Projektinė veikla

2021-01-04

Projektas „Atsakingas skaitytojas“

Projekto trukmė: nuo 2020 m. gegužės mėn. pradžios iki 2020 m. gruodžio mėn. pabaigos.

Projekto koordinatorė KVB: Stasė Ladienė, el. p. biblioteka@kaisiadoriuvb.lt, tel. 8 346 52 467

Projektą įgyvendina: ne pelno siekianti Elektronikos platintojų asociacija (EPA).

Trumpas projekto pristatymas: – tai šeštus metus vykstantis aplinkosauginis šalies bibliotekų konkursas. Projektas skirtas šviesti gyventojus apie tinkamą elektroninių ir baterijų atliekų rūšiavimą. Projekto metu  bibliotekų lankytojai bus raginami rūšiuoti ir iš namų atnešti senas baterijas bei kitus smulkius neveikiančius ar nenaudojamus elektronikos prietaisus (pvz., plaukų džiovintuvus, elektrinius virdulius, elektroninių detalių turinčius žaislus ir pan.). Baterijos turi būti metamos į specialią EPA elektronikos atliekų surinkimo dėžutę, ant kurios pažymėtos rūšiavimui skirtos ertmės. Kita smulkioji technika dedama į maišus, kurie turėtų būti laikomi saugioje, lankytojams nepasiekiamoje vietoje. Baterijomis užpildytas dėžutes taip pat derėtų išvalyti jas sudedant į atskirus maišus, kol jas išvežti atvyks EPA surinkėjai.

Projekto partneriai: Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija ir Lietuvos bibliotekų draugija

2021-01-04

Projektas „Lietuvos bibliotekos – draugiškos autizmui 2020“

Projekto laikotarpis: 2020 m.

Projekto koordinatorė KVB: Evelina Senkevičiūtė, el. p. projektai@kaisiadoriuvb.lt, tel. 8 603 61 590

Projektą įgyvendina: Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka.

Projektą koordinuoja Kauno apskrityje: Kauno apskrities viešoji biblioteka (KAVB) kartu su kitomis apskričių viešosiomis bibliotekomis bei Lietuvos aklųjų biblioteka

Trumpas projekto pristatymas: finansuojama priemonė „Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga ir priemonėmis“. Projekto metu kiekvienai SVB individualiai rengiamos socialinės istorijos, sensorinis plakatas, virtuali priemonių platforma savarankiškam SVB žemėlapio sukūrimui, kvalifikacinis-informacinis filmukas, prieinamas bibliotekų specialistams virtualioje erdvėje. Kiekviena biblioteka gaus „Sensorinį gesintuvą“-daiktų rinkinį ir pasirūpins, kad jis būtų pasiekiamas bei informacijas apie jį būtų matoma.

Projektą finansuoja:

2021-01-04

Projektas „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga skaitmeninė bendruomenė”

Projekto trukmė: 2018 m. balandis–2021 m. kovas

Projekto koordinatorė KVB: Ona Tomkuvienė, el. p. pavaduotoja@kaisiadoriuvb.lt, tel. 8 346 51 902

Trumpas projekto pristatymas: projekto „Prisijungusi Lietuva“ tikslas – padėti gyventojams išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis bei internetu ir jo teikiamomis galimybėmis.

Projektas „Prisijungusi Lietuva“ realizuojamas visoje Lietuvoje ir yra nukreiptas į gausią gyventojų tikslinę grupę – apie 500 tūkst. asmenų, kurie vis dar nesinaudoja internetu arba kurių skaitmeniniai įgūdžiai yra nepakankami.

Norint apmokyti tiek daug žmonių, jau sukurtas skaitmeninių lyderių ir kuriamas e. skautų (savanorių) tinklas, jis vienys ne mažiau kaip 2000 asmenų. Prie šio tinklo jungiasi ir 1200 šalies bibliotekininkų, kurie konsultuoja gyventojus atnaujinamuose viešuosiuose interneto prieigos taškuose.

Projektą įgyvendina: Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos kartu su partneriais

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto partneriai:
2021-01-04

Projektas „Laiko iššūkiai“

Projekto laikotarpis: 2020 m. rugpjūčio 17 d. – 2020 m. gruodžio 31 d.

Projekto tikslas – plėsti ir skaitmeninti bibliotekos siūlomas paslaugas pritaikytas įvairioms amžiaus grupėms.

Projekto uždaviniai:

  1. Vykdyti edukacines veiklas pritaikytas vaikams iki 8 m. ir jų tėvams.
  2. Surengti kūrybines kino dirbtuves, supažindinant jaunimą su kino ypatybėmis.
  3. Suorganizuoti seminarą pristatantį tėvams, kokiais būdais kurti harmoningus santykius su vaikais, lengviau suprasti jų emocijas.
  4. Suorganizuoti naujų knygų pristatymus.
  5. Surengti koncertą tinkantį visai šeimai.

Projekto vadovas: Evelina Senkevičiūtė, el. p. projektai@kaisiadoriuvb.lt, tel. 8 603 61 590

Projektą įgyvendina: Kaišiadorių viešoji biblioteka

Projekto partneriai: Kaišiadorių muziejus, Kaišiadorių rajono Jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“, Kaišiadorių V. Giržado progimnazija, VšĮ Paparčių šv. Juozapo šeimos namai.

Projekto rėmėjai: Kaišiadorių rajono savivaldybė

Projektą dalinai finansuoja:

Atgal
1 2
1 iš 2
Toliau