Duomenų bazės

2019-11-05

Gyvenimas ir kūryba

Stanislovas Abromavičius – poetas, prozininkas, publicistas. Gimė 1944 10 01 Rumšiškėse, Kaišiadorių rajone. Mokėsi Rumšiškių vidurinėje mokykloje. 1963 m. baigė Kauno politechnikumą, studijavo (1963–1965 m.) Kauno politechnikos institute. 1981 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą. 1968–1970 m. dirbo Kaišiadorių rajono žemės ūkio valdyboje, 1990–2003 m. Valstybės kontrolėje, 2003–2005 m. Kauno apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje, nuo 2005 m. dirba tik kūrybinį darbą. Iki 1996 m. gyveno Kaišiadoryse. Buvo vienas iš Kaišiadorių Sąjūdžio aktyvistų, su bendražygiais leido laikraštį „Sąjūdis“. Rinko žinias apie rezistentus, užrašinėjo liudininkų atsiminimus, studijavo archyvinę medžiagą, rengė knygas bei publikacijas spaudai apie pokario partizanus, tremtinius. Gausybė straipsnių istorine, kraštotyrine, literatūrine, muzikine tematika, recenzijos, poezija, vertimai, jo užrašyti pokalbiai bei atsiminimai publikuoti rajoninėje bei respublikinėje periodinėje spaudoje: „Tėviškės naujienos“, „Naujos tėviškės žinios“, „XXI amžius“, „Atspindžiai“, „Nemunas“, „Tremtinys“, „Šiaurės Atėnai“, „Literatūra ir menas“, „Ūkininko patarėjas“, „Elektrėnų žinios“, „Draugo“ priede „Mokslas, menas, literatūra“ ir kitur. Vaikams skirta kūryba bei vertimai spausdinami žurnale „Tipu tapu“. Šiuo metu gyvena Kaune. Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2004 m.     Stanislovo Abromavičiaus išleistų knygų bibliografija   P r o z a ,   p u b l i c i s t i k a ,   e s ė: Žalio Velnio takais. – Kaunas [i.e. Kaišiadorys]: Sąjūdis, 1995. Slėnyje prie Nemuno: publicistika ir proza, pjesė „Tušti namai“. – Kaunas: Naujasis lankas, 1997. Vargonininkai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2001. Mėlynieji vaikystės šilai: Jono Aisčio 100-osioms gimimo metinėms (kartu su G. Meilutiene). – Kaunas: Naujasis lankas: Rumšiškių Jono Aisčio muziejus, 2004. Nuskendusio slėnio istorija. – Kaunas: Naujasis lankas: Kauno marių regioninis parkas, 2005. Gyvenkit laisvi ir laimingi: apie 1991 m. sausio 13-osios didvyrio Tito Masiulio gyvenimą ir žygdarbį. – Kaunas: Naujasis lankas, 2005. Pro metų šakas: apysaka ir novelės. – Kaunas: Naujasis lankas, 2007. Didžiosios Kovos apygardos partizanai (kartu su K. Kasparu, R. Trimoniene). – Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2007. Vieno gyvenimo istorija: prisiminimai (kartu su S. Užupiene). – Kaunas: Stanislovas Abromavičius, 2009. Partizanų motinos. – Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2010. Du Aleksandro Zapkaus gyvenimai. – Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2012. Tremties vaikai. – Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2012. Sugrįžimas į nuskendusį slėnį: dokumentinė publicistika. – Kaunas: Naujasis lankas, 2014. Jonas Misiūnas – Žalias Velnias: dokumentinis, ese (kartu su D. Juodžiu). – Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2015. Tremties vaikai. Antroji knyga. – Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2016. Tremties vaikai. Trečioji knyga. – Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2017. Vaikystė Sibiro toliuose: mažųjų tremtinių istorijos. – Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2018. Tremties vaikai. Ketvirtoji knyga. – Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2019.       P o e z i j a : Gyvenime, tu margas debesie… – Kaunas: Naujasis lankas, 1997. Nuo savęs nepaklysi: eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2000. Jono Aisčio sugrįžimas: eilėraščiai. – Rumšiškės [i.e. Kaunas]: Naujasis lankas, 2000. Žiemos langai: eilėraščiai ir poema. – Kaunas: Naujasis lankas, 2002. Skiautinio ornamentai: eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2004. Išbarstytos mėnesienos: eilėraščiai. – Kaunas: Kauko laiptai, 2014. Sutikau raudonžiedį vakarą: eilėraščiai. – Kaunas: Pasaulio lietuvių kultūros centras, 2016.   E i l i u o t o s  k n y g e l ė s  v a i k a m s: Vasara pas Močiutę: eilėraščiai vaikams. – Kaunas: Naujasis lankas, 2000. Miško kompiuteris: poema. – Kaunas: Dajalita, 2002. Geroji skruzdėlytė: eiliuota pasaka. – Kaunas: Dajalita, 2002. Lopšinės. – Kaunas: Dajalita, 2002. Mašinų garažas: eilių ir spalvinimo knygelė. – Kaunas: Dajalita, 2003. Pakeliaukim po Europą. – Kaunas: Dajalita, 2004. Dešimt ačiū: poemėlė. – Kaunas: Dajalita, 2004. Pažaiskime su mamyte ir tėveliu: eilėraščiai. – Kaunas: Dajalita, 2004. Mes iš pasakų atklydę: eiliuota spalvinimo knygelė. – Kaunas: Jumena, 2004. Tomuko kelionė į mokyklą: knygelė vaikams apie eismo ir bendravimo taisykles gatvėse ir už jų. – Kaunas: Dajalita, 2005. Velykų margučiai: perskaityk ir nuspalvink. – Kaunas: Jumena, 2005. Lėlių darbeliai. – Kaunas: Jumena, 2005. Dirba darbelius mašinos. – Kaunas: Jumena, 2005. Ruduo su raidėmis. – Kaunas: Šviesa, 2006, 2008. Žiema su raidėmis. – Kaunas: Šviesa, 2006, 2008. Pavasaris su raidėmis. – Kaunas: Šviesa, 2007, 2008. Vasara su raidėmis. – Kaunas: Šviesa, 2007. Noriu knygeles skaityti. – Kaunas: Naujasis lankas: Kauno Senamiesčio pradinė mokykla, 2008. Baltosios Varnelės pasaka: poemėlė. – Kaunas: AB Klaipėdos pienas, 2010. Lopšinės mylimam vaikui. – Kaunas: Obuolys, 2012. Gerumo pamokėlės. – Kaunas: Obuoliukas, 2012. Ežiukas – adatėlių kamuoliukas: eilėraščiai-mįslės vaikams. – Kaunas: Naujasis lankas, 2016. Nykštukų šalyje: poemėlė. – Kaunas: Naujasis lankas, 2017. Mes iš pasakų: eilėraščiai vaikams. – Kaunas: Jumena, 2017. Smėlio batai: eilėraščiai vaikams. – Kaunas: Naujasis lankas, 2018. Mes iš pasakų…: eiliuota spalvinimo knygelė. – Kaunas: Jumena, 2018.   A p d o v a n o j i m a i: 2002 m. N. Bataitytės-Glaže (JAV) literatūrinė premija už eilėraščių rinkinį „Žiemos langai“. 2005 m. Jono Aisčio literatūrinė premija už Jono Aisčio kūrybos populiarinimą. 2008 m. „Literatūros ir meno“ apsakymų konkurso III vieta už apsakymą „Avinėlis“. 2011 m. Maironio lietuvių literatūros muziejus už muziejinės tematikos įprasminimą eilėraštyje „Amžinas gyvenimas“ (Poezijos pavasaris 2011). 2013 m. Anzelmo Matučio vaikų literatūros premija. 2014 m. Kauno miesto savivaldybės Kauno miesto burmistro Jono Vileišio pasidabruotas medalis. 2015 m. Kauno rajono savivaldybės mero V. Makūno fondo premija už eilėraščių rinkinį „Išbarstytos mėnesienos“ (Poezijos pavasaris 2015). 2019 m. Lietuvos Respublikos Seimo Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medalis „Tarnaukite Lietuvai“.   T e k s t a i: Stanislovo Abromavičiaus eilėraščiai / Šiaurės Atėnai, 2013 09 20 Stanislovas Abromavičius. Trys eilėraščiai iš knygos „Sutikau raudonžiedį vakarą“, vaizdo įrašas / Youtube.com, 2016 01 21 Stanislovas Abromavičius. Ištrauka iš poemėlės vaikams „Nykštukų šalyje“, vaizdo įrašas / Youtube.com, 2017 03 21    
2019-07-22

Straipsniai apie D. Grigaliūnienę

Ačiū už knygų Kalėdas! / Monika Colkevičiūtė // Atspindžiai. - 2013, gru–od. 10, p. 5.       Ačiū už knygų Kalėdas! / Monika Colkevičiūtė // Atspindžiai. – 2013, gruod. 10, p. 5.                     Būtuoju tiltu / Romualda Suslavičienė // Atspindžiai. – 2011, lapkr. 22, p. 6.                       Kaišiadorietės knyga – „Metų knygos“ penketuke/ Viltė Girinytė // Atspindžiai. – 2014, lapkr. 4, priedas „Kultūros priemenė“, p. 3.                     Lyg žemuogės ant smilgos / Romualda Suslavičienė // Atspindžiai. – 2014, rugpj. 5, priedas „Kutūros priemenė“, p. 5–6.                   Naujos kraštiečių knygos / Romualda Suslavičienė // 2017, liep. 18, priedas „Kultūros priemenė“, p. 5                     Palik vandens kitam / Danutė Grigonienė // Atspindžiai. – 2013, saus. 22, priedas „Kultūros priemenė“, p. 3.                     Tikrai “ne pro šalį”! / Romualda Suslavičienė // Atspindžiai. – 2012, geg. 15, priedas „Kultūros priemenė“, p. 4.                     Vaikų piešiniai – vaikų poezijai / Virginija Šimkūnienė // Atspindžiai. – 2005, gruod. 2, p. 4.                   Bekrypstant vakaran / Jonas Laurinavičius // Kaišiadorių aidai. – 2008, bal. 22, p. 5.                       “Bobų gryčios” duris pravėrus… / Jonas Laurinavičius // Kaišiadorių aidai. – 2006, geg. 16, p. 2.                     Danutės Grigaliūnienės eilėraščių knyga “Nenusimink” / Jonas Laurinavičius // Kaišiadorių aidai. – 2011, rugpj. 30, p. 2.         Neskubanti, bet suspėjanti / Jonas Laurinavičius // Kaišiadorių aidai. – 2005, saus. 18, p. 3.                         Sielvarto žodžiuose – subtili poezija / Jonas Laurinavičius // Kaišiadorių aidai. – 2009, kovo 6, p. 4.               Skambi močiutės dovanėlė / Jonas Laurinavičius // Kaišiadorių aidai. – 2005, gruod. 2, p. 5-6.                       “Supainiojo sparnų spalvas” / Jonas Laurinavičius // Kaišiadorių aidai. – 2009, birž. 23, p. 5.                     Susitiko su rašytoja / Birutė Tkačiovienė // Kaišiadorių aidai. – 2003, geg. 23, p. 4.                     Valandėlė su rašytojomis E. Liegute ir D. Grigaliūniene / Jonas Laurinavičius // Kaišiadorių aidai. – 2005, geg. 3, p. 6.                       Ar padės Žūžė? : [recenzija] / Emilija Liegutė // Literatūra ir menas. – 2003, rugpj. 8, p. 7.                     Prėska tikrovė, sodrios žinios : (2013 m. realistinė ir pažintinė lietuvių vaikų proza) / Loreta Jakonytė // Rubinaitis. – 2014, Nr. 1, p. 14-18.                   Kur prasideda Tėvynė? / Emilija Liegutė // Nemunas. – 2006, vas. 2-8 (Nr. 5), p. 12.                     Tarp knygų ieškoti knygos, arba 2002 m. lietuvių vaikų proza / Džiuljeta Maskuliūnienė // Rubinaitis. – 2003, Nr. 1, p. 3-9.                         Sveika, Vija : [recenzija] / Emilija Liegutė // Dialogas. – 1994, saus. 14, p. 5.             Danutė Grigaliūnienė, kartu su Emilija Liegute Kaišiadorių viešosios bibliotekos vaikų lit. skyriuje.
2019-07-22

D. Grigaliūnienės knygos suaugusiems

    Aš neskubu : [Apysaka]. – 1994. – 28 p. – Grigaliūnienė, Danutė (1945-)                     Bobų gryčia : humoreskos. – 2006. – 61, [1] p. – Grigaliūnienė, Danutė (1945-)                     Kol lapai dar kybojo ant šakų : apysaka. – 1992. – 126 p. – Grigaliūnienė, Danutė (1945-)                     Laiko alsavimas : [eilėraščiai]. – 2014. – 99, [1] p. – Grigaliūnienė, Danutė (1945-)                     Nenusisuk : [eilėraščiai]. – 2011. – 111, [2] p. – Grigaliūnienė, Danutė (1945-)                 Saulelė vakaran : apysaka. – 2008. – 71, [1] p. – Grigaliūnienė, Danutė (1945-)                       Supainiojo sparnų spalvas : eilėraščiai. – 2009. – 67, [1] p. – Grigaliūnienė, Danutė (1945-)                           Vėl pro šalį : [apysaka]. – 2006. – 79, [1] p. – Grigaliūnienė, Danutė (1945-)
2019-07-22

D. Grigaliūnienės knygos vaikams

    Ka ka rie kū : [pasaka]. – [2010]. – [24] p. – Grigaliūnienė, Danutė                 Kaimynai : [eiliuota pasaka]. – 2011. – 15, [1] p. – Grigaliūnienė, Danutė (1945-)                 Kažkas ne taip : [apysaka]. – 2013. – 103, [1] p. – Grigaliūnienė, Danutė (1945-)                     Kur bėgi , upeli? : „Kur bėgi , upeli?“- tai ankščiau išleistos autorės knygos „Po močiutės skara“ variantas , papildytas naujausiais eilėraščiais. – 2001. – 31,[1] p. – Grigaliūnienė, Danutė (1945-)                   Labas, Žūže!. – 2002. – 43, [1] p. – Grigaliūnienė, Danutė (1945-)                     Mano mažutės dienos : skaitiniai vaikams. – 2016. – 95, [1] p.                   Po močiutės skara : [eilėraščiai vaikams]. – 1999. – 24, [2] p., įsk. virš. – Grigaliūnien                   Sesės : [eilėraščiai vaikams]. – 2005. – 47, [1] p. – Grigaliūnienė, Danutė (1945-)                     Šypsos dvidešimt veidų : [eilėraščiai vaikams]. – 2017. – 24, [4] p. – Grigaliūnienė, Danutė (1945-)                     Varlės nepatars : [apysaka]. – 2012. – 113, [1] p. – Grigaliūnienė, Danutė (1945-)
2019-02-19

Naxos Music Library (anglų k.)

http://biblioteka.naxosmusiclibrary.com

Duomenų bazėje pateikiami klasikinės, džiazo, pasaulio tautų folkloro, šiuolaikinės populiariosios, roko muzikos įrašai, kompozitorių ir atlikėjų biografijos, muzikos terminų žodynas, daugiau nei 700 operų apžvalgos ir libretai bei kita informacija. NAXOS Music Library yra gerokai daugiau nei milijonas garso takelių – šis kiekis atitinka daugiau nei 96 000 kompaktinių plokštelių. Paiešką galima atlikti pagal kompozitorių, atlikėją, žanrą ar kūrinių pavadinimus; teminę pagal raktažodį arba išplėstinę paiešką su iki 11 sujungtų paieškos kriterijų.

  • Prieiga galioja iki 2019 m. gruodžio 31 d.Naudotis galima visose bibliotekos kompiuterinėse darbo vietose su interneto prieiga.
  • Skaitytojai, pageidaujantys gauti individualius slaptažodžius ir dirbti ne bibliotekoje, prašome kreiptis pas jus aptarnaujančią bibliotekininkę arba rašyti elektroniniu paštu skaitykla@kaisiadoriuvb.lt nurodant savo vardą, pavardę, skaitytojo bilieto numerį.

Pastaba. Vienu metu duomenų baze naudotis gali iki 6 vartotojų, todėl baigus darbą, nepamirškite paspausti raudoną mygtuką Log-Out puslapio viršuje.

2019-02-19

Dienraštis „Verslo žinios“

http://vz.lt/

Laikraščio “Verslo žinios” svetainėje pateikiamos verslo naujienos, laikraščio el. versija bei straipsnių archyvas nuo 1994 metų.

Prisijungimo vardo ir slaptažodžio teirautis skaityklos darbuotojo.

Atgal 1 2 3 4 5
4 iš 5
Toliau