Paslaugos

Nemokamos paslaugos

  • Spaudinių išdavimas į namus;
  • Naudojimasis spaudiniais periodikos ir informacinių leidinių skaityklose;
  • Skaitytojų mokymas naudotis biblioteka ekskursijų metu;
  • Atsakymai į įvairias užklausas;
  • Informacijos teikimas telefonu;
  • Mokymas naudotis katalogais ir kitomis informacijos priemonėmis;
  • Renginiai;
  • Interneto prieiga ir naudojimasis kompiuteriu.

Mokamos paslaugos

Eil. nr. Paslaugos pavadinimas Vienetas Kaina,
1 Skaitytojo pažymėjimo išdavimas suaugusiajam 1 vnt. 0,58
2 Skaitytojo pažymėjimo išdavimas moksleiviui, studentui, neįgaliam asmeniui, pensininkui 1 vnt. 0,29
3 Skaitytojo pažymėjimo dublikato išdavimas visiems vartotojams 1 vnt. 0,58
4 Dokumento kopijavimas ant A4 formato lapo 1 psl. 0,06
5 Informacijos iš kompiuterio  spausdinimas spausdintuvu ant A4 formato lapo 1 psl 0,06
6 Dokumento kopijavimas ant abiejų A4 formato lapo pusių 1 lapas 0,09
7 Dokumento kopijavimas ant A3 formato lapo 1 psl. 0,12
8 Dokumento kopijavimas ant abiejų A3 formato lapo pusių 1 lapas 0,14
9 Dokumento skenavimas 1 psl. 0,14
10 Spaudinių skolinimas iš kitų bibliotekų (TBA) - Pagal pateiktus pašto persiuntimo kvitus