Be kategorijos

2021-03-23

Projektas „Smurto artimoje aplinkoje prevencija: kurkime bendravimą be smurto!“

Projekto trukmė: 2020 m. vasario 26 d. iki gruodžio 31 d. Projekto koordinatorė KVB: Evelina Senkevičiūtė, el. p. projektai@kaisiadoriuvb.lt, tel. 8 603 61 590 Trumpas projekto pristatymas: Projektu siekiama prisidėti prie smurto artimoje aplinkoje mažinimo ir nepakantumo smurtiniam elgesiui ugdymo. Projekto įgyvendinimas prisidės prie bendravimo be smurto principų ir pozityvių santykių kultūros Kauno m., Kauno raj., Kėdainių raj., Kaišiadorių raj., Birštono raj., Marijampolės raj., Kalvarijos raj., Šakių raj., Kazlų Rūdos raj., Jonavos r., Ukmergės r., Alytaus m., Raseinių r., Molėtų r. bendruomenėse įsitvirtinimo. Projektas vykdomas 14-oje savivaldybių: Kauno m., Kauno r., Kėdainių r., Kaišiadorių r., Birštono r., Marijampolės r., Kalvarijos r., Šakių r., Kazlų Rūdos r., Jonavos r., Ukmergės r., Alytaus m., Raseinių r., Molėtų r. Projektą įgyvendina: VšĮ Šeimos santykių institutas Projektą finansuoja: LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija Projekto partneriai: Kauno apskrities, Birštono, Kaišiadorių raj., Kalvarijos, Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio, Kėdainių raj. Mikalojaus Daukšos, Marijampolės Petro Kriaučiūno, Šakių raj. savivaldybių viešosios bibliotekos; Kauno m. savivaldybės administracija; Kauno rajono savivaldybės administracija; Asociacija „Kauno moterų linija”.
2021-03-21

Apie parodą

Jurgita Treinytė (Jorė) „Skaitydama M. Gimbutienės tekstus, klausydama pranešimų apie jos mokslo darbus, meilę Lietuvai rinkau medžiagą margučių raštams. Margučio temą pasirinkau dėl Profesorės Deivės Paukštės priskyrimo Senosios Europos laiko religijai. Pirmuose šaltinuose randama, kad mirusių kūnus ekshumuodavo – t.y. atiduodavo sulesti grifams. Likusius kaulus sunešdavo į olos šventvietę, kurioje po mirties Žemei paėmus kaulus vykdavo cikliškas atgimimo procesas. Deivė Paukštė yra susijusi su vandens paukščiais. Senojo pasaulio sukūrimo mito Antimi. Vėliau tolstant nuo vandens jos funkcijas perėmė naminiai paukščiai – pirmiausia vištos.  Senojoje Europoje grįžtantys pavasarį paukščiai , kaip ir dabar, parnešdavo pavasarį. Pirmieji kiaušiniai – stiprybės, maisto šaltinis po atšiaurios žiemos išgyvenusiems žmonėms. Deivė Paukštė susijusi su gausa, gimimu, vaisingumu, pilnatve ir ciklui apsisukus – su mirtimi. Šias jos funkcijas lietuvių pasakose išlaikiusios laimos ar laumės ir mirties deivė – Giltinė. Antrasis stiprus sluoksnis Lietuvos ir gretimose teritorijose buvo karingųjų indoeuropiečių, galėjusių greitai keliauti dėl prijaukintų žirgų, stačiusių piliakalnius ir pilkapius. Šiuo metu daugiau nei prieš 600 m. atėjo krikščionybė. Visos trys kultūros įsirašiusios mūsų šių dienų būtyje. Tik kai kurių dalykų likę mažos skeveldros, atgarsiai, kuriuos mokslininkai bando rekonstruoti. Pati M. Gimbutienė labai mėgo dažyti margučius, ypač būdama Lietuvoje savo artimų draugų, giminių būryje. Rinkdavosi vašką ir kai kiti piešdavo gėlytes ir saulutes, ji nupiešdavo ir rupūžę ant margučio. Kitiems kraipant nesutinkant ir kraipant galvas, sakydavo, kad pavykusi ir tuo margučiu džiaugdavosi. Savo margučius skutinėjau raštus rinkdama iš prof. M.Gimbutienės knygų, kitų lietuvių liaudies meno šaltinių: skrynių, prieverpsčių ir kt.,  yra ir mano kūrybos. Nes mes gyvendami savo kultūros lobynuose savaime kalbame, mąstome, piešiame iš vidaus kylančiais simboliais, ženklais, savitu ritmo ir dermės pajautimu“. *Parodos pavadinimas parinktas pagal Ievos Anelauskaitės Motiejauskės  skyriaus pavadinimą iš knygos Jorė-Jurgita Treinytė „Tradicinių lietuviškų dirbinių kūrimas: šiaudiniai sodai ir žaisliukai, advento vainikai, verbos, margučiai, žolynukai, karpiniai.“ Knygą rasite Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje arba ją galima įsigyti iš kaišiadorietės Jurgitos Treinytės. Jorė Jurgita Treinytė baigė fotografijos-medijos meno studijas Vilniaus Dailės Akademijoje. Nuo 2013m. Lietuvos Tautodailės Kūrėjų asociacija. Nuo 2010m. Lietuvos Tautodailininkų sąjungos narė. Nuo 2005m. Lietuvos meno kūrėjo statusas.
2021-03-15

Apie parodą

Pristatome daugumai kaišiadoriečių puikiai pažįstamo rašytojo, humoristo, visuomenininko Jono Katkevičiaus kūrybą. Parodoje apžvelgiama rašytojo biografija, kūrybinė veikla, eksponuojamos fotografijos, tapybos darbai, straipsniai iš periodinių leidinių. Nuoširdžiai dėkojame autoriui už bendradarbiavimą, rengiant šią parodą.  
2021-03-15

Straipsniai iš periodinių leidinių

„Kaišiadorietis iki sielos gelmių. Kietas humoristas ir lyrikas. Gyvenime išžvalgyti visi takai ir takeliai – o klystkeliai, akligatviai ir skersgatviai – su godžiu kūrėjo smalsumu. Dėl takelio nepametė didžiojo kelio. Ir niekas neprasprūdo pro akis – iki, kaip pats sako šmaikštaudamas, susikrovė didelį turtą, kurio neįmanoma atimti, apmokestinti,  ir t.t. Ramiai gali miegoti ant savo milijonų – kūrybos lobių, kuriuos su atkakliu darbštumu traukia į dienos šviesą. Pavadintas ponu neiškenčia nepapokštavęs: „Jei aš ponas, tai parodykite man ubagą…“ Įtaigi humoreskų kalba, netikėti minties šuoliai, gilus ir subtilus jo herojų humoras – paperka skaitytoją ir priverčia nusišypsoti didžiausią skeptiką. Jo kūrybos skalė – gana plati: nuo lyriškų ir gerų eilėraščių, humoreskų  – iki žurnalistinių straipsnių“ ( Angelė Rabačiauskienė).  Apie Joną Katkevičių                      1994 m. Jonas Katkevičius Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu, už skęstančių vaikų išgelbėjimą, apdovanotas „Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi“. Apie knygas Nevienodi medžiai miške, padangėje debesys ir paukščiai. Tu reikalingas toks, koks esi…. Tu turi kažką, ko gal niekas neturi, be ko tu būtum niekas. Ir to negalima iš tavęs atimti…“  (iš Jono Katkevičiaus knygos „Akimirkų žydėjimas“).           Bibliografija portale www.ibiblioteka.lt  
2021-03-15

Kūryba

„Piešimas, tapyba – tai spalvos, kurias mokaisi valdyti, jos liejasi baltame fone, ir jau nesvarbu, kad trumpėja dienos,  kad toks pilkas, dulkstantis dangus… Žvelgi į medžius, į dangų ir mintyse derini spalvas, mintyse tapai visą tave supantį pasaulį, matai jo atspalvius ir šešėlius. Gerai žinai, tu nesustabdysi to grožio ir gyvybės parado!.. Gal tik menką akimirką, gal tik mažą fragmentą. Bet aš galiu nupiešti  tai, ko iš viso šiame pasaulyje nėra…“ (Jonas Katkevičius).                                                               
Atgal 1 2 3 4 5
3 iš 5
Toliau