Projektinė veikla

2023-11-13

Išmaniai ir kūrybingai bibliotekoje

Projekto laikotarpis: 2023 07 17 – 2023 07 21 (5 dienų stovykla) Projekto tikslas – organizuoti prasmingą ir turiningą veiklą, pasitelkiant išmaniąsias technologijas ir edukacines veiklas, puoselėjant literatūros skaitymą, ugdant kūrybines kompetencijas. Projekto uždaviniai:
  1. užimti Kaišiadorių vaikų dienos centro vaikus dieninėje vasaros stovykloje;
  2. skatinti turiningą vaikų vasaros poilsį, sudarant sąlygas vaikų saviraiškai, kūrybiškumui;
  3. sudaryti kuo palankesnes sąlygas socialiai remtinų vaikų užimtumui vasaros metu.
Projekto vadovas: Akvilė Maselskienė, el. paštas edukacija@kaisiadoriuvb.lt , tel. (8 346) 52  662 Projektą dalinai finansuoja Kaišiadorių rajono savivaldybės Neformaliojo vaikų švietimo rėmimo programa. Kaišiadorių rajono viešoji biblioteka dalyvauja projekte Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“. Įgyvendinimo laikotarpis 2021 m. rugpjūtis – 2023 m. birželis.​​ Projekto tikslas – sukurti inovatyvią skaitymo skatinimo priemonę, kuri formuotų moksleivių įprotį skaityti, gilintų žinias ir padėtų skaitymo patirtis pritaikyti socialinių santykių kūrimui su aplinka (bendraamžiais, tėvais, mokytojais, etc.), problemų sprendimui ir kūrybinei saviraiškai. Tikslinės grupės: 5–8 klasių moksleiviai (10–15 m. amžiaus jaunuoliai) gyvenantys ir besimokantys Panevėžio, Kauno ir Klaipėdos regionuose. Projektas finansuojamas 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo priemonės „Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas“ lėšomis.
2023-11-13

Mobilioji biblioteka – paslaugos arčiau žmogaus

Projekto laikotarpis: 2023 07 01 – 2025 07 01 Projekto tikslas – Teikti paslaugas ir gerinti asmenų aptarnavimą Kaišiadorių rajono savivaldybėje. Projekto uždaviniai:
  1. Įsigyti bibliobusą – mobilią biblioteką, organizuoti atokių savivaldybės kaimų gyventojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą, panaudojant pažangias skaitmenines technologijas ir įkuriant mobilų informacijos centrą.
  2. Viešinti projekto veiklas.
Projekto vadovas: Ona Tomkuvienė, el. paštas metodininkas@kaisiadoriuvb.lt, tel. (8 346) 51 902 Projektas dalinai finansuojamas  Kaišiadorių rajono vietovių vietos plėtros 2015-2020 metų strategijos priemonės „SUMANAUS KAIMO KŪRIMAS IR PLĖTRA“ ir Kaišiadorių rajono savivaldybės lėšomis.
2022-06-14

Gerinti sveikatos žinias –  į biblioteką

Projekto laikotarpis: 2022 06 01 – 2022 12 15 Projekto tikslas – ugdyti sveikatos raštingumą ir bendruomenės įsitraukimą į sveikatos klausimų sprendimą. Projekto uždaviniai: 1. Didinti vyresnio amžiaus ir socialiai pažeidžiamų asmenų skaitmeninio sveikatos raštingumo įgūdžius, gerinti žmonių prieigą prie informacijos apie sveikatą ir gebėjimą efektyviai ją naudoti per e. sveikatos mokymus. 2. Suteikti gyventojams teorinių ir praktinių sveikatos raštingumo žinių per paskaitas, seminarus. 3.  Įsigyti prevencines sveikatos priemones – kraujospūdžio aparatus ir bekontakčius termometrus. Projekto vadovas: Ona Tomkuvienė, el. paštas pavaduotoja@kaisiadoriuvb.lt, tel. 8 346 51902 Projektą dalinai finansuoja Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa.
Atgal
1 2 3
1 iš 3
Toliau