Jono Aisčio literatūros premijos laureatai

Aš iš margo svieto smulkmenų, detalių:
Lauko, pievų, miško, skliauto ir žvaigždžių
Susikūriau savo pasakišką šalį –
Pats nepasidžiaugęs, perdaviau žodžiu.

                                                                                                               „Karunka“

 

 

 

JONO AISČIO LITERATŪROS PREMIJA

Jono Aisčio literatūros premija įsteigta 2004 metais Kaišiadorių  rajono savivaldybės tarybos švenčiant poeto Jono Aisčio 100-ąsias gimimo metines.

Premija teikiama kiekvienais metais birželio mėnesį už Jono Aisčio kūrybos tyrinėjimą ir sklaidą, už aistiškos dvasios puoselėjimą kūryboje. Konkurse vertinamos per pastaruosius dvejus metus išleistos poezijos, eseistikos, prozos, literatūros mokslo knygos.

LAUREATAI:

2022 m. Erika Drungytė už aistiškos lyrizmo dvasios puoselėjimą poetinėje kūryboje už eilėraščių knygą „Kalnas ir miestas“.

2022 m.Tomas Taškauskas už eilėraščių knygą „Amžinybės mozaikos“.

2021 m. Jonas Laurinavičius už Jono Aisčio kūrybos sklaidą esė knygoje „Ąžuolai žalieji“  ir eilėraščių rinkinyje „Rugsėjo gėlės“.

2021 m. Rimvydas Stankevičius už eilėraščių knygą „Kiaurai kūnus“.

2020 m. Donaldas Kajokas už aistiškos lyrizmo dvasios puoselėjimą knygoje „Juodraščiai. 1977-1985“.

2019 m. Stasys Lipskis už biografinę knygą apie J.Aisčio gyvenimo dramą ,,Ilgesio elegijos“.

2019 m. Dovilė Zelčiūtė už eilėraščių knygą ,,Prieglaudos miestai“ .

2018 m. Edmundas Janušaitis už poezijos knygą ,,Debesų sala“.

2017 m. Vainius Bakas už eilėraščių rinkinį ,,Kaštonų tonai“.

2016 m. Jonas Liniauskas už poezijos knygą “Sutartinė”.

2015 m. Vladas Vaitkevičius už poezijos knygą “Saulėlydžio ornamento spindesys”.

2014 m. Julius Keleras už poezijos knygą „Vėliau, gerokai vėliau”.

2013 m. Aidas Marčėnas už poezijos knygą „Ištrupėjusios erdvės”.

2012 m. Antanas A. Jonynas už poezijos knygą „Kambarys”.

2011 m. Stasė Lygutaitė-Bucevičienė už poezijos knygą „Seniai, bet dabar”.

2010 m. Justinas Marcinkevičius už poezijos knygą „Vėlyvo vėjo vėliavos”.

2009 m.  Jonas Endrijaitis už poezijos knygą „Lietaus raitelis”.

2008 m. Leonardas Gutauskas už poezijos knygą „Švytintys kūnai”.

2008 m. Vytautas V. Landsbergis už eilėraščių knygą „Debesys panašūs į žmones”.

2007 m. Aldona Ruseckaitė už poezijos knygą „Bėk, kiele, bėk”, bei už Jono Aisčio kūrybos tyrinėjimą ir sklaidą.

2006 m. Robertas Keturakis už poezijos knygas „Lelijos šventam Kazimierui”,
bei „Ir niekad vėlai”.

2006 m. Aldona Puišytė už eilėraščių knygą „Įsiklausyti”, ir poezijos rinktinę „Palaimink žodį ir aidą”.

2005 m. Stanislovas Abromavičius už Jono Aisčio kūrybos tyrinėjimą ir sklaidą, už aistiškos dvasios puoselėjimą kūryboje.

2004 m. Jonas Juškaitis už eilėraščių knygą „Eglė vasaros naktį”.

 

2022 m.

Erika Drungytė už aistiškos lyrizmo dvasios puoselėjimą poetinėje kūryboje už eilėraščių knygą „Kalnas ir miestas“.

Tomas Taškauskas už eilėraščių knygą „Amžinybės mozaikos“.

2021m.

Jonas Laurinavičius už Jono Aisčio kūrybos sklaidą esė knygoje „Ąžuolai žalieji“  ir eilėraščių rinkinyje „Rugsėjo gėlės“.

Rimvydas Stankevičius už eilėraščių knygą „Kiaurai kūnus“.

2020m.

Donaldas Kajokas – poetas, eseistas, prozininkas

2020 Donaldas Kajokas už aistiškos lyrizmo dvasios puoselėjimą knygoje „Juodraščiai. 1977-1985“. (Kauno r. muziejus, 2019)

2019m.

Stasys Lipskis – kritikas, literatūrologas

2019 m. Stasys Lipskis už biografinę knygą apie J.Aisčio gyvenimo dramą ,,Ilgesio elegijos“.

 

Dovilė Zelčiūtė – poetė, dramaturgė, eseistė

2019 m. Dovilė Zelčiūtė už eilėraščių knygą ,,Prieglaudos miestai“.

 

2018m.

Janušaitis Edmundas – poetas, bardas

2018 m. Edmundas Janušaitis už poezijos knygą ,,Debesų sala“.

 

2017 m.

Vainius Bakas – poetas, literatūros tyrinėtojas, redaktorius

2017 m. Vainius Bakas už eilėraščių rinkinį ,,Kaštonų tonai“.

 

2016 m.

Jonas Liniauskas – poetas, knygų vaikams autorius.

2016 m. Jonas Liniauskas už poezijos knygą „Sutartinė“.

 

2015m.

Vladas Vaitkevičius – poetas

2015 m. Vladas Vaitkevičius už poezijos knygą „Saulėlydžio ornamento spindesys“.

 

2014 m.

Julius Keleras poetas, vertėjas, dramaturgas.

2014 m. Julius Keleras už poezijos knygą „Vėliau, gerokai vėliau”.

 

2013 m.

Aidas Marčėnas – poetas, eseistas, kritikas.

2013 m. Aidas Marčėnas už poezijos knygą „Ištrupėjusios erdvės”.

 

2012 m.

Antanas A.Jonynas – poetas, vertėjas

2012 m. Antanas A. Jonynas už poezijos knygą „Kambarys”.

 

2011m.

Stasė Lygutaitė – Bucevičienė – poetė

2011 m. Stasė Lygutaitė-Bucevičienė už poezijos knygą „Seniai, bet dabar“.

 

2010 m.

Justinas Marcinkevičius – poetas, prozininkas, dramaturgas, vertėjas

2010 m. Justinas Marcinkevičius už poezijos knygą „Vėlyvo vėjo vėliavos”.

 

2009 m.

Jonas Endrijaitis –  poetas, publicistas, pedagogas

2009 m.  Jonas Endrijaitis už poezijos knygą „Lietaus raitelis“.

 

2008 m.

Gutauskas Leonardas – poetas, prozininkas, rašytojas

2008 m. Leonardas Gutauskas už poezijos knygą „Švytintys kūnai”.

 

Vytautas V. Landsbergis – poetas, prozininkas, dramaturgas

Vytautas V. Landsbergis už eilėraščių knygą „Debesys panašūs į žmones”.

 

2007 m.

Aldona Ruseckaitė poetė, prozininkė, muziejininkė

2007 m. Aldona Ruseckaitė už poezijos knygą „Bėk, kiele, bėk”, bei už Jono Aisčio kūrybos tyrinėjimą ir sklaidą.

 

2006 m.

Robertas Keturakis –  poetas, prozininkas

2006 m. Robertas Keturakis už poezijos knygas „Lelijos šventam Kazimierui”,
bei „Ir niekad vėlai”.

 

Aldona Elena Puišytė – poetė, eseistė, vertėja

2006 m. Aldona Puišytė už eilėraščių knygą „Įsiklausyti” ir poezijos rinktinę „Palaimink žodį ir aidą”.

 

2005 m.

Stanislovas Abromavičius – poetas, prozininkas, publicistas

2005 m. Stanislovas Abromavičius už Jono Aisčio kūrybos tyrinėjimą ir sklaidą, už aistiškos dvasios puoselėjimą kūryboje.

 

2004 m.

Jonas Juškaitis – poetas, vertėjas, eseistas

2004 m. Jonas Juškaitis už eilėraščių knygą „Eglė vasaros naktį”.