Piešinių konkursas pratęsiamas!

Piešinių konkursas pratęsiamas iki rugsėjo 5 d. Kviečiame dalyvauti.

Piešinių konkurso nuostatai: PIEŠINIŲ KONKURSO NUOSTATAI