Žymesni autoriniai darbai

                 Žymesni kultūros istoriko, žurnalisto, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos nario, leidėjo                                                                  dr. Kazio Račkausko

                                           a u t o r i n i a i   d a r b a i

                                     I. Išleistos knygos ir brošiūros

                                                          1963

l. Anketa įmonės (fabriko, gamyklos) istorijai tirti/bendraautoris V. Sinkevičius. Vilnius, 1963.

                                                           1965

2. Tegyvuoja gyvenimas: dokumentinė apybraiža [apie A. Šiaučiūnaitę]. Vilnius: Mintis, 1965.

                                                            1973

3. Informacinė medžiaga IV suvažiavimo (Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos, toliau – PAKD) delegatui. Vilnius, 1973.

4. Kraštotyros darbas kultūros namuose. Vilnius, 1973.

5. Nurodymai įmonių istorijoms rašyti [bendraautoris prof. K. Surblys]. Vilnius, 1973.

6. Patarimai rašantiems atsiminimus [bendraautoris Amb. Jonynas]. Vilnius, 1973.

                                                           1974

7. Kraštotyra ir dabartis. Vilnius, 1974.

8. Literatūra kraštotyrininko savišvietai. Vilnius, 1974.

                                                           1975

9. Kaip rinkti, tvarkyti ir panaudoti žygių metu kaupiamą medžiagą [metodiniai nurodymai]. Vilnius, 1975.

10. Patarimai visuomeninių muziejų darbuotojams [bendraautoris J. Stankaitis]. Vilnius, 1975.

11. Visuomeninė paminklų apsauga [metodiniai nurodymai]. Vilnius, 1975.

                                                           1976

12. Kolektyvų istorijų ir metraščių rašymo bei visuomeninių muziejų veiklos konkurso nuostatai. Vilnius, 1976.

                                                             1977

13. Kaip rašyti atsiminimus. Vilnius, 1977.

                                                             1978

14. Pažinkime ir saugokime paminklus. Vilnius, 1978.

                                                           1981

15. Informacija VI suvažiavimo (PAKD) delegatui. Vilnius, 1981.

16. Paminklų priežiūra – svarbus kraštotyrininkų darbo baras. Vilnius, 1981.

                                                            1984

17. Kaip rašyti atsiminimus [metodinės rekomendacijos]. Vilnius, 1984.

18. Paminklų apsaugos sekcijų ir komisijos nuostatai. Vilnius, 1984.

19. Skyriaus (PAKD) organizacinė veikla. Vilnius, 1984.

20. 1983 metų veiklos (PAKD) išdavos. Vilnius, 1984.

                                                           1985

21. Mokslo įstaigų kraštotyrininkai. Vilnius, 1985.

22. Visuomeninės paminklosaugos užmojai 1985 metams. Vilnius, 1985.

                                                           1986

23. Kraštotyros sąjūdžio dvidešimtpenkmetis. Vilnius, 1986.

                                                           1987

24. Kraštotyros sąjūdis Lietuvoje: 1961–1986 [monografija, parengta disertacijos pagrindu]. Vilnius: Mintis, 1987.

                                                            1988

25. Babtų apylinkės kraštotyrininkai. Vilnius, 1988.

                                                             1989

26. Gimtinė [1989 11 16–17 Panevėžyje įvykusio šalies paveldo puoselėtojų suvažiavime įsteigtos asociacijos nuostatų ir programos gairės]. Vilnius, 1989.

                                                             2002

27. Mano gimtinė. Vilnius: Gimtinė, 2002.

                                                             2004

28. Penkiolika Gimtinės metų [laikraščio leidybos 1989 – 2004 m. apžvalga]. Vilnius: Gimtinė, 2004.

29. Tėviškės pažinimo draugija: 1989–2004 [kronika]. Vilnius: Gimtinė, 2004.

                                                             2005

30. Mūsų dirvonai. Vilnius: Gimtinė, 2005.

31. Žvilgsnis į Bekštonis. Vilnius: Gimtinė, 2005.

                                                             2006

32. Dveji tautotyrininkų metai. Vilnius: Gimtinė, 2006.

                                                             2008

33. Tautotyros pradmenys. Vilnius: Gimtinė, 2008.

                                                             2009

34. Bekštonys: kaimas Paparčių ir Kernavės pašonėj [monografija]. Vilnius: Gimtinė, 2009.

35. Tautotyros savanorių darbai. Vilnius: Gimtinė, 2009.

                                                           2010

36. Paparčių šviesos židinys: mokyklos praeities fragmentai [monografija]. Vilnius: Gimtinė, 2010.

                                                           2011

37. Tautotyrininkas mokytojas lituanistas Vincas Steponavičius. Vilnius: Gimtinė, 2011.

                                                           2012

38. Tautos atminties sargybiniai [apie Tadą Daugirdą ir jo pasekėjus]. Vilnius: Gimtinė, 2012.

                                                            2014

39. Čižiūnų židinio šviesa: mokyklos istorijos paveldas [monografija]. Vilnius: Gimtinė, 2014.

                                                           2015

40. Gegužinio marti: Elenos Mažeikienės 75 metų portretas (bendraautorė J. Jankauskienė). Vilnius: Gimtinė, 2015.

41.Izabelė Skliutaitė-Navarackienė: Lietuvos laisvės kovų dalyvė. – Vilnius: Gimtinė, 2015.

                                   II. Sudaryti ir redaguoti leidiniai

                                                            1973

1. Informacija V suvažiavimo (PAKD) delegatui/ leidinio sumanytojas ir redaktorius. Vilnius, 1973.

                                                           1974

2. Informacinis laiškas [PAKD Centro tarybos tęstinis leidinys] / sumanytojas ir redaktorius. Vilnius, 1974–1980.

                                                           1975

3. Aukštųjų mokyklų Visuomeninio paminklosaugos fakulteto Kraštotyros darbo organizatorių specialybės mokymo planas ir programa / vienas sudarytojų. Vilnius, 1975.

4. Kraštotyra [straipsnių rinkinys] / redakcinės komisijos narys. Vilnius, 1975.

5. Penktosios respublikinės kraštotyros parodos katalogas / redaktorius. Vilnius, 1975.

6. Respublikinės ekspedicijos valstiečių 1935–1936 m. kovai Lietuvoje tyrinėti darbų katalogas / redaktorius. Vilnius, 1975.

7. Šimkūnas S. Sociologinių tyrimų metodika [patarimai kraštotyrininkams] / vienas redaktorių. Vilnius, 1975.

                                                           1976

8. Mardosa J. Istorijos paminklai ir jų apsauga / vienas redaktorių. Vilnius, 1976.

9. Respublikinės paminklų apsaugos parodos katalogas / redaktorius. Vilnius, 1976.

                                                         1977

10. Informacija V suvažiavimo (PAKD) delegatui / redaktorius. Vilnius, 1977.

11. Kraštotyros darbų katalogas: I dalis / tęstinio leidinio sumanytojas ir redaktorius. Vilnius, 1977.

12. Niunkienė G. Ką tyrinėti melioruotinose vietose / redaktorius. Vilnius, 1977.

                                                        1978

13. Kraštotyra [straipsnių rinkinys] / redakcinės komisijos narys. Vilnius: Mintis, 1978.

14. Respublikinės kraštotyros darbų parodos katalogas / redaktorius. Vilnius, 1978.

15. Visuomeninių muziejų katalogas / sumanytojas ir redaktorius. Vilnius, 1978.

                                                         1979

16. Arlauskas P. Kolūkių istorijos šaltiniai / redaktorius. Vilnius, 1979.

17. Centro tarybos (PAKD) informacija: 1 dalis / tęstinio leidinio sumanytojas ir redaktorius. Vilnius, 1979.

18. Kraštotyra [straipsnių rinkinys] / redakcinės komisijos narys. Vilnius: Mintis, 1979.

19. Kraštotyros darbų katalogas: II dalis / redaktorius. Vilnius, 1979.

20. Kraštotyros darbų saugyklos katalogas: I dalis / sumanytojas ir redaktorius. Vilnius, 1979.

21. Muziejai ir paminklai: 1 dalis / redakcinės komisijos narys. Vilnius: Mintis, 1979.

22. Strumskis K. Nurodymai mokyklų istorijoms ir metraščiams rašyti / redaktorius. Vilnius, 1979.

                                                        1980

23. Centro tarybos (PAKD) informacija: 2 dalis / redaktorius. Vilnius, 1980.

24. Juozas Gaidulis [biografinis tautosakininko portretas] / sumanytojas ir redaktorius. Vilnius, 1980.

25. Kino filmų katalogas [paminklosaugininkams ir kraštotyrininkams] / redaktorius. Vilnius, 1980.

26. Kraštotyra [straipsnių rinkinys] / redakcinės komisijos narys. Vilnius: Mintis, 1980.

27. Marijona Čilvinaitė: bibliografija / sumanytojas, sudarytojas ir leidėjas. Vilnius, 1980.

28. Muziejai ir paminklai / redakcinės komisijos narys. Vilnius: Mintis, 1980.

                                                         1981

29. Centro tarybos (PAKD) informacija: 1 dalis / redaktorius. Vilnius, 1981.

30. Kraštotyra [straipsnių rinkinys] / redakcinės komisijos narys. Vilnius: Mintis, 1981.

31. Kraštotyros darbų saugyklos katalogas: II dalis / redaktorius. Vilnius, 1981.

32. Nurodymai ūkių istorijoms rašyti / redaktorius. Vilnius, 1981.

33. Paskaitos paminklosaugos, kraštotyros ir muziejininkystės tematika / sumanytojas ir redaktorius. Vilnius, 1981.

34. Respublikinės kraštotyros darbų parodos katalogas / redaktorius. Vilnius, 1981.

35. VI suvažiavimo (PAKD) medžiaga / sumanytojas ir redaktorius. Vilnius, 1981.

                                                       1982

36. Apie techninę pažangą ir inžinerinės minties raidą / vienas redaktorių.

37. Centro tarybos (PAKD) informacija: I, II dalys / redaktorius. Vilnius, 1982.

38. Henrikas Paulauskas [biografiniai štrichai] / redaktorius. Vilnius, 1982.

39. Kraštotyra [straipsnių rinkinys] / redakcinės komisijos narys. Vilnius: Mintis, 1982.

40. Kraštotyros darbų katalogas: 3, 4 dalys / redaktorius. Vilnius, 1982.

41. LTSR paminklų apsaugos fondo respublikiniai objektai / redaktorius. Vilnius, 1982.

42. Muziejai ir paminklai / redakcinės komisijos narys. Vilnius: Mintis, 1982.

43. Visuomeninė paminklosauga Zarasuose / redaktorius. Vilnius, 1982.

44. Visuomeniniai muziejai [katalogas] / sumanytojas ir redaktorius. Vilnius 1982.

                                                     1983

45. Kraštotyra [straipsnių rinkinys] / redakcinės komisijos narys. Vilnius: Mintis, 1983.

46. Rodyklė „Kraštotyros“ skaitytojui / redaktorius. Vilnius, 1983.

47. Visuomeninės muziejininkystės veteranai [biografinė rodyklė] / sumanytojas ir redaktorius. Vilnius, 1983.

                                                     1984

48. Ignas Jablonskis: bibliografija / vienas redaktorių. Vilnius, 1984.

49. Kraštotyra [straipsnių rinkinys] / redakcinės komisijos narys. Vilnius: Mintis, 1984.

50. Miškinis A. Urbanistikos paminklų puoselėjimas / redaktorius. Vilnius, 1984.

51. Technikos paminkliniai objektai / redaktorius. Vilnius, 1984.

                                                     1985

52. Informacija VII suvažiavimo (PAKD) delegatui / vienas sudarytojų. Vilnius, 1984.

53. Kraštotyra [straipsnių rinkinys] / redakcinės komisijos narys. Vilnius: Mintis, 1985.

54. Pedagogai – kraštotyros žymūnai [rodyklė] / sumanytojas ir redaktorius. Vilnius, 1985.

55. Vladas Statkevičius: bibliografijos rodyklė / sudarytojas. Vilnius, 1985.

                                                     1986

56. Kraštotyra [straipsnių rinkinys] / redakcinės komisijos narys. Vilnius: Mintis, 1986.

57. Kraštotyrininkai paminklotyros baruose [rodyklė] / sumanytojas ir redaktorius. Vilnius, 1986.

58. Memorialinių paminklų tvarkymas [metodinės rekomendacijos] / redaktorius. Vilnius, 1986.

59. Paminklosaugos informacija: 1 dalis / sumanytojas ir redaktorius. Vilnius, 1986.

60. Upytė [monografija] / redakcinės komisijos narys. Vilnius: Mintis, 1986.

                                                     1987

61. Kraštotyra [straipsnių rinkinys] / redakcinės komisijos narys. Vilnius: Mintis, 1987.

62. Panavas Č. Paminklosauginės kultūros ugdymas / sumanytojas ir redaktorius. Vilnius, 1987.

                                                     1988

63. Arklio muziejus: prospektas / sudarytojas. Vilnius, 1988.

64. Kraštotyra [straipsnių rinkinys] / redakcinės komisijos narys. Vilnius: Mintis, 1988.

65. Visuomeninių muziejų katalogas / sumanytojas ir redaktorius. Vilnius, 1988.

                                                     1989

66. Dubičiai [monografija] / redakcinės komisijos narys. Vilnius: Mintis, 1989.

67. Gervėčiai [monografija] / redakcinės komisijos narys. Vilnius: Mintis, 1989.

68. Gimtinė [etnokultūros laikraštis] / steigėjas, redaktorius ir leidėjas. Vilnius, 1989–2009.

69. Paminklosaugos informacija: 2 dalis / redaktorius. Vilnius, 1989.

                                                  1990

70. Beresnevičius G. Dausos / vienas leidėjų. Vilnius: Gimtinė, Taura, 1990.

71. Birzinas J. Gydantieji augalai / pakartotino leidimo leidėjas. Vilnius: Gimtinė, 1990.

72. Kūlgrinda. [Gimtinės laikraščio priedas] / leidėjas ir redaktorius. Vilnius, 1990, nr. 1.

73. Lietuvos pajūris / pakartino leidimo leidėjas. Vilnius: Gimtinė, 1990.

74. Paminklotyros pradmenys / sudarytojas. Vilnius: Gimtinė, 1990.

75. Tėviškėlė [Gimtinės laikraščio priedas] / leidėjas ir redaktorius. Vilnius, 1990, nr. 1, 2.

                                                 1991

76. Gimtinė: bibliografijos rodyklė [1989–1990] / sudarytojas ir leidėjas. Vilnius: Gimtinė, 1991.

77. Strumskis K. Lietuva laisvės keliu / redaktorius ir leidėjas. Vilnius: Gimtinė, 1991.

                                                 1993

78. Gimtinė: bibliografijos rodyklė [1991–1992] / sudarytojas ir leidėjas. Vilnius: Gimtinė, 1993.

                                                 1995

79. Gimtinė: bibliografijos rodyklė [1993–1994] / sudarytojas ir leidėjas. Vilnius: Gimtinė, 199*5.

80. Indrašius V. Papasakok apie Antalieptę / leidėjas. Vilnius: Gimtinė, 1995.

                                                 1996

81. Indrašius V. Mūsų kaimai prie Šventosios / leidėjas. Vilnius: Gimtinė, 1996.

                                                 1997

82. Gimtinė: bibliografijos rodyklė [1995–1996] / sudarytojas ir leidėjas. Vilnius: Gimtinė, 1997.

                                                 1998

83. Indrašius V. Nepriklausomybės kovų riteriai / leidėjas. Vilnius: Gimtinė, 1998.

                                                 1999

84. Gimtinė: bibliografijos rodyklė [1997–1998] / sudarytojas ir leidėjas, redaktorius K. Demskis. Vilnius: Gimtinė, 1999.

                                                2000

85. Kadžytė G. Nebūsiu „žmogus iš niekur“ / redaktorius ir leidėjas. Vilnius: Gimtinė, 2000.

                                                   2001

86. 100 tėviškės žinovų: biografinis žinynas/sud. K. Račkauskas, K. Demskis. Kaunas:Kalendorius, 2001.

                                                 2002

87. Aukštadvaris [monografija] / sudarytojas ir leidėjas. Vilnius: Gimtinė, 2002.

                                                 2005

88. Tėviškės vyturiai: almanachas / sudarytojas ir leidėjas. Vilnius: Gimtinė, 2005.

                                                 2006

89. Steponavičius V. Gyvenimo keliu [tautotyros darbų ir kūrybos rinktinė] / sudarytojas ir leidėjas. Vilnius: Gimtinė, 2006.

90. Vincas Steponavičius: bibliografijos rodyklė / sumanytojas, redaktorius ir leidėjas. Vilnius: Gimtinė, 2006.

                                                 2007

91. Jankauskienė J. Pedagoginės akvarelės / leidybos užsakovas. Kaunas: Kalendorius, 2007.

                                                  2008

92. Lietuvos deimančiukai [monografija] / sumanytojas, sudarytojas, leidybos užsakovas. Kaunas: Kalendorius, 2008.

                                                 2009

93. Šimkutė S. Močiutės turtai / redaktorius ir leidėjas. Vilnius: Gimtinė, 2009.

                                                 2010

94. Mažeikienė E. Tučiai – Žemaitijos kampelis [tautotyros žinių ir kūrybos rinktinė] / redaktorius ir leidėjas. Vilnius: Gimtinė, 2010.

                                                  2011

95. Nastazija Kairiūkštytė: 1976–2010 bibliografijos rodyklė / redaktorius ir leidėjas. Vilnius: Gimtinė, 2011.

96. Tautotyros metraštis: gyvosios istorinės ir kultūrinės atminties leidinys [I dalis] / tęstinio leidinio sumanytojas, sudarytojas ir leidėjas. Vilnius: Gimtinė, 2011.

                                                 2012

97. Tautotyros metraštis: gyvosios istorinės ir kultūrinės atminties leidinys [II dalis] / redakcinės komisijos pirmininkas, vienas sudarytojų ir leidėjas. Vilnius: Gimtinė, 2012.

                                                 2013

98. Laurinavičius J. Atminties ženklai / sudarytojas. Kaišiadorys: Gija, 2013.

99. Tautotyros metraštis: gyvosios istorinės ir kultūrinės atminties leidinys [III dalis] / leidybos konsultantas, skyriaus redaktorius. Vilnius: Gimtinė, 2013.

                                                 2014

100. Laurinavičius J. Jubiliejinė puokštė / sudarytojas. Kaišiadorys: Gija, 2014.

                                                 2015

101. Vyšniauskaitė–Šuminienė I. Žmonės prie tunelio: dokumentinė publicistika / leidėjas. Vilnius: Gimtinė, 2015.

                                                                                          Sudarė Lina Želvytė

                                                                                              2015 09 20

                                                  Atgal