Veikla

2019-01-15

Biudžeto suvestinė

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Finansinės būklės ataskaita 2018 m. II ketvirtis (PDF).
 • Finansinės būklės ataskaita 2017 m. I ketvirtis (PDF).
 • Finansinės būklės ataskaita 2017 m. II ketvirtis (PDF).
 • Finansinės būklės ataskaita 2017 m. III ketvirtis (PDF).
 • Finansinės būklės ataskaita 2017 m. IV ketvirtis (PDF).
 • Finansinės būklės ataskaita 2016 m. I ketvirtis (PDF).
 • Finansinės būklės ataskaita 2016 m. II ketvirtis (PDF).
 • Finansinės būklės ataskaita 2016 m. III ketvirtis (PDF).
 • Finansinės būklės ataskaita 2016 m. IV ketvirtis (PDF).
 • Finansinės būklės ataskaita 2015 m. II ketvirtis (PDF).
 • Finansinės būklės ataskaita 2015 m. III ketvirtis (PDF).
 • Finansinės būklės ataskaita 2015 m. IV ketvirtis (PDF).
 • Finansinės būklės ataskaita 2014 m. I ketvirtis (PDF).
 • Finansinės būklės ataskaita 2014 m. II ketvirtis(PDF).
 • Finansinės būklės ataskaita 2014 m. III ketvirtis(PDF).
 • Finansinės būklės ataskaita 2014 m. IV ketvirtis(PDF).
 • Finansinės būklės ataskaita 2013 m. I ketvirtis (PDF).
 • Finansinės būklės ataskaita 2013 m. II ketvirtis (PDF).
 • Finansinės būklės ataskaita 2013 m. III ketvirtis (PDF).
 • Finansinės būklės ataskaita 2013 m. IV ketvirtis (PDF).
 • Finansinės būklės ataskaita 2012 m. I ketvirtis (PDF).
 • Finansinės būklės ataskaita 2012 m. II ketvirtis (PDF).
 • Finansinės būklės ataskaita 2012 m. III ketvirtis (PDF).
 • Finansinės būklės ataskaita 2012 m. IV ketvirtis (PDF).
 • Finansinės būklės ataskaita 2011 m. I ketvirtis (PDF).
 • Finansinės būklės ataskaita 2011 m. II ketvirtis (PDF).
 • Finansinės būklės ataskaita 2011 m. III ketvirtis (PDF).
 • Finansinės būklės ataskaita 2011 m. IV ketvirtis (PDF).
     
 • Veiklos ataskaita 2018 m. II ketvirtis (PDF).
 • Veiklos ataskaita 2017 m. I ketvirtis (PDF).
 • Veiklos ataskaita 2017 m. II ketvirtis (PDF).
 • Veiklos ataskaita 2017 m. III ketvirtis (PDF).
 • Veiklos ataskaita 2017 m. IV ketvirtis (PDF).
 • Veiklos ataskaita 2016 m. I ketvirtis (PDF).
 • Veiklos ataskaita 2016 m. II ketvirtis (PDF).
 • Veiklos ataskaita 2016 m. IV ketvirtis (PDF).
 • Veiklos ataskaita 2016 m. III ketvirtis (PDF).
 • Veiklos ataskaita 2015 m. II ketvirtis (PDF).
 • Veiklos ataskaita 2015 m. III ketvirtis (PDF).
 • Veiklos ataskaita 2015 m. IV ketvirtis (PDF).
 • Veiklos ataskaita 2013 m. I ketvirtis (PDF).
 • Veiklos ataskaita 2013 m. II ketvirtis (PDF).
 • Veiklos ataskaita 2013 m. III ketvirtis (PDF).
 • Veiklos ataskaita 2013 m. IV ketvirtis (PDF).
 • Veiklos ataskaita 2012 m. I ketvirtis (PDF).
 • Veiklos ataskaita 2012 m. II ketvirtis (PDF).
 • Veiklos ataskaita 2012 m. III ketvirtis (PDF).
 • Veiklos ataskaita 2012 m. IV ketvirtis (PDF).
 • Veiklos ataskaita 2011 m. I ketvirtis (PDF).
 • Veiklos ataskaita 2011 m. II ketvirtis (PDF).
 • Veiklos ataskaita 2011 m. III ketvirtis (PDF).
 • Veiklos ataskaita 2011 m. IV ketvirtis (PDF).
2019-01-15

Darbo užmokestis

 • Vidutinis mėnesinis priskaičiuotas darbo užmokestis 2018 m. I ketvirtis (PDF).
 • Vidutinis mėnesinis priskaičiuotas darbo užmokestis 2017 m. II-IV ketvirčiai (PDF).
 • Vidutinis mėnesinis priskaičiuotas darbo užmokestis 2017 m. I ketvirtis (PDF).
 • Vidutinis mėnesinis priskaičiuotas darbo užmokestis 2016 m. III-IV ketvirtis (PDF).
 • Vidutinis mėnesinis priskaičiuotas darbo užmokestis 2016 m. I-II ketvirtis (PDF).
 • Vidutinis mėnesinis priskaičiuotas darbo užmokestis 2015 m. I-IV ketvirtis (PDF).
 • Vidutinis mėnesinis priskaičiuotas darbo užmokestis 2014 m. I-IV ketvirtis (PDF).
 • Vidutinis mėnesinis priskaičiuotas darbo užmokestis 2013 m. I ketvirtis (PDF).
 • Vidutinis mėnesinis priskaičiuotas darbo užmokestis 2013 m. II ketvirtis (PDF).
 • Vidutinis mėnesinis priskaičiuotas darbo užmokestis 2013 m. III ketvirtis (PDF).
 • Vidutinis mėnesinis priskaičiuotas darbo užmokestis 2013 m. IV ketvirtis (PDF).
 • Vidutinis mėnesinis priskaičiuotas darbo užmokestis 2012 m. IV ketvirtis (PDF).
 • Vidutinis mėnesinis priskaičiuotas darbo užmokestis 2012 m. III ketvirtis (PDF).
 • Vidutinis mėnesinis priskaičiuotas darbo užmokestis 2012 m. II ketvirtis (PDF).
 • Vidutinis mėnesinis priskaičiuotas darbo užmokestis 2012 m. I ketvirtis (PDF).
 • Vidutinis mėnesinis priskaičiuotas darbo užmokestis 2011 m. IV ketvirtis (PDF).
 • Vidutinis mėnesinis priskaičiuotas darbo užmokestis 2011 m. I, II, III ketvirčiai (PDF).
 • Vidutinis mėnesinis priskaičiuotas darbo užmokestis 2010 m. (PDF).
2018-10-05

Paslaugos

 • Spaudinių išdavimas į namus;
 • Naudojimasis spaudiniais periodikos ir informacinių leidinių skaityklose;
 • Skaitytojų mokymas naudotis biblioteka ekskursijų metu;
 • Atsakymai į įvairias užklausas;
 • Informacijos teikimas telefonu;
 • Mokymas naudotis katalogais ir kitomis informacijos priemonėmis;
 • Renginiai;
 • Interneto prieiga ir naudojimasis kompiuteriu.
Mokamos paslaugos
Eil. nr. Paslaugos pavadinimas Vienetas Kaina, €
1 Skaitytojo pažymėjimo išdavimas suaugusiajam 1 vnt. 0,58
2 Skaitytojo pažymėjimo išdavimas moksleiviui, studentui, neįgaliam asmeniui, pensininkui 1 vnt. 0,29
3 Skaitytojo pažymėjimo dublikato išdavimas visiems vartotojams 1 vnt. 0,58
4 Dokumento kopijavimas ant A4 formato lapo 1 psl. 0,06
5 Informacijos iš kompiuterio  spausdinimas spausdintuvu ant A4 formato lapo 1 psl 0,06
6 Dokumento kopijavimas ant abiejų A4 formato lapo pusių 1 lapas 0,09
7 Dokumento kopijavimas ant A3 formato lapo 1 psl. 0,12
8 Dokumento kopijavimas ant abiejų A3 formato lapo pusių 1 lapas 0,14
9 Dokumento skenavimas 1 psl. 0,14
10 Spaudinių skolinimas iš kitų bibliotekų (TBA) Pagal pateiktus pašto persiuntimo kvitus
2018-10-05

Nuostatai

Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatai (PDF).
Atgal 1 2
2 iš 2
Toliau