Administracija

Direktorė
Aldona Naudžiūnaitė
Tel./Faks. (8 346) 51 284
El. paštas direktore@kaisiadoriuvb.lt

Direktorės pavaduotoja
Ona Tomkuvienė
Tel. (8 346) 51 902
El. paštas pavaduotoja@kaisiadoriuvb.lt

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams
Dana Marė Šatavičienė
Tel. (8 346) 51 647
el. paštas ukvede@kaisiadoriuvb.lt

Vyr. Buhalterė
Asta Sabaliauskienė
Tel. (8 346) 52 662
El. paštas buhaltere@kaisiadoriuvb.lt

Raštvedė
Laima Rudytė
Tel. (8 346) 52 662
El. paštas info@kaisiadoriuvb.lt

Inžinieriai bibliotekinių procesų automatizavimui (IT specialistai)
Evaldas Parauka,
Tomas Stepanavičius
El. paštas admin@kaisiadoriuvb.lt

Grįžti į sąrašą