Struktūra

2020-12-04

Skyriai

Komplektavimo skyrius

TIKSLAS Užtikrinti, kad VB skyriuose ir filialuose komplektuojami dokumentai ir periodiniai leidiniai atitiktų bibliotekos vartotojų poreikius. UŽDAVINIAI Komplektuoti ir apskaityti universalaus profilio dokumentų fondą, pildyti LIBIS kompiuterinę duomenų bazę naujai gaunamų dokumentų įrašais, analizuoti fondų komplektavimą, nurašymą, panaudojimą. Komplektavimo skyriaus vedėja Laura Katelevskienė Tel. (8 346) 52 464 El. paštas komplektavimas@kaisiadoriuvb.lt Komplektavimo ir knygų tvarkymo skyriaus bibliotekininkė Nijolė Kruglovienė El. paštas nijole@kaisiadoriuvb.lt Komplektavimo ir knygų tvarkymo skyriaus bibliotekininkė Virginija Šriupšienė El. paštas virginija@kaisiadoriuvb.lt  

Skaitytojų aptarnavimo skyrius

TIKSLAS Teikti kokybiškas knygų išdavimo ir informacijos paslaugas bibliotekos paslaugų vartotojams. UŽDAVINIAI Aptarnauti skaitytojus ir informacijos vartotojus abonemente, periodinių leidinių ir interneto skaitykloje. Plėsti bibliotekinio aptarnavimo paslaugas neįgaliesiems, pensininkams, bedarbiams ir vyresniojo amžiaus žmonėms. Kurti LIBIS informacijos elektroninę bazę, kurios pagrindu skleisti informaciją apie rajono kultūrinį gyvenimą. Ugdyti skaitytojų  informacinį raštingumą, kompiuterių laikmenose kaupti, sisteminti, kraštotyrinę medžiagą. Pildyti kompiuterinių duomenų katalogą analizinėje posistemėje LIBIS, organizuoti bibliografinį kraštotyrinį darbą, rinkti medžiagą apie žymius kraštiečius, vykdyti kultūrinę veiklą, rengti skaitymo skatinimo renginius, parodas. Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Tel. (8 346) 52 467 El. paštas biblioteka@kaisiadoriuvb.lt Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji bibliografė Zina Motiekaitienė Tel. (8 346) 51 145 El. paštas skaitykla@kaisiadoriuvb.lt Skaitytojų aptarnavimo skyriaus bibliotekininkė Jūratė Komarovienė Tel. (8 346) 52 467 El. paštas abonementas@kaisiadoriuvb.lt Skaitytojų aptarnavimo skyriaus bibliotekininkė Renata Kupčiūnienė Tel. (8 346) 52 467 El. paštas libis@kaisiadoriuvb.lt Skaitytojų aptarnavimo skyriaus bibliotekininkė Danguolė Dagilienė Tel. (8 346) 52 467 El. paštas krastotyra@kaisiadoriuvb.lt Skaitytojų aptarnavimo skyriaus bibliotekininkė Žydrūnė Dzunkovienė Tel. (8 346) 52 467 El. paštas krastotyra@kaisiadoriuvb.lt Skaitytojų aptarnavimo skyriaus bibliotekininkė Janina Jakutienė Tel. (8 346) 51 145 El. paštas spauda@kaisiadoriuvb.lt, periodine.skaitykla@kaisiadoriuvb.lt

Vaikų literatūros skyrius

TIKSLAS Aptarnauti moksleivius, ikimokyklinio amžiaus vaikus ir tuos, kuriuos domina vaikų literatūra. UŽDAVINIAI Kaupti vaikų literatūrą, literatūros istorijos, pažintinę, informacinę literatūrą lietuvių ir kitų šalių grožinę literatūrą. Padėti skaitytojams išsirinkti knygas, organizuoti kultūrinę skaitymo skatinimo ir popamokinę veiklą. Rengti knygų ir kitas parodas, naujų knygų pristatymus, susitikimus su autoriais, leidėjais, iliustratoriais, teikti informaciją visiems ja besidomintiems. Vaikų literatūros skyriaus vyr. bibliotekininkė Rita Jurienė Tel. (8 346) 52 204 El. paštas vaikai@kaisiadoriuvb.lt Vaikų literatūros skyriaus bibliotekininkė Teilanda Ivoškienė Tel. (8 346) 52 204 El. paštas vaikai@kaisiadoriuvb.lt         Informacija atnaujinta 2023-06-15
2020-12-04

Administracija

Direktorė Jūratė Mikulienė Gyvenimo aprašymas Tel. (8 346) 51 902 El. paštas direktore@kaisiadoriuvb.lt Vyresnioji metodininkė Ona Tomkuvienė Tel. (8 346) 51 284 El. paštas metodininkas@kaisiadoriuvb.lt Administratorė Genutė Razulevičienė Tel. (8 346) 52 662 El. paštas administratore@kaisiadoriuvb.lt Edukacinių programų vadovė Akvilė Maselskienė Tel. (8 346) 52 662 El. paštas edukacija@kaisiadoriuvb.lt Raštvedybos ir personalo vyresnysis specialistas Tel. (8 346) 52 662 El. paštas info@kaisiadoriuvb.lt Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius Evaldas Parauka El. paštas admin@kaisiadoriuvb.lt   Informacija atnaujinta 2023-09-08
2019-01-15

Zūbiškių biblioteka

Bibliotekininkė Ona Raudeliūnienė Telefonas (8 346) 42 117 El. paštas zubiskes@kaisiadoriuvb.lt Adresas Mokyklos g. 8, Zūbiškių k., Zūbiškių paštas LT–56394, Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas antradieniais–penktadieniais 10:00–17:30 val. Zūbiškių biblioteka įkurta 1947 m. Darbuotojai dažnai keitėsi. 1976 m., po bibliotekų centralizacijos, Zūbiškių biblioteka pavadinta Kaišiadorių rajono centrinės bibliotekos filialu, o nuo 1995 m. – Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialu. 1998 m. Zūbiškų filialas sujungtas su Zūbiškių pagrindinės mokyklos biblioteka. Tuo metu biblioteka iš senųjų kultūros namų buvo perkelta į Zūbiškų pagrindinės mokyklos patalpas. 2003 m. bibliotekoje įrengtos dvi kompiuterizuotos darbo vietos. Bibliotekoje skaito 192 skaitytojai, sukaupta per 9 tūkstančiai spaudinių, prenumeruojami 9 pavadinimų periodiniai leidiniai. Duris atvėrė viešas interneto prieigos taškas (VIPT 2) su 6 kompiuterizuotomis darbo vietomis. Paslaugos:
 • Literatūros išdavimas į namus;
 • Leidinių užsakymas per TBA;
 • Atsakymai į skaitytojų užklausas;
 • Renginiai.
2019-01-15

Žiežmarių biblioteka

Vyr. bibliotekininkė Arina Keturkaitė Bibliotekininkė Alma Švenčionienė Tel. (8 346) 58 252 El paštas ziezmariai@kaisiadoriuvb.ltskaitykla.ziezmariai@kaisiadoriuvb.lt Adresas: Žaslių g. 6, LT- 56235 Žiežmariai, Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas pirmadieniais–penktadieniais 10:00–18:00 1940 m. gruodžio 5 d. Švietimo liaudies komisariato įsakymu steigiama Žiežmarių valstybinė viešoji biblioteka. Pirmuoju vedėju buvo paskirtas A. Šimkūnas. Bibliotekos fondas buvo sudarytas perėmus kitų organizacijų, veikusių tuo metu Žiežmariuose, knygas: jaunųjų ūkininkų, šaulių, pavasarininkų ir kitų organizacijų knygynėlius ar bibliotekėles. 1941 m. gegužės mėn. Žiežmarių bibliotekoje buvo 1173 knygos. Karo metais Žiežmarių biblioteka nukentėjo nedaug. 1944 m. spalio 15 d. anketos žiniomis, karo metu dingo 324 knygos, bibliotekoje išliko 1056 knygos. Išliko ir patalpos. 1950 m., pagal Lietuvos administracinį – teritorinį suskirstymą, Žiežmariai tapo rajono centru, o Žiežmarių biblioteka tapo rajonine biblioteka su penkiais bibliotekininkų etatais. Biblioteka buvo įsikūrusi kino teatro pastate, vėliau Žiežmarių apylinkės patalpose. 1980 m. biblioteka perkeliama į dviaukštį namą Žaslių gatvėje ir ten veikia iki šiol. 1976 m., vykdant centralizaciją Lietuvoje, Žiežmarių biblioteka tapo Kaišiadorių centrinės bibliotekos filialu, o 1995 m. – Kaišiadorių rajono kaip savivaldybės viešosios bibliotekos filialas. Fonde sukaupta per 14 tūkstančių dokumentų, prenumeruojami 12 pavadinimų periodiniai leidiniai, skaito daugiau nei 600 skaitytojų. Renkama medžiaga apie Žiežmarius ir žymius žmones. 2003 m., vykdant aljanso „Langas ateitį“ projektą, bibliotekoje įrengtos trys kompiuterizuotos darbo vietos, įrengtas interneto ryšys. Vykdant projektą „Bibliotekos pažangai“ biblioteka modernizuota, vartotojų paslaugoms skirta 5 kompiuterizuotos darbo vietos. Glaudžiai bendradarbiaujama su Žiežmarių gimnazija, mokykla darželis ,,Vaikystės dvaras”, miestelio sale. Bibliotekoje rengiamos parodos, knygų pristatymai, popietės, kompiuterinio raštingumo kursai. Paslaugos
 • Atsakymai į užklausas;
 • Spaudinių užsakymas per TBA;
 • Dokumentų kopijavimas;
 • Internetas;
 • Informacijos įrašymas į kompaktinius diskus;
 • Informacijos paieška internete;
 • Renginiai.
2019-01-15

Žaslių biblioteka

Bibliotekininkė Onutė Karvelienė Telefonas (8 346) 44 303 El paštas zasliai@kaisiadoriuvb.lt Adresas: Vilniaus g. 6,Žaslių k., LT – 56411, Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas pirmadieniais–penktadieniais 9:00–17:00 val. Žaslių biblioteka įkurta 1937 metais. Vedėju paskirtas Edvardas Urniežius. Fondas 2319 egz. spaudinių. Veikė skaitykla, skaitė 405 skaitytojai. Vėliau biblioteka ilgą laiką veikė Žaslių kultūros namuose. Nuo 1960 m. iki 1994 m. bibliotekoje dirbo Benjamina Petraševičienė. 1976 m., po bibliotekų centralizacijos, Žaslių biblioteka pavadinta Kaišiadorių rajono centrinės bibliotekos filialu, o nuo 1995 m. – Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialu. Biblioteka įsikūrusi seniūnijos patalpose. Fonde sukaupta per 5,7 tūkstančiai spaudinių, prenumeruojami 12 pavadinimų periodiniai leidiniai, skaito 281 skaitytojas. Šiuo metu biblioteka – kultūros ir informacijos centras, teikiantis gyventojams visų rūšių žinias ir informaciją, leidžiantis jiems naudotis ne tik spaudinių, bet ir šiuolaikinėmis informacijos bei komunikacijos technologijomis. 2005 metų gegužės mėnesį PFHARE lėšomis bibliotekoje atidarytas viešasis interneto prieigos taškas (VIPT), įrengta penkios kompiuterizuotos darbo vietos, su interneto prieiga „ERDVĖS“. Bibliotekoje rengiamos literatūros, kraštotyros, dailės, vaikų kūrybos parodos, literatūriniai renginiai, kompiuterinio raštingumo kursai. Filialas glaudžiai bendradarbiauja su Žaslių pagrindine mokykla, Žaslių vaikų darželiu ,,Žaliasis klevelis”, Žaslių bendruomene. Paslaugos:
 • Literatūros išdavimas į namus;
 • Spaudinių užsakymas per TBA;
 • Informacijos paieška internete;
 • Dokumentų kopijavimas ir dauginimas;
 • Informacijos įrašymas į kompaktinius diskus;
 • Internetas;
 • Renginiai.
Atgal
1 2 3 4 5
1 iš 5
Toliau