Kazys Račkauskas: „Paskui žvaigždes, kurios iš aukštybių kelią rodė“

Paroda skirta kultūros istoriko, žurnalisto, leidėjo, humanitarinių mokslų daktaro Kazio Račkausko 80-osioms gimimo metinėms

 

Račkauskas

 

Apie parodą

Dr. Kaziui Račkauskui - 80

Autobiografija

Kūrybinė veikla

          Knygų ir brošiūrų autorius

          Sudaryti, redaguoti parengti darbai

          Žymesni autoriniai darbai (sąrašas)

Sustabdytos akimirkos

Straipsniai Kaišiadorių rajono spaudoje

Apie Kazį Račkauską leidiniuose

 

Parodą parengė skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Stasė Ladienė, bibliotekininkė Zina Motiekaitienė.
Publikavimui Internete –   inžinierius bibliotekinių procesų automatizavimui Evaldas Parauka.