Viktoras Ruokis (1885 - 1971). Gyvenimas, skirtas mokslui.

 

 

Sąžiningai atliktos pareigos duoda žmogui tam tikrą džiaugsmą, išlaisvina jį nuo varginančių rūpesčių, pakelia nuotaiką, nors ir įtemptai dirbta.

Viktoras Ruokis

 

Apie parodą

Viktoras Ruokis - lietuviškos dirvotyros pradininkas

Apie Viktorą Ruokį

Nuorodos

 

 

Parodą parengė skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Stasė Ladienė, bibliotekininkė Zina Motiekaitienė.
Publikavimui Internete –   inžinierius bibliotekinių procesų automatizavimui Evaldas Parauka.