Projektinė veikla

2022-06-14

Gerinti sveikatos žinias –  į biblioteką

Projekto laikotarpis: 2022 06 01 – 2022 12 15 Projekto tikslas – ugdyti sveikatos raštingumą ir bendruomenės įsitraukimą į sveikatos klausimų sprendimą. Projekto uždaviniai: 1. Didinti vyresnio amžiaus ir socialiai pažeidžiamų asmenų skaitmeninio sveikatos raštingumo įgūdžius, gerinti žmonių prieigą prie informacijos apie sveikatą ir gebėjimą efektyviai ją naudoti per e. sveikatos mokymus. 2. Suteikti gyventojams teorinių ir praktinių sveikatos raštingumo žinių per paskaitas, seminarus. 3.  Įsigyti prevencines sveikatos priemones – kraujospūdžio aparatus ir bekontakčius termometrus. Projekto vadovas: Ona Tomkuvienė, el. paštas pavaduotoja@kaisiadoriuvb.lt, tel. 8 346 51902 Projektą dalinai finansuoja Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa.
2021-11-29

Ankstyvojo skaitymo skatinimo projektas „Knygų startas“

Projekto trukmė bibliotekoje: 2021 m. lapkričio 29 d. – 2022 m. birželio 30 d. Projekto koordinatoriai KVB: Teilanda Ivoškienė, el. p. vaikai@kaisiadoriuvb.lt, tel. (8 346) 52 204 ir Evelina Balčiūnienė, el. p. projektai@kaisiadoriuvb.lt, tel. 8 603 61 590 Trumpas projekto pristatymas: „Knygų startas“ – tarptautine patirtimi paremtas ankstyvojo skaitymo skatinimo projektas, kurio metu naujagimiams ir jų tėveliams dovanojamas ankstyvojo skaitymo skatinimo lauknešėlis. Pagrindinis projekto tikslas – užauginti Lietuvoje pirmą kartą vaikų, kurių skaitymo patirtis prasideda nuo pat pirmų dienų, kartu skatinant skaitymą šeimoje ir padedant jauniems tėvams įsisąmoninti ankstyvojo skaitymo svarbą ir suteikiant jiems reikalingų priemonių ir žinių. Tai atspindi ir projekto šūkis: „Su kiekviena knyga – ūgteli karta!“ Kodėl ankstyvasis skaitymas toks svarbus? Neurologiniu požiūriu pirmi treji vaiko gyvenimo metai yra ypač svarbūs jo raidai. Šiuo laikotarpiu smegenys ima pratintis prie kalbos. Moksliniai tyrimai patvirtina, kad žmogus galėtų labiau atskleisti savo potencialą, nuo pirmų dienų jis turi augti kuo turtingesnėje kalbinėje aplinkoje. Skaitymas – vienas iš būdų šią aplinką kokybiškai praturtinti. Jis lavina vaiko gebėjimus aiškiai reikšti mintis, treniruoja mąstymą, atmintį ir vaizduotę, moko sutelkti dėmesį, skatina kūrybiškumą ir dar begalę kitų nepaprastai svarbių įgūdžių. Todėl ypač svarbu vaikus su knyga ir skaitymu supažindinti jau nuo pirmų gyvenimo dienų. Daugiau informacijos apie projektą rasite čia. Informaciją Viešojoje bibliotekoje rasite čia. Projektą įgyvendina: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Skaitymo skatinimo programą koordinuoja ir jos įgyvendinimo stebėseną atlieka Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Projekto partneriai: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius. Organizatoriai:  
2021-10-01

Tarptautinis žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalis „Nepatogus kinas“

Projekto trukmė bibliotekoje: 2021 m. spalio 14–31 d. Projekto koordinatorė KVB: Evelina Balčiūnienė, el. p. projektai@kaisiadoriuvb.lt, tel. 8 603 61 590 Trumpas projekto pristatymas: „Nepatogus kinas“ – nuo 2007 m. kasmet vykstantis tarptautinis žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalis. Tai yra nekomercinis renginys, siekiantis kurti erdvę žmogaus teisių, politikos, socialinės atsakomybės, tvarumo temomis, supažindinti visuomenę su pasaulinėmis aktualijomis, skatinti būti sąmoningiems ir kritiškiems. Festivalio metu pristatoma turtinga dokumentinių filmų programa, rengiami susitikimai su kino kūrėjais, organizuojamos diskusijos su filmų herojais, žmogaus teisių aktyvistais ir ekspertais. Nuo 2020 m. spalio mėn. visa nepatogių filmų programa prieinama net 190–yje šalies bibliotekų. Šiais, 2021 m., atsirado galimybė ne tik nemokamai, pasirinktu laiku žiūrėti dokumentinius filmus prie bibliotekų kompiuterių ekranų, bet ir dalyvauti tiesioginių transliacijų seansuose. Projektą įgyvendina: VšĮ Nepatogus kinas, Asociacija Lietuvos žmogaus teisių centras (LŽTC) Vienas pagrindinių festivalio rėmėjų: Lietuvos kino centras Pagrindinis projekto partneris: AB Swedbank
2021-09-05

Projektas „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“

Projekto trukmė: 2021.07.20 – 2024.04.30 (24 mėnesiai) Projekto koordinatoriai KVB: Direktorė Aldona Naudžiūnaitė, el. p. direktore@kaisiadoriuvb.lt, tel. (8 346) 51 284; Evelina Balčiūnienė, el. p. projektai@kaisiadoriuvb.lt, tel. 8 603 61 590. Trumpas projekto pristatymas: Projektu siekiama 5–8 klasių (10–15 metų) moksleiviams sukurti inovatyvų skaitymo skatinimo produktą – skaitymo iššūkio virtualų žaidimą, kurio scenarijus vystytųsi kaip įvykių ir užduočių grandinė, orientuota į pasirinkimus, sprendimus, susijusius su žaidimo herojaus elgesiu. Virtualus žaidimas savo turiniu bus susietas su trimis knygų kolekcijomis, keliaujančiomis Panevėžio, Kauno ir Klaipėdos regionų viešųjų bibliotekų tinkle. Žaisdami šį žaidimą vaikai ir paaugliai ieškos atsakymų bei patarimų tikslinėje literatūroje. Skaitymo iššūkis ir jį papildanti literatūra padės vaikams ir jaunimui spręsti socialinių santykių su aplinka problemas, o tuo pačiu – ugdyti skaitymo įpročius, formuoti bręstančio žmogaus vertybių pasaulį. Skaitymo iššūkio žaidimas ir knygų kolekcija tikslinei grupei bus prieinami nemokamoje mobilioje programėlėje, o su žaidimo užduotimis susieta literatūra – specialiose teminėse lentynose regionų bibliotekose ir specialiuose knygų išdavimo „paštomatuose“ savivaldybių rajonų ir kaimiškose vietovėse, kuriose yra ugdymo įstaigos (siekiant maksimalaus prieinamumo, bekontakčio knygų išdavimo). Į žaidimo kūrimą bus įtraukti užsienio partneriai, kultūros, meno, mokslo ir kūrybinių industrijų atstovai, jaunimo savanoriai. Siekiant projekto metu sudaryti sąlygas tikslinės grupės dalyvavimui kultūrinio švietimo veiklose, pagal virtualaus žaidimo ir knygų kolekcijos turinį, ekspertai edukatoriai parengs edukacinių-kultūrinių veiklų rinkinį. 5–8 klasių moksleiviai turės galimybę regiono ir vietos lygio bibliotekose sistemingai dalyvauti edukaciniuose užsiėmimuose, kuriuose knygų skaitymas bus pateikiamas kaip įdomus užsiėmimas, skatinantis vaizduotę ir kūrybiškumą, padedantis rasti ir įvertinti savo ir kitų žmonių poelgius, suprasti jausmus ir kt. Skaitymo iššūkio žaidimas bus tęsiamas pasibaigus projektui, pildant kolekcijas naujomis knygomis ir inicijuojant naujus skaitymo iššūkius. Projektą įgyvendina: Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka Projektas finansuojamas:       Projekto partneriai: Savivaldybių viešosios bibliotekos
Atgal
1 2 3
1 iš 3
Toliau