilingas“. Mokymus veda Regina Baublienė Neprėkštos biblioteka B. Grendienė

21 d.

12 val.

Literatūrinė popietė vaikams, skirta poetės Ramutės Skučaitės 85-mečiui Dovainonių KC salė

V. Sadauskienė,

L. Keblienė

21 d.

15 val.

Literatūrinė popietė vaikams „Rudens spalvos“ Antakalnio biblioteka V. Unguraitienė

24 d.

10 val.

Pravieniškių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ priešmokyklinės vaikų grupės filmuko peržiūra Pravieniškių biblioteka

M. Drulienė,

A. Malinauskienė

26 d.

14 val.

Popietė „Istorija gyva mūsų širdyse“. Dalyvauja Misija Sibiras’16 dalyviai Kruonio bendruomenės namai

Dž. Bartkutė,

Ž. Grigonytė

27 d.

11 val.

Edukacinis užsiėmimas „Rudens lapo žaismas “ Varkalių biblioteka N. Kmeliauskienė

27 d.

12 val.

Literatūrinė popietė mažiesiems „Aš - eilėraščių knygelė“ Pakertų lopšelis-darželis D. Ščiukienė

28 d.

16 val.

Rumšiškiečių naujų knygų sutiktuvės. Dalyvauja Stanislovas Abromavičius, Algirdas Šatinskas, Antanas Obelevičius Kaišiadorių muziejaus Jono Aisčio ekspozicija

G. Kazanavičienė,

G. Raudeliūnienė