Glosienės paroda

2023-09-28

Naudingos nuorodos

Audronė Glosienė (1958 10 04–2009 01 26) [nekrologas]. Prieiga internete: file:///D:/Users/ilgpro/Downloads/7886-Article%20Text-6854-1-10-20150604.pdf

Netekome VU bibliotekos generalinės direktorės prof. Audronės Glosienės [nekrologas]. Prieiga internete: https://naujienos.vu.lt/netekome-vu-bibliotekos-generalines-direktores-prof-audrones-glosienes/

KF įamžintas prof. A. Glosienės atminimas. Prieiga internete: https://naujienos.vu.lt/kf-iamzintas-prof-a-glosienes-atminimas/

Audronė Glosienė. Komunikacijos ir informacijos mokslai humanitarinių ir socialinių mokslų kontekste. Prieiga internete: https://etalpykla.lituanistika.lt/object/LT-LDB-0001:J.04~2004~1367159337756/J.04~2004~1367159337756.pdf.

Audronė Glosienė, Irena Krivienė. Vilniaus universiteto fakultetų bibliotekų atnaujinimo strategija. Prieiga internete: https://etalpykla.lituanistika.lt/object/LT-LDB-0001:J.04~2005~1367151228159/J.04~2005~1367151228159.pdf.

Audronė Glosienė, Jurgita Rudžionienė. Kultūros paveldo institucijų plėtra: politikos, technologijos, inovatyvios praktikos ir mokslinio tyrimo sąveika. Prieiga internete: https://etalpykla.lituanistika.lt/object/LT-LDB-0001:J.04~2006~1367151229437/J.04~2006~1367151229437.pdf.

Audronė Glosienė, Algis Krupavičius. Socialinio duomeno archyvai: Lietuvos mokslo informacinës infrastruktûros trūkstamas sandas. Prieiga internete: https://etalpykla.lituanistika.lt/object/LT-LDB-0001:J.04~2005~1367151228829/J.04~2005~1367151228829.pdf.

Audronė Glosienė . Vaikai turi teisę žinoti. Prieiga internete: https://www.ibbylietuva.lt/rubinaitis/1995-nr-1-2/vaikai-turi-teise-zinoti/.

Audronė Glosienė. Pašnekesys apie bibliotekas ir jų keitimąsi. Prieiga internete: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1813/kultura. [Video]

VU biblioteka skelbia konkursą profesorės Audronės Glosienės vardo stipendijai gauti. Prieiga internete: https://naujienos.vu.lt/vu-biblioteka-skelbia-konkursa-profesores-audrones-glosienes-vardo-stipendijai-gauti/

Pusiaukelės kontekstai: Prieiga internete: http://www.satenai.lt/2010/06/18/pusiaukeles-kontekstai/

Pusryčiai prof. Audronei Glosienei prisiminti: Prieiga internete: https://naujienos.vu.lt/pusryiai-prof-audronei-glosienei-prisiminti/

Biblioteka, kaip „trečioji vieta“. Prieiga internete: https://etalpykla.lituanistika.lt/object/LT-LDB-0001:J.04~2006~1367153957641/J.04~2006~1367153957641.pdf

VU Komunikacijos fakultete bus įamžintas prof. A. Glosienės atminimas: http://bukbibliotekininku.blogspot.com/2010/09/vu-komunikacijos-fakultete-bus.html?m=1

2023-09-28

Mintys ir pamąstymai

Pamenu, prieš kelis metus Audronė man pirmą kartą pasakojo apie „trečiąją vietą“. Mes daug diskutavome, tiksliau sakant, ji kalbėjo, o aš klausiausi. Žavėjausi ne tik pačia idėja ir jos noru paversti biblioteką ta trečiąja vieta, bet ir Audronės kūrybiškumu, plačiu mąstymu, tarpdiciplininiu požiūriu, tuo ką mes jau imame įvardinti kaip naujojo amžiaus paradigmą (Dr. Marija Prokopčik).

Kas yra „Trečioji vieta“?

Laiką mes leidžiame namuose (pirmoji vieta), darbe/mokslo įstaigoje (antroji vieta), o kur leidžiame savo laisvalaikį (trečioji vieta)? Bibliotekos kaip trečiosios vietos idėja gyva Skandinavijoje, apie tai daug kalbėjo ir savo tyrimuose atskleidė A. Glosienė.

Biblioteka, kaip „Trečioji vieta“, A. Glosienės žvilgsniu:

Žmogaus gyvenime, be šeimos ir darbo ar mokymosi vietų, dažnai randasi trečioji – neutrali vieta per kurią įsitraukiama į viešąjį gyvenimą, kur laisvai aptariamos kasdienės aktualijos ir gludinami individualūs požiūriai bei nuostatos.

Tai vieta, kurioje lankytis niekas neverčia, tačiau kur lankytis malonu, kur jaučiamasi laisvai, patogiai, neįpareigojamai.

„Trečioji vieta“ sudaro sąlygas atsipalaiduoti, bendrauti, būti su kitais ar tarp kitų (nebūtinai aktyviai sąveikaujant ar dalyvaujant).

„Trečioji vieta“ kiekvienam yra kitokia, todėl negali būti griežtai apibrėžta; neapibrėžtumas ir daro ją itin patrauklią.

„Trečioji vieta“ tai nei juoda, nei balta, tai kažkas kita, ką kiekvienas gali užpildyti skirtingu turiniu. „Trečioji vieta“ yra lengvai pajuntama, bet sunkiai apibrėžiama.

Tai jauki, neįpareigojanti, skatinanti, atpalaiduojanti, traukianti vieta. Trečiosios vietos dažniausiai yra nemokamos arba nebrangios, lengvai prieinamos, pasiekiamos kasdieniame gyvenime.

„Trečioji vieta“, tai saugi vieta, suteikianti viešąją erdvę daugybei skirtingų bendruomenės grupių ir dėl to biblioteka išlieka demokratiška ir atvira institucija visiems, todėl yra ideali tiek psichologinė, tiek fizinė viešoji erdvė, priimanti kiekvieną, kad ir kokia būtų jo lytis, rasė, įsitikinimai, amžius, klasė ar pasaulėžiūra, ji yra atvira visoms idėjoms ir skatina pasitikėjimą bei toleranciją.

Apie bibliotekas

Jei biblioteka miršta, reikia skambinti varpais!…

Kiekvieno bibliotekininko svajonė yra pastatyti savo biblioteką.

Bibliotekos atsirado ne tam, kad būtų pastatai ar patalpos, o tam, kad tenkintų visuomenės informacinius poreikius.

Biblioteka nėra savitikslė; ji atsirado tam tikriems socialiniams poreikiams tenkinti, tarnauja visuomenei ir jos tikslams, savo esme ir funkcijomis yra socialinė institucija.

Biblioteka yra ne tik dokumentų saugykla, bet ir kultūrinės edukacinės sistemos dalis.

Viešosios bibliotekos paslaugos teikiamos remiantis visiems lygia naudojimosi teise, nepaisant amžiaus, rasės, lyties, tautybės, kalbos ar padėties visuomenėje.

Rutina, skepsis, abejingumas, nenoras mokytis ir keistis – štai didžiausi bibliotekininkystės profesijos prestižo priešai. Kaukimės su jais, o ne su kitomis profesijomis. Pradėkime kiekvienas nuo savęs, pakelkime kartelę patys sau – ir aplinkiniai tai įvertins.

Bibliotekos tarnauja ir kultūrai, ir švietimui, ir informacijai, ir demokratijai, ir atviros visuomenės kūrimui.

Žmonių išmokyti neįmanoma, tik jie patys gali išmokti.

Bibliotekos reikalingos rašytojams, o rašytojai – bibliotekininkams. Tai neatsiejamos gyvenimo grandys.

Bibliotekos, tradiciškai tarnavusios kaip kultūros, švietimo ir laisvalaikio centrai, vis labiau tampa informacijos centrais.

Kai kam bibliotekininkystė atrodo pasenusi ir neperspektyvi šaka, bet man ji atvėrė nepaprastų galimybių. Tai fantastiška profesija, tik apaugusi stereotipais. Kai juos nukrapštai, atsiveria tokios erdvės, kad galva gali apsisukti.

Bibliotekos tam ir atsirado, kad parodytų žmonėms kelią į begalybę, kuri čia įgauna aprėpiamas dimesijas.

Bibliotekos misija yra ne tik duoti tai, ko reikia dabar, bet ir išsaugoti tai, kas buvo sukurta.

Laisvė, savitarna, malonūs lankytojai yra naujosios bibliotekos vertybės.

Informacinėje visuomenėje iš esmės kinta bibliotekų vieta ir funkcijos.

Viešoji biblioteka yra ne tik vieta, kur randamos ir skleidžiamos žinios ir kultūra, bet ir viešoji erdvė susitikti, dalytis, bendrauti.

Viešoji biblioteka vėlyvosios modernybės globalioje daugiakultūrėje visuomenėje yra įvairių gyvenimo sferų –
mokymosi, laisvalaikio, informacijos, darbo, verslo, pramogų – ir įvairių kultūrų susitikimo ir susikirtimo vieta.

Apie kūrybiškumą

Kūrybiški žmonės, kūrybingos idėjos griauna nusistovėjusias normas ir taisykles; tam reikia drąsos ir pasitikėjimo savimi.

Kūrybingas protas mato tą patį, ką ir visi kiti; jis tik elgiasi kitaip nei kiti.

Jei viskas yra nusistovėję, sutvarkyta ir stabilu, kūrybingumui nebelieka vietos.

Gebėjimas kūrybiškai spręsti darbe kylančius klausimus, rodyti iniciatyvą keičiant, tobulinant, atnaujinat gaminamus ar parduodamus produktus ar paslaugas vertinamas kur kas labiau nei gebėjimas paklusti nurodymams ir juos vykdyti.

Kūrybingumo neišmokstama vakuume, tai nuolatinės individo sąveikos su kitais ir su aplinka rezultatas.

Kūrybiškai taikyti žinias įmanu tik tada, kai žmonės gali rinktis, ką ir kaip jie nori daryti.

Kūrybingumas yra daugiadimensis, jis susijęs ir su intelektu, ir su atkakliu darbu, ir su eksperimentavimu, bandymais, ieškojimais.

Šiandien kūrybingumas suprantamas ne kaip individualus, o socialinis procesas, kai ieškojimai ir sprendimai vyksta grupėse, komandose, bendraujant ir bendradarbiaujant.

Kūrybingumas nebesuprantamas siaurai vien kaip meninis kūrybingumas, o kaip gebėjimas naujai pritaikyti turimas žinias, patirtį, intuiciją, idėjas; dažniausiai pripažystama, kad tai gebėjimas, kuris išmokstamas ir kurį gali įgyti visi.

Kūrybingumo ugdymui reikia atsisakyti senų mokymo metodų, dalies turinio; beprasmiška prie jau esamos edukacinės sistemos pridėti vis naujus reikalavimus, neišlaisvinant jiems reikalingos erdvės.

Būtent sąlygos kūrybingumui skleistis sudarymas, palaikymas, skatinimas turi tapti nauja ekonominio ir socialinio gyvenimo paradigma.

Nors kūrybingumas tiesiogine prasme suprantamas kaip gebėjimas kurti, dažniausia jis reiškia gebėjimą matyti reiškinius ar situacijas kitaip, savaip, naujoviškai.

Kūrybingumas laužo nusistovėjusias ribas ir sukuria naujus derinius. Tai būtina, bet nepakankama išradimų ir inovacijų sąlyga.

Biblioteka nebesuvokiama kaip homogeniška, vientisa, atliekanti vieną pagrindinę funkciją, o kaip daugiafunkcė, besikeičianti, adaptyvi, multifasetinė institucija.

Įvairios mintys

Mano įsitikinimu, universitetas turi parengti žmones toliau mokytis, mokytis visą gyvenimą – tik taip galime suspėti keistis.

Laikas negailestingas. Jo pirštai trina viską: džiaugsmą, liūdesį, neviltį ir tikėjimą, jie gena praeitin metus, dienas ir amžius…

Knyga yra turinio ir išorės elementų derinys. Malonu paimti į rankas ar įsigyti gražią, elegantišką, skoningą knygą kaip dirbinį. Gailiuosi, kad neturiu galimybės turėti tokių knygų, bet džiaugiuosi jas matydama ar vartydama.

Daugiausia nuo laiko kenčia žmogus – laikas priverčia jį mirti, nustumia užmaršti daug žmonių, prieš kuriuos ir laikas bejėgis.

Skaitymas yra vienas iš svarbiausių dalykų mano gyvenime, jis man niekada nebuvo laiko, o tik pasirinkimo klausimas.

Kalbėti apie skaitymą ir perskaitytą knygą, jos sukeltus jausmus ar mintis norisi ne kiekvienam ir juo labiau ne su kiekvienu ir viešai. Tai viena iš labiausiai individualizuotų ir personalizuotų žmogaus veikos formų.

Nauja neturi numarinti seno. Sena turi įgauti dabartines reikmes atitinkančias formas.

Naudota literatūra:

Kūrybiškumas ir socialinis kapitalas žinių visuomenėje: idėjų žemėlapis : mokslo studija / Audronė Glosienė. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010. – 145, [1] p.

Profesiją kuriame visi :  / kabėjosi  [pokalbis su A. Glosiene] / I. Žaltauskaitė. – Iliustr. // Tarp knygų. – 1999. nr. 11, p. 10–12.

Ar išgyvens Lietuvos bibliotekos? : [pokalbis redakcijoje] / V. Garunkštytė, A. Glosienė, V. Gudaitis, J. Matulienė, A. Skuodytė, D. Mušinskas, M. Kvietkauskas // Metai. – ISSN 0134-3211. – 2000, Nr. 2, p. 93-99.

Tai, ko reikia labiausiai : [pokalbis su Vilniaus universiteto bibliotekos generaline direktore prof. A. Glosiene / užrašė] Audra Baranauskaitė. – Iliustr. // Istorijos. – ISSN 1822-3761. – 2008, Nr. 2, p. 122-128.

Profesorė Audronė Glosienė : … darbai ir datos : [bibliografijos rodyklė / sudarė Marija Prokopčik, Irena Krivienė, Jelena Saikovič, Indrė Jankevičiūtė, Elvyra Urbonavičienė, Jūratė Zvėgienė, Rita Kivilšienė, Salomėja Peciulkienė, Julija Zinkevičienė]. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008 (Vilnius : Biznio mašinų komp.). – 68, [1] p.

Profesorė Audronė Glosienė : … darbai ir datos : [bibliografijos rodyklė / sudarė Marija Prokopčik, Irena Krivienė, Jelena Saikovič, Indrė Jankevičiūtė, Elvyra Urbonavičienė, Jūratė Zvėgienė, Rita Kivilšienė, Salomėja Peciulkienė, Julija Zinkevičienė]. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008 (Vilnius : Biznio mašinų komp.). – 68, [1] p.

Viešosios bibliotekos skaitmeninės eros sankryžose : Europos Sąjungos projekto PULMAN gairės / [iš anglų kalbos vertė Emilija Banionytė, Audronė Glosienė, Zinaida Manžuch, Vita Mozūraitė, Ramunė Petuchovaitė, Rasa Racevičiūtė, Jurgita Rudžionienė]. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2002 (Vilnius : VU l-klos sp.). – 141, [1] p.

Iš knygos „Bibliografai apie asmenines bibliotekas, p. 41.

Iš leidinio „Auksinės mintys“, Vilniaus Universiteto studentų surinktos dėstytojų mintys.

2023-09-28

Nuotraukos

Vaikystė ir mokslo metai Rumšiškėse

Rumšiškių mokykloje. A. Bulbovaitė-Glosienė ketvirta iš kairės. 1971 m. [Nuotr. iš Rumšiškių gimnazijos Audronės Glosienės bibliotekos– informacinio centro]
Naujųjų metų karnavalas, XI klasė. 1974.12. 28. A. Bulbovaitė-Glosienė antroje eilėje, trečia iš dešinės. [Nuotr. iš Rumšiškių gimnazijos Audronės Glosienės bibliotekos– informacinio centro]
Odesa – katakombas. 1974.03.27. [Nuotr. iš Rumšiškių gimnazijos Audronės Glosienės bibliotekos– informacinio centro]
1971 m. VIII b klasė. A. Bulbovaitė trečioje eilėje, trečia iš dešinės[Nuotr. iš Rumšiškių gimnazijos Audronės Glosienės bibliotekos– informacinio centro]
1975 m. XXII laida. A. Bulbovaitė-Glosienė antroje eilėje, pirma iš dešinės. [Nuotr. iš Rumšiškių gimnazijos Audronės Glosienės bibliotekos– informacinio centro]
IX klasė, Rumšiškės. 1974.IV.17. A. Bulbovaitė-Glosienė antroje eilėje, antra iš kairės. [Nuotr. iš Rumšiškių gimnazijos Audronės Glosienės bibliotekos– informacinio centro]
2003.10.18 klasės susitikimas mokykloje, XXII laida. [Nuotr. iš Rumšiškių gimnazijos Audronės Glosienės bibliotekos– informacinio centro]
2005.09.03 „Įlanka“ Rumšiškėse po 30 metų, 22 laida. [Nuotr. iš Rumšiškių gimnazijos Audronės Glosienės bibliotekos– informacinio centro]
Audronė Glosienė Rumšiškių bibliotekoje [Nuotr. iš Rumšiškių gimnazijos Audronės Glosienės bibliotekos– informacinio centro]
Audronė su dukra Julija 1998 m. „Tarp knygų“ Nr. 11 [ [Nuotr. iš Rumšiškių gimnazijos Audronės Glosienės bibliotekos– informacinio centro]

Studijos

Istorijos vertėjų konsultantų grupės (anglų k.) I-oji laida. Antroje eilėje trečia iš kairės – Audronė Glosienė Bulbovaitė, 1979 m. [Nuotr. iš VUB RS, F98–1183].
Istorijos vertėjų konsultantų grupės (anglų k.) I-oji laida. Antroje eilėje trečia iš kairės – Audronė Glosienė Bulbovaitė, 1979 m. [Nuotr. iš VUB RS, F98–1191]
Anglų k. vakaras. Iš kairės – E. Bukinas, A. Bulbovaitė (Glosienė), V. Radžvilas, E. Butkus, 1984 m. [ [Nuotr. iš VUB RS, F98–1183]
Anglų k. vakaras. Ketvirta iš kairės A. Bulbovaitė (Glosienė), 1984 m. [ [Nuotr. iš VUB RS, F98–1183]

Gyvenimas Vilniuje

Vilniaus universiteto prof. Vlado Žuko 80-mečio jubiliejaus minėjimas bibliotekos Baltojoje salėje. [Nuotr. iš VUB RS, F47-MB1444]
Prof. A. Glosienė kalba per Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystės ir informacijos instituto penkioliktuosius Vaclovo Biržiškos skaitymus A. Mickevičiaus muziejuje. [Nuotr. iš VUB RS, F47-MB1561].
Prof. A. Glosienė kalba per Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystės ir informacijos instituto penkioliktuosius Vaclovo Biržiškos skaitymus A. Mickevičiaus muziejuje [Nuotr. iš VUB RS, F47-MB1562]
Prof. A. Glosienė, Emilija Banionytė ir kiti tarptautiniame seminare „Jaunimo, turinčio negalią, informaciniai ir komunikaciniai poreikiai: lygios galimybės studijuoti“. [Nuotr. iš VUB RS, F47-MB2099]
A. Glosienė ES projektų PULMAN IR CULTIVATE seminare „Bibliotekos, muziejai ir archyvai skaitmeninės eros sankryžose“ A. Mickevičiaus bibliotekoje, 2002 m. [Nuotr. iš VUB RSF309–206]
A. Glosienė (2-a iš dešinės) ir J. Rudžionienė (1-ma iš dešinės) su kolegėmis iš Moldavijos, 1997 m. [Nuotr. iš VUBF309–210]
A. Glosienė minint žurnalo „Tarp knygų“ 50-metį, 1999 m. [Nuotr. iš VUBF309–211]
Vladas Bulavas, A. Glosienė ir Andris Vilks Sofijoje, 2002 m. [Nuotr. iš VUBF309–214]
A. Glosienė, ?, Andris Vilks, V. Bulavas Sofijoje vykusioje konferencijoje, 2002 m. [Nuotr. iš VUBF309–215]
A. Glosienė skaito pranešimą, 2000 m. [Nuotr. iš VUBF309–220]
A. Glosienė su kolege Vita Mozūraite Mongolijoje, 2003 m. [Nuotr. iš interneto]
Doc. G. Raguotienę sveikina prof. A. Glosienė per jos 75-čiui skirtos parodos atidarymą VU bibliotekos Baltojoje salėje, 2006 m. [Nuotr. iš VUBF47-MB1615]
IFLA pasauliniame bibliotekų ir informacijos kongrese Buenos Airės, Argentina, 2004 m. [Nuotr. iš interneto]
IFLA pasauliniame bibliotekų ir informacijos kongrese Buenos Airės, Argentina, 2004 m. [Nuotr. iš interneto]
Europos Sąjungos projektų seminaras Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus bibliotekoje. 2022.11.8. [Nuotr. iš Rumšiškių gimnazijos Audronės Glosienės bibliotekos– informacinio centro]
Su ambasadore H. Kobeckaite, 1997 m. [Nuotr. iš šeimos archyvo]
P. Saudargo 60-metis, 1998 m. [Nuotr. iš šeimos archyvo]
B-kos studijų 50-metis, 1999 m. [Nuotr. iš šeimos archyvo]
Iš tarptautinės konferencijos Vilniuje, 2002 m. [Nuotr. iš šeimos archyvo]
Paskutinė paskaita IV kurso studentams, 2000 m. [Nuotr. iš šeimos archyvo]
2023-09-28

Iš asmeninio Audronės Glosienės archyvo, saugomo Rumšiškių gimnazijos Audronės Glosienės bibliotekoje – informaciniame centre.

Iš Audronės Bulbaitės  dienoraščio „Išdaigos“, 1975 m.

Audronė Bulbovaitė-Glosienė „Ach, tos mados…“ (humoreska)

Sutikau šią dieną beveik tikrą paryžietę. Oho! Iš po beveik visą veidą
dengiančių akinių žvelgė į mane žaliai apvedžiotos Rūtos akys.
– Rūta?! – atsikovotėju.
– O ką? – atmetė į priekį juosmenį siekiančius plaukus. – Laiko
dvasia, mano miela! – gerašidiškai paplekšnojo man per petį ir
oriai nukaukšėjo storapadžiais.
Nutariau ir aš sumodernėti: jei dvasia, tai dvasia.
Brolio kelnes užlopiau įvairiaspalviais skudurėliais, spintoje radau
mergautinę mamos palaidinę, ją ryškumui prirašinėjusi aliejiniais dažais.
Nusipirkau akinius ir apsiaviau prosenelės klumpėm. Ehė. Rūtos akys iš
pavydo padidės dvigubai.
– Laiko dvasia, mano miela… – patapšnosiu jai per petį. – Ir aš
madinga!
                                                                    Audronė Glosienė

Audronė Bulbovaitė-Glosienė „O man patinka ruduo“ (vaizdelis iš natūros)

Aš visada laukiu rudens. Pirmasis šalto vėjo gūsis, pirmasis gelsvas lapelis – man šventė, nes mėgstu linksmai čežančius lapus ir žvarbius vėjus, balas teškančius purvynus, sunkius debesis ir šykštų saulutės šypsnį. Mėgstu sėdėti prie lango, kai į jį stikliniais žvangančiais pirštais beldžiasi lietus. Žiūriu į rūko aptrauktus lapus, pilkas medžių šakas, ir man gera…

˜–Ach, nusibodo man ruduo!… – dūsauja jis.

O ši rudens diena buvo–nuostabi. Mudu vaikštinėjome besiraitančiu pro medžius siauručiu it žvitri plieninė juosta takeliu. Po kojomis čežėjo lapai. Paliečiau sidabrinį voratinklio siūlą ir išgirdau kažkokią tylią nesuprantamą muziką.

  Ruduo – tai purvas, – kalbėjo jis, toliau negirdėdamas gamtos garsų.

– „Netiesa, – išsprūdo man. – Koks puikus rudens auksas. Aš mėgstu rudenį…

–Keistuolė, – kreivai žvilgtelėjo į mane, apsisuko ir nuėjo. Ir toji pasakiška, toji auksinė rudens diena man nublanko, lyg kas tyčia ją būtų aptraukęs  murzinu pilku apvalkalu.

… Nulijo lietus, nuprausė nublankusią dieną. Vėl pasišiaušusiose nuo vėjo balutėse nuspindo laumės juosta, linksmai sulingavo plikos medžių šakos. Pasaulis vėl atgijo, ėmė alsuoti tuo pačiu nuostabiu rudeniu.

Štai už ką mėgstu rudenį. Ir jo auksnius lapus, čežančius po kojomis, ir vienišus saulės spindulius, žaidžiančius drumzlinose balutėse.              

Audronė Bulbovaitė-Glosienė „Likimo išdaigos“ (vaizdelis iš natūros)

– Ne, žinoma! – sumurmu pakildama. – Be manęs klasėj dar trisdešimt sielų,
puikiai išmanančių fiziką, tačiau kažkodėl būtinai turiu atsakinėti aš…
– Viešpats su tavimi! – išgirstu kažkieno paguodžiantį šnabždesį.
– Nuo likimo nepabėgsi, – atsiveja mane iš paskutinio suole.
–Gerai, kad nors ne mane! – kažkuris atsidūsta.
– Tau gerai, varnalėša! – tūžtu. – O kad aš pasmerkta mirčiai, tau nesvarbu?!
Į mane įsminga šešiasdešimt kupinų užuojautos ir noro padėti akių. Tačiau kas
jo, palyginus su tomis dviem, kurių rankose mano likimas?… Ir tų dviejų akių
savininkas primygtinai klausinėja mane apie šviesos atspindžio dėsnį. Kaip gyva
nesu girdėjusi…
– Įsivaizduokim, kad krintašviesos pluoštas… – bando padėti mokytojas.
– O, mano vaizduotė laki! – noriu pasigirti, tačiau mane apakina iš kažkur
atsiradusi be galo stipri šviesa. „Ne mažiau 220 voltų!“ – pagalvoju ir stipriai
užsimerkiu. Tačiau šviesa vis tiek akina. Užsidengiu veidą rankomis,
nusisuku…
– Gal gana dangstytis – vis tiek teks keltis, – ironiškas mamos balsas mane
pasiekia tarsi iš kitos planetos.
– Taip, nuo likimo nepabėgsi – atsidūstu, risdamasi iš lovos.

                  Audronė Glosienė

Audronės Bulbovaitės-Glosienės užrašų knygelė

Mamai, Onai Bulbovienei, siųsti atvirlaiškiai

Atgal
1 2 3
1 iš 3
Toliau