Sudaryti, redaguoti parengti darbai

Aukštadvaris Aukštadvaris [Trakų rajonas / Vilnius, 2002. - 416 p.
Tėviškės vyturiai  Tėviškės vyturiai : "Gimtinės" laikraščio almanachas /Vilnius, 2005. - 144 p.
Mūsų dirvonai  Mūsų dirvonai : etnokultūros darbų vizija Lietuvos tūkstantmečiui / Tėviškės pažinimo draugija. - Vilnius, 2005. - 56 p.
Gyvenimo keliu  Gyvenimo keliu : atsiminimai, straipsniai, eilėraščiai / Vincas Steponavičius. - Vilnius, 2006. - 207, [1] p.
Tautotyrininko pradžiamokslis  Tautotyrininko pradžiamokslis / Tėvynės pažinimo draugija. - Vilnius, 2007. - 19, [1] p.
Pedagoginės akvarelės  Pedagoginės akvarelės / Janina Jankauskienė. - Kaunas, 2007. - 207, [1] p.
Močiutės turtai  Močiutės turtai : [apie šviesuolės Elenos Mažeikienės įrengtą klėtelę-muziejų] / Sigita Šimkutė. - Vilnius, 2009. - 47, [1] p.
Tautotyros metraštis 1  Tautotyros metraštis:  Vilnius, 2011.
Tautotyros metraštis 2  "Tautotyros metraštis" apie Kaišiadorių rajoną / Jonas Laurinavičius // Kaišiadorių aidai. - 2012, liep. 3, p. 5.
Tautotyros metraštis 3  Tautotyros metraštis : gyvosios istorinės ir kultrinės atminties leidinys / Tėvynės pažinimo draugija ;redakcinė komisija: Ona Voverienė (pirmininkė) … [et. al.]. - T. 1 (2010)-. - Vilnius : Gimtinė, 2011-. - 24 cm. - T. 3(2013) / Sudarytojai: J. Rekešius, J. Varnauskas. - Vilnius : 2013, 2013. - 352p.:129 iliustr.Bibliogr.
Tautotyros metraštis 4  "Tautotyros metraštis", ketvirtoji knyga... /  Jonas Laurinavičius // Kaišiadorių aidai. - 2014, rugpj. 1, p. 2, 4.
Atminties ženklai  Atminties ženklai : publikacijos iš "Gimtinės" mėnraščio, 1989-2009 /  Jonas Laurinavičius. - Kaunas, 2013. - 271, [1] p.
Jubiliejaus puokštė  Jubiliejinė puokštė : Jonui Laurinavičiui – 75 : publikacijų rinkinys / Tėvynės pažinimo draugija. -Kaišiadorys, 2014. - 123, [1] p.

 

Atgal