2017 Gegužės mėnesio renginiai

KAIŠIADORIŲ VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Data,

laikas

Renginys Vieta Atsakingas asmuo
2–30 d. Žiežmariečių Violetos Sutkevičienės ir Veronikos Jakienės tapybos darbų paroda Žiežmarių biblioteka A. Keturkaitė

2,9,16,30d.

15 val.

Robotikos užsiėmimai vaikams.

Projektas „Robotikos mokykla bibliotekoje 2“

Pakertų biblioteka

D. Ščiukienė,

T. Stepanavičius

2–19 d. Virginijos Unguraitienės darbų paroda „Antras knygos gyvenimas“ Vilūnų biblioteka O. Skrockienė

3 d.

17 val.

Literatūrinė kompozicija „Lietuviško tautiškumo pragiedrulis: Silvestras Gimžauskas”.

Dalyvauja aktorius Ferdinandas Jakšys, bardas Gytis Ambrazevičius, literatas Juozas Žitkauskas

Viešoji biblioteka S. Ladienė

3 d.

11 val.

Svečiuose rašytojas Stanislovas Abromavičius Rumšiškių biblioteka G. Raudeliūnienė

5 d.

15 val.

Literatūrinė popietė „Pats gražiausias žodis – mama“ Kruonio biblioteka Dž. Bartkutė

5,12,19 d.

16 val.

Robotikos užsiėmimai vaikams.

Projektas „Robotikos mokykla bibliotekoje 2“

Zūbiškių biblioteka

O. Raudeliūnienė,

T. Stepanavičius

5–26 d. Arinos Keturkaitės karpinių paroda Gudienos biblioteka D. Repčinskienė

5 d.

15.30 val.

Edukacinis užsiėmimas „Mano dovanėlė mamytei“ Talpūnų biblioteka R. Kareckienė

6,13,20 d.

10 val.

Robotikos užsiėmimai vaikams

Viešosios bibliotekos Vaikų lit. skyrius

R. Jurienė,

T. Stepanavičius

6,13,20 d.

12 val.

Robotikos užsiėmimai vaikams

Žiežmarių biblioteka

A. Keturkaitė,

T. Stepanavičius

8,15,29 d.

13.30 val.

Robotikos užsiėmimai vaikams

Paparčių biblioteka

R. Kavaliauskienė,

T. Stepanavičius

9 d.

11 val.

Pažintinė valandėlė ikimokyklinukams „Pirmoji pažintis su biblioteka“ Dovainonių biblioteka V. Sadauskienė

9 d.

Europos egzaminas Pravieniškių biblioteka M. Drulienė

9 d.

15 val.

Europos egzaminas Zūbiškių biblioteka O Raudeliūnienė
9–30 d. Vaikų fotografijos paroda „Mano kaimas, mano miestas“ Talpūnų biblioteka R. Kareckienė

9 d.

15 val.

Edukacinis užsiėmimas „Tekstilės dirbiniai“. Ved. T. Prakapienė Antakalnio biblioteka V. Unguraitienė

10 d.

12 val.

Pažintinė valandėlė vaikams „Vaikų teisės ir pareigos“. Dalyvauja Bendruomenės pareigūnė vyresnioji specialistė Irena Budrikienė Viešosios bibliotekos Vaikų lit. skyrius R. Jurienė

11 d.

17 val.

Motinos dienai skirta šventė. Dalyvauja etnografinis ansamblis „NAVA“ (iš Aukštadvario). Vad. R. Sinkevičiūtė Mikalaučiškių bendruomenės salė

A. Tadarauskienė,

N. Ramanauskas

16 d.

15 val.

Susitikimas su poete Vladislava Kursevičiene (iš Daugirdiškių) Žaslių biblioteka O. Karvelienė

17 d.

12 val.

Popietė „Gegužės 17-oji – Pasaulinė informacinės visuomenės diena“ Dovainonių biblioteka V. Sadauskienė

25 d.

17.30 val.

Vakaras „Mano šeima, mano pasaulis“ Rumšiškių dienos centras

G. Raudeliūnienė,

D. Siaurusaitienė

26 d.

14 val.

Rašytojo, aktoriaus, režisieriaus, mokytojo R. Šarknicko knygos „Šarkos sielos šauksmas“

pristatymas. Dalyvauja autorius

Žiežmarių biblioteka A. Januškevičiūtė

26 d.

19 val.

Bendruomenės vakaras „Mojava – tai grįžimas į savo praeitį, prie savo šaknų“. Dalyvauja Žaslių Šv. Jurgio bažnyčios klebonas A. Ananis Kasčiukiškių biblioteka R. Sinkevičienė
26 d. Skaitymo akcija „Skaito žiežmariečiai“ Žiežmarių biblioteka A. Keturkaitė

29, 30, 31 d.

9 val.

Robotikos užsiėmimai vaikams.

Projektas „Robotikos mokykla bibliotekoje 2“

Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla E. Parauka

29 d.

10.30 val.

A. Jurašiaus knygos „Akmenukų pasakos“ aptarimas. Dalyvauja Pravieniškių lopšelio-darželio priešmokyklinė grupė Pravieniškių biblioteka

M. Drulienė,

A. Malinauskienė

31 d.

15 val.

Garsiniai skaitymai „Paslaptinga pasakų karalystė“ Kruonio biblioteka Dž. Bartkutė