STASIUI TIJŪNAIČIUI – 125

tijunaicio portretas mazesnis

„Mokytojas savo užsiėmimu panašus į ūkininką – artoją. Kaip ūkininkas dirba žemę, ruošdamas dirvą javams, taip mokytojas dirba vaikų dvasią, ruošdamas joje vietos dorybėms. Ūkininko dirbamoji žemė yra jo ūkio pamatas, mokytojo auklėjamieji vaikai yra tautos ateitis...“

S. Tijūnaitis, 1964

Stasys Tijūnaitis (1888–1966) – tautosakininkas, spaudos darbuotojas, pedagogas, esperantininkas. 2013 metais minime 125-ąsias jo gimimo metines.

Dalį savo gyvenimo metų praleido Kaišiadorių rajone – Pravieniškėse, tai ir paskatino mus parengti šią virtualią parodą. 

Autobiografija

Stasio Tijūnaičio surinktos pasakos, mintys

Apie Stasį Tijūnaitį

Virtualioje parodoje pateikta Kaišiadorių viešosios bibliotekos fonduose esanti literatūra. 

Parodą parengė skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Stasė Ladienė. Publikavimui Internete – bibliografė Inga Danilevičienė.

Nuorodos