Struktūra

2019-01-15

Skyriai

Komplektavimo skyrius

TIKSLAS Užtikrinti, kad VB skyriuose ir filialuose komplektuojami dokumentai ir periodiniai leidiniai atitiktų bibliotekos vartotojų poreikius. UŽDAVINIAI Komplektuoti ir apskaityti universalaus profilio dokumentų fondą, pildyti LIBIS kompiuterinę duomenų bazę naujai gaunamų dokumentų įrašais, analizuoti fondų komplektavimą, nurašymą, panaudojimą. Komplektavimo skyriaus vedėja Laura Katelevskienė Tel. (8 346) 52 464 El. paštas komplektavimas@kaisiadoriuvb.lt Komplektavimo ir knygų tvarkymo skyriaus bibliotekininkė Nijolė Kruglovienė El. paštas nijole@kaisiadoriuvb.lt Komplektavimo ir knygų tvarkymo skyriaus bibliotekininkė Virginija Šriupšienė El. paštas virginija@kaisiadoriuvb.lt  

Skaitytojų aptarnavimo skyrius

TIKSLAS Teikti kokybiškas knygų išdavimo ir informacijos paslaugas bibliotekos paslaugų vartotojams. UŽDAVINIAI Aptarnauti skaitytojus ir informacijos vartotojus abonemente, periodinių leidinių ir interneto skaitykloje. Plėsti bibliotekinio aptarnavimo paslaugas neįgaliesiems, pensininkams, bedarbiams ir vyresniojo amžiaus žmonėms. Kurti LIBIS informacijos elektroninę bazę, kurios pagrindu skleisti informaciją apie rajono kultūrinį gyvenimą. Ugdyti skaitytojų  informacinį raštingumą, kompiuterių laikmenose kaupti, sisteminti, kraštotyrinę medžiagą. Pildyti kompiuterinių duomenų katalogą analizinėje posistemėje LIBIS, organizuoti bibliografinį – kraštotyrinį darbą, rinkti apie žymius kraštiečius, vykdyti kultūrinę veiklą, rengti skaitymo skatinimo renginius, parodas. Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Stasė Ladienė Tel. (8 346) 52 467 El. paštas biblioteka@kaisiadoriuvb.lt Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji bibliografė Zina Motiekaitienė Tel. (8 346) 51 145 El. paštas skaitykla@kaisiadoriuvb.lt Skaitytojų aptarnavimo skyriaus bibliotekininkė Jūratė Komarovienė Tel. (8 346) 52 467 El. paštas abonementas@kaisiadoriuvb.lt Skaitytojų aptarnavimo skyriaus bibliotekininkė Renata Kupčiūnienė Tel. (8 346) 52 467 El. paštas libis@kaisiadoriuvb.lt Skaitytojų aptarnavimo skyriaus bibliotekininkė Danguolė Dagilienė Tel. (8 346) 52 467 El. paštas krastotyra@kaisiadoriuvb.lt Skaitytojų aptarnavimo skyriaus bibliotekininkė Žydrūnė Dzunkovienė Tel. (8 346) 52 467 El. paštas krastotyra@kaisiadoriuvb.lt Skaitytojų aptarnavimo skyriaus bibliotekininkė Janina Jakutienė Tel. (8 346) 51 145 El. paštas spauda@kaisiadoriuvb.lt

Vaikų literatūros skyrius

TIKSLAS Aptarnauti moksleivius, ikimokyklinio amžiaus vaikus ir tuos, kuriuos domina vaikų literatūra. UŽDAVINIAI Kaupti vaikų literatūrą, literatūros istorijos, pažintinę, informacinę literatūrą lietuvių ir kitų šalių grožinę literatūrą. Padėti skaitytojams išsirinkti knygas, organizuoti kultūrinę skaitymo skatinimo ir popamokinę veiklą. Rengti knygų ir kitas parodas, naujų knygų pristatymus, susitikimus su autoriais, leidėjais, iliustratoriais, teikti informaciją visiems ja besidomintiems. Vaikų literatūros skyriaus vyr. bibliotekininkė Rita Jurienė Tel. (8 346) 52 204 El. paštas vaikai@kaisiadoriuvb.lt Vaikų literatūros skyriaus bibliotekininkė Teilanda Ivoškienė Tel. (8 346) 52 204 El. paštas vaikai@kaisiadoriuvb.lt
2019-01-15

Padaliniai

Antakalnio biblioteka

Bibliotekininkė Virginija Unguraitienė Tel. (8 346) 41 289 El. paštas antakalnis@kaisiadoriuvb.lt Adresas  Antakalnio g. 36A, Antakalnio k., Kaišiadorių r. sav.  LT-56359 Darbo laikas antradieniais–penktadieniais 13:00–18:00 val.

Skaityti daugiau…


Dainavos biblioteka

Bibliotekininkė Rita Kavaliauskienė Tel. (8 346) 50 155 El. paštas dainava@kaisiadoriuvb.lt Adresas Didžioji g. 21, Dainavos k., LT–56437, Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas pirmadieniais 9:00–16:00, penktadieniais 9:00–12:00 val.

Skaityti daugiau…


Darsūniškio biblioteka

Bibliotekininkė Audronė Sirvydienė Tel. (8 346) 46 302 El. paštas darsuniskis@kaisiadoriuvb.lt Adresas Vytauto Didžiojo g. 53, Darsūniškio k., LT–56303, Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas pirmadieniais 9:00-17:00, penktadieniais 17:30–19:30 val.

Skaityti daugiau…


Dovainonių biblioteka

Bibliotekininkė Violeta Sadauskienė Tel. (8 346) 46 630 El. paštas dovainonys@kaisiadoriuvb.lt Adresas Gedimino g. 2, Dovainonių k., LT–56333, Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas antradieniais–penktadieniais 11:00–18:30 val.

Skaityti daugiau…


Gudienos biblioteka

Bibliotekininkė Danguolė Repčinskienė Tel. (8 346) 50 071 El. paštas gudiena@kaisiadoriuvb.lt Adresas Taikos g. 2, Gudzenkos k. LT–56104, Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas antradieniais–penktadieniais 13:00–18:00 val.

Skaityti daugiau…


Kalvių biblioteka

Bibliotekininkė Irutė Maciulevičienė Tel. (8 346) 44 212 El. paštas kalviai@kaisiadoriuvb.lt Adresas Lapainios g. 24, Kalvių k. LT–56283, Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas antradieniais–penktadieniais 11:00–16.00 val.

Skaityti daugiau…


Kasčiukiškių biblioteka

Bibliotekininkė Rimutė Sinkevičienė Tel. (8 346) 69 655 El. paštas kasciukiskes@kaisiadoriuvb.lt Adresas Mokyklos g. 12, Kasčiukiškių k., LT–56103, Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas antradieniais–penktadieniais 13.00–18.00 val.

Skaityti daugiau…


Kruonio biblioteka

Bibliotekininkė Eugenija Arlauskienė Tel. (8 346) 57 120 El. paštas kruonis@kaisiadoriuvb.lt Adresas Vilniaus g. 13, Kruonio k., LT–56318, Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas antradieniais–penktadienį 9:30–17.00 val.

Skaityti daugiau…


Mikalaučiškių biblioteka

Bibliotekininkė Angelė Tadarauskienė Tel. (8 346) 48 714 El. paštas mikalauciskes@kaisiadoriuvb.lt Adresas Neries g. 17, Mikalaučiškių k., LT-56318, Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas antradieniais–penktadieniais 11:00–16:00 val.

Skaityti daugiau…


Neprėkštos biblioteka

Bibliotekininkė Banga Grendienė Tel. (8 346) 49 788 El. paštas nepreksta@kaisiadoriuvb.lt Adresas Liepų g. 17, Neprėkštos k., LT–56382, Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas antradieniais–penktadieniais 12:00–17:00 val.

Skaityti daugiau…


Pakertų biblioteka

Bibliotekininkė Danguolė Ščiukienė Telefonas: (8 346) 46 180 El. paštas pakertai@kaisiadoriuvb.lt Adresas Liepų al. 10, Pakertų k., LT–56262, Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas antradieniais–penktadieniais 10:00–17:30 val.

Skaityti daugiau…


Palomenės biblioteka

Bibliotekininkė Filomena Gresienė Telefonas (8 346) 50 012 Faksas (8 346) 50 115 El paštas palomene@kaisiadoriuvb.lt Adresas: Medinų g. 6, Palomenės k., Palomenės paštas LT –56383, Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas antradieniais–penktadieniais 10:00–17:30 val.

Skaityti daugiau…


Paparčių biblioteka

Bibliotekininkė Rita Kavaliauskienė Telefonas (8 346) 42 749 El. paštas paparciai@kaisiadoriuvb.lt Adresas Paparčių g. 25, Paparčių k., Paparčių paštas LT–56438, Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas antradienis- ketvirtadienis 9:00–17:00, penktadienis 12:30–18:30 val.

Skaityti daugiau…


Pravieniškių biblioteka

Bibliotekininkė Marytė Drulienė Telefonas (8 346) 56 200 El. paštas pravieniskes@kaisiadoriuvb.lt Adresas Pravieniškių g.33, Pravieniškės, LT-56369, Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas pirmadieniais–penktadieniais 10:00–18:00 val.

Skaityti daugiau…


Rumšiškių biblioteka

Bibliotekininkė Gražina Raudeliūnienė Telefonas: (8 346) 47 624 E. paštas rumsiskes@kaisiadoriuvb.lt Adresas Aisčio g. 2, Rumšiškės LT–56335, Kaišiadorių r.sav. Darbo laikas pirmadieniais–penktadieniais 10:00–18:00 val.

Skaityti daugiau…


Stasiūnų biblioteka

Bibliotekininkė Angelė Stanislauskienė Telefonas: (8 346) 43 881 El. paštas stasiunai@kaisiadoriuvb.lt Adresas Ateities g. 12, Stasiūnų k., LT –56137, Kaišiadorių r.sav. Darbo laikas antradieniais–penktadieniais 10:30–18:00 val.

Skaityti daugiau…


Talpūnų biblioteka

Bibliotekininkė Inga Mikalauskienė Telefonas (8 346) 48 909 El. paštas talpunai@kaisiadoriuvb.lt Adresas Stoties g. 15, Guronys, LT –56421, Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas antradieniais–penktadieniais 15:30–18:00 val.

Skaityti daugiau…


Tauckūnų biblioteka

Bibliotekininkė Virginija Aleksandravičienė Adresas Žiedo g. 30, Tauckūnų k., Kaišiadorių paštas LT–56102, Kaišiadorių r. sav. Telefonas: (8 346) 44 960 El. paštas tauckunai@kaisiadoriuvb.lt Darbo laikas antradieniais–penktadieniais 10:00–17:30 val.

Skaityti daugiau…


Varkalių biblioteka

Bibliotekininkė Nijolė Kmeliauskienė Telefonas (8 346) 50 150 El. paštas varkales@kaisiadoriuvb.lt Adresas Gėlyno g. 1, Varkalių k., Žiežmarių paštas LT –56276, Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas antradieniais–penktadieniais 11:00–16:00 val.

Skaityti daugiau…


Vilūnų biblioteka

Bibliotekininkė Ona Skrockienė Tel. (8 346) 50 144 El. paštas vilunai@kaisiadoriuvb.lt Adresas Alytaus plentas 24, Vilūnų k., Vilūnų paštas LT–56294, Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas antradieniais–penktadieniais 11:00–16:00 val.

Skaityti daugiau…


Žaslių biblioteka

Bibliotekininkė Onutė Karvelienė Telefonas (8 346) 44 303 El paštas zasliai@kaisiadoriuvb.lt Adresas: Vilniaus g. 6,Žaslių k., LT – 56411, Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas pirmadieniais–penktadieniais 9:00–17:00 val.

Skaityti daugiau…


Žiežmarių biblioteka

Vyr. bibliotekininkė Arina Keturkaitė Bibliotekininkė Alma Januškevičiūtė Tel. (8 346) 58 252 El paštas ziezmariai@kaisiadoriuvb.ltskaitykla.ziezmariai@kaisiadoriuvb.lt Adresas: Žaslių g. 6, LT- 56235 Žiežmariai, Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas pirmadieniais–penktadieniais 10:00–18:00

Skaityti daugiau…


Zūbiškių biblioteka

Bibliotekininkė Ona Raudeliūnienė Telefonas (8 346) 42 117 El. paštas zubiskes@kaisiadoriuvb.lt Adresas Mokyklos g. 8, Zūbiškių k., Zūbiškių paštas LT–56394, Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas antradieniais–penktadieniais 10:00–17:30 val.

Skaityti daugiau…

2019-01-15

Administracija

Direktorė Aldona Naudžiūnaitė Tel./Faks. (8 346) 51 284 El. paštas direktore@kaisiadoriuvb.lt Direktorės pavaduotoja Ona Tomkuvienė Tel. (8 346) 51 902 El. paštas pavaduotoja@kaisiadoriuvb.lt Edukacinių programų vadovė Evelina Senkevičiūtė El. paštas projektai@kaisiadoriuvb.lt Vyr. Buhalterė Asta Sabaliauskienė Tel. (8 346) 52 662 El. paštas buhaltere@kaisiadoriuvb.lt Vyresnysis specialistas raštvedybai ir personalui Laima Rudytė Tel. (8 346) 52 662 El. paštas info@kaisiadoriuvb.lt Inžinierius bibliotekinių procesų automatizavimui Evaldas Parauka El. paštas admin@kaisiadoriuvb.lt
2019-01-02

Struktūra

Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos organizacinė valdymo struktūra (PDF).
2018-10-05

Struktūra ir kontaktai

Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos organizacinė valdymo struktūra (PDF).
Atgal 1 2 3 4 5
5 iš 5
Toliau