Struktūra

2019-01-15

Palomenės biblioteka

Bibliotekininkė Filomena Gresienė Telefonas (8 346) 50 012 Faksas (8 346) 50 115 El paštas palomene@kaisiadoriuvb.lt Adresas: Medinų g. 6, Palomenės k., Palomenės paštas LT –56383, Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas antradieniais–penktadieniais 10:00–17:30 val. Palomenės biblioteka įkurta 1949 metais. 1952 m. buvo 2000 egz. spaudinių fondas, skaitė 103 skaitytojai. 1964 metais įsteigtos trys kilnojamosios bibliotekėlės Lomenių, Smilgių ir Palomenės kaimuose. 1973 m. biblioteka įsikūrė seniūnijos patalpose kur veikia iki šiol. 1976 metais, po bibliotekų centralizacijos, Palomenės biblioteka tapo Kaišiadorių rajono centrinės bibliotekos filialu, o nuo 1995 m. – Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialu. Bibliotekoje sukaupta 4,7 tūkstančiai spaudinių, prenumeruojama 9 pavadinimų periodinių leidinių, skaito 195 skaitytojai. 2005 metų gegužės mėnesį bibliotekoje atidarytas viešosios prieigos interneto taškas ( VIPT). Bibliotekoje įrengta 5 kompiuterizuotos darbo vietos. Bibliotekoje rengiamos literatūros, kraštotyros, dailės, vaikų kūrybos parodos, literatūriniai renginiai. Glaudžiai bendradarbiauja su Palomenės pagrindine mokykla, sale, seniūnija. Paslaugos:
 • Literatūros išdavimas į namus;
 • Spaudinių užsakymas per TBA;
 • Informacijos paieška internete;
 • Dokumentų kopijavimas ir dauginimas;
 • Informacijos įrašymas į kompaktinius diskus;
 • Internetas;
 • Faksas;
 • Renginiai ir įvairios parodos;
 • Mokymai naudotis internetu.
2019-01-15

Pakertų biblioteka

Bibliotekininkė Danguolė Ščiukienė Telefonas: (8 346) 46 180 El. paštas pakertai@kaisiadoriuvb.lt Adresas Liepų al. 10, Pakertų k., LT–56262, Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas antradieniais–penktadieniais 10:00–17:30 val. Pakertų biblioteka įkurta 1954 metais. Biblioteka 1989 m. perkelta į naujas patalpas. Pakertų biblioteka yra vienintelis kultūros židinys Pakertų kaime. 1976 m., po bibliotekų centralizacijos, Pakertų biblioteka pavadinta Kaišiadorių rajono centrinės bibliotekos filialu, o nuo 1995 m., vykdant Lietuvos bibliotekų įstatymą, Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialu. Pakertų biblioteka 2003 m. dalyvavo Lietuvos regioninių tyrimų instituto projekte „Biblioteka – viešasis bendruomenės informacinis centras“. Vykdant projektą,  bibliotekai buvo paskirtas kompiuteris, įrengta kompiuterizuota darbo vieta. Bibliotekoje duris atvėrė viešas interneto prieigos taškas (VIPT 2) su keturiomis kompiuterizuotomis darbo vietomis vartotojams. Bibliotekoje sukaupta per 6 tūkstančiai spaudinių, prenumeruojama 12 pavadinimų periodinių leidinių, skaito 256 skaitytojai, renkama kraštotyrinė medžiaga. Bibliotekoje rengiamos įvairios parodos, kompiterinio raštingumo kursai, literatūriniai renginiai. Paslaugos:
 • Literatūros išdavimas į namus;
 • Leidinių užsakymas per TBA iš kitų bibliotekų;
 • Naudojimasis kompiuteriu;
 • Atsakymai į skaitytojų užklausas;
 • Renginiai ir parodos;
 • Spaudinių pristatymas į namus senyvo amžiaus žmonėms (jiems pageidaujant).
2019-01-15

Neprėkštos biblioteka

Bibliotekininkė Banga Grendienė Tel. (8 346) 49 788 El. paštas nepreksta@kaisiadoriuvb.lt Adresas Liepų g. 17, Neprėkštos k., LT–56382, Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas antradieniais–penktadieniais 12:00–17:00 val. Neprėkštos biblioteka įkurta 1955 metais. Tuo metu ji vadinosi Jočiūnų kaimo biblioteka ir įsikūrusi buvo Jočiūnų pradinėje mokykloje. 1961 metais bibliotekos knygų fondas buvo 8 tūstančiai egz., skaitytojų – 248. 1963 m. per gaisrą biblioteka sudegė, todėl tais pačiais metais Jočiūnų biblioteka buvo atidaryta Neprėkštos kaime. Nuo 1975 metų ji pavadinta Neprėkštos biblioteka. 1976 metais, po bibliotekų centralizacijos, Neprėkštos biblioteka pavadinta centrinės bibliotekos filialu, o nuo 1995 m., vykdant Lietuvos bibliotekų įstatymą, Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialu. Nuo 1994 metų biblioteka įsikūrusi privačiose patalpose. Bibliotekoje sukaupta per 3 tūkstančiai spaudinių, prenumeruojama 9 pavadinimų periodinių leidinių. 2008 metais duris atvėrė viešas interneto prieigos taškas (VIPT 2).  Bibliotekoje rengiamos literatūros, vaikų kūrybos parodos, vyksta kaimo bendruomenės sueigos. Glaudžiai bendradarbiaujama su Neprėkštos kaimo bendruomene. Paslaugos:
 • Literatūros išdavimas į namus;
 • Spaudinių užsakymas per TBA;
 • Atsakymai į skaitytojų užklausas;
 • Renginiai ir parodos;
 • Pynimo iš vytelių mokymai.
2019-01-15

Mikalauciškių biblioteka

Bibliotekininkė Angelė Tadarauskienė Tel. (8 346) 48 714 El. paštas mikalauciskes@kaisiadoriuvb.lt Adresas Neries g. 17, Mikalaučiškių k., LT-56318, Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas antradieniais–penktadieniais 11:00–16:00 val. Mikalauciškių biblioteka įkurta 1958 metais. Ilgą laiką biblioteka veikė senuose Skėrių kaimo kultūros namuose. 1976 metais, po bibliotekų centralizacijos, Mikalauciškių biblioteka tapo Kaišiadorių rajono centrinės bibliotekos filialu, o nuo 1995 m. – Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialu. 1989 metais biblioteka įsikūrė Mikalauciškių pradinės mokyklos pastate. 2010 metais biblioteka iš Mikalaučiškių pradinės mokyklos pastato perkelta į buvusias Mikalaučiškių medicinos punkto patalpas, kur veikia iki šiol. Bibliotekoje sukaupta per 3 tūkst. spaudinių, prenumeruojama 10 pavadinimų periodinių leidinių, skaito 139 skaitytojai. Bibliotekoje yra vieša interneto prieiga su keturiomis kompiuterizuotomis darbo vietomis vartotojams. Bibliotekoje rengiamos literatūros, vaikų kūrybos parodos, literatūriniai renginiai, kompiuterinio raštingumo kursai. Glaudžiai bendradarbiaujama vietos bendruomene. Paslaugos:
 • Literatūros išdavimas į namus;
 • Spaudinių užsakymas per TBA;
 • Atsakymai į skaitytojų užklausas;
 • Renginiai ir įvairios parodos.
2019-01-15

Kruonio biblioteka

Bibliotekininkė Eugenija Arlauskienė

Tel. (8 346) 57 120

El. paštas kruonis@kaisiadoriuvb.lt

Adresas Vilniaus g. 13, Kruonio k., LT–56318, Kaišiadorių r. sav.

Darbo laikas:
antradieniais- penktadieniais 9:30–17.00 val.

Kruonio Viešoji Valstybinė biblioteka įkurta 1939 m. vasario 9 d. 1943 metų anketos duomenimis Kruonio bibliotekos fondas buvo 1695 egz., skaitytojų – 285, veikė skaitykla. Ilgą laiką biblioteka buvo įsikūrusi dabartiniuose senelių globos namuose. Darbuotojai nuolat keitėsi. Nuo 1966 m. biblioteka perkelta į Kruonio seniūnijos patalpas kur veikia iki šiol. Ne kartą Kruonio biblioteka už aktyvią veiklą apdovanota Kultūros ministerijos diplomais. 1976 m., po bibliotekų centralizacijos, Kruonio biblioteka pavadinta Kaišiadorių rajono centrinės bibliotekos filialu, o nuo 1995 m., vykdant Lietuvos bibliotekų įstatymą, Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialu. Bibliotekos spaudinių fondas – 7,6 tūkst. fiz. vnt., prenumeruojama 16 pavadinimų periodinių leidinių. Nuo 2002 m. mažiesiems Kruonio bibliotekos lankytojams buvo skirti du kompiuteriai žaidimams. Įrengta viena kompiuterizuota darbo vieta darbuotojai. 2008 metais bibliotekoje duris atvėtė viešas interneto prieigos taškas (VIPT 2). Bibliotekoje rengiamos parodos, popietės, viktorinos, susitikimai, kompiuterinio raštingumo kursai.

Paslaugos:

 • Knygų ir periodinių leidinių išdavimas į namus;
 • Literatūriniai renginiai ir parodos;
 • Bibliografinės informacijos teikimas;
 • Leidinių užsakymas per TBA (tarpbibliotekinis abonementas);
 • Kompiuteriniai žaidimai vaikams.

 

2019-01-15

Kasčiukiškių biblioteka

Bibliotekininkė Rimutė Sinkevičienė Tel. (8 346) 69 655 El. paštas kasciukiskes@kaisiadoriuvb.lt Adresas Mokyklos g. 12, Kasčiukiškių k., LT–56103, Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas antradieniais–penktadieniais 13.00–18.00 val. Kasčiukiškių biblioteka įkurta 1966 metais privačiose patalpose. 1970 m. buvo perkelta į patalpas, kur vienoje pastato dalyje veikė parduotuvė, kitoje – biblioteka. 1976 m., po bibliotekų centralizacijos, Kasčiukiškių biblioteka pavadinta Kaišiadorių rajono centrinės bibliotekos filialu, o nuo 1995 m. – Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialu. 2004 metais biblioteka perkelta į Kasčiukiškių pagrindinės mokyklos patalpas. Bibliotekai skirti du kompiuteriai, įrengtas REMO interneto ryšys. Bibliotekos veikla iš esmės pasikeitė. 2011 m. įgyvendinant projektą „Bibliotekos pažangai“ atnaujinta kompiuterinė įranga, dvi kompiuterizuotos darbo vietos skirtos  vartotojams. Bibliotekoje sukaupta 4,9 tūkstančiai spaudinių, prenumeruojama 6 pavadinimų periodinių leidinių. Bibliotekoje rengiamos parodos, literatūriniai renginiai. Paslaugos:
 • Literatūros išdavimas į namus;
 • Leidinių užsakymas per TBA iš kitų bibliotekų;
 • Internetas;
 • Atsakymai į skaitytojų užklausas;
 • Renginiai;
 • Mokymai naudotis internetu;
 • Spaudinių pristatymas į namus senyvo amžiaus žmonėms (jiems pageidaujant).
Atgal 1 2 3 4 5
3 iš 5
Toliau