Padaliniai

2019-01-15

Zūbiškių biblioteka

Bibliotekininkė Ona Raudeliūnienė Telefonas (8 346) 42 117 El. paštas zubiskes@kaisiadoriuvb.lt Adresas Mokyklos g. 8, Zūbiškių k., Zūbiškių paštas LT–56394, Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas antradieniais–penktadieniais 10:00–17:30 val. Zūbiškių biblioteka įkurta 1947 m. Darbuotojai dažnai keitėsi. 1976 m., po bibliotekų centralizacijos, Zūbiškių biblioteka pavadinta Kaišiadorių rajono centrinės bibliotekos filialu, o nuo 1995 m. – Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialu. 1998 m. Zūbiškų filialas sujungtas su Zūbiškių pagrindinės mokyklos biblioteka. Tuo metu biblioteka iš senųjų kultūros namų buvo perkelta į Zūbiškų pagrindinės mokyklos patalpas. 2003 m. bibliotekoje įrengtos dvi kompiuterizuotos darbo vietos. Bibliotekoje skaito 192 skaitytojai, sukaupta per 9 tūkstančiai spaudinių, prenumeruojami 9 pavadinimų periodiniai leidiniai. Duris atvėrė viešas interneto prieigos taškas (VIPT 2) su 6 kompiuterizuotomis darbo vietomis. Paslaugos:
 • Literatūros išdavimas į namus;
 • Leidinių užsakymas per TBA;
 • Atsakymai į skaitytojų užklausas;
 • Renginiai.
2019-01-15

Žiežmarių biblioteka

Vyr. bibliotekininkė Arina Keturkaitė Bibliotekininkė Alma Švenčionienė Tel. (8 346) 58 252 El paštas ziezmariai@kaisiadoriuvb.ltskaitykla.ziezmariai@kaisiadoriuvb.lt Adresas: Žaslių g. 6, LT- 56235 Žiežmariai, Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas pirmadieniais–penktadieniais 10:00–18:00 1940 m. gruodžio 5 d. Švietimo liaudies komisariato įsakymu steigiama Žiežmarių valstybinė viešoji biblioteka. Pirmuoju vedėju buvo paskirtas A. Šimkūnas. Bibliotekos fondas buvo sudarytas perėmus kitų organizacijų, veikusių tuo metu Žiežmariuose, knygas: jaunųjų ūkininkų, šaulių, pavasarininkų ir kitų organizacijų knygynėlius ar bibliotekėles. 1941 m. gegužės mėn. Žiežmarių bibliotekoje buvo 1173 knygos. Karo metais Žiežmarių biblioteka nukentėjo nedaug. 1944 m. spalio 15 d. anketos žiniomis, karo metu dingo 324 knygos, bibliotekoje išliko 1056 knygos. Išliko ir patalpos. 1950 m., pagal Lietuvos administracinį – teritorinį suskirstymą, Žiežmariai tapo rajono centru, o Žiežmarių biblioteka tapo rajonine biblioteka su penkiais bibliotekininkų etatais. Biblioteka buvo įsikūrusi kino teatro pastate, vėliau Žiežmarių apylinkės patalpose. 1980 m. biblioteka perkeliama į dviaukštį namą Žaslių gatvėje ir ten veikia iki šiol. 1976 m., vykdant centralizaciją Lietuvoje, Žiežmarių biblioteka tapo Kaišiadorių centrinės bibliotekos filialu, o 1995 m. – Kaišiadorių rajono kaip savivaldybės viešosios bibliotekos filialas. Fonde sukaupta per 14 tūkstančių dokumentų, prenumeruojami 12 pavadinimų periodiniai leidiniai, skaito daugiau nei 600 skaitytojų. Renkama medžiaga apie Žiežmarius ir žymius žmones. 2003 m., vykdant aljanso „Langas ateitį“ projektą, bibliotekoje įrengtos trys kompiuterizuotos darbo vietos, įrengtas interneto ryšys. Vykdant projektą „Bibliotekos pažangai“ biblioteka modernizuota, vartotojų paslaugoms skirta 5 kompiuterizuotos darbo vietos. Glaudžiai bendradarbiaujama su Žiežmarių gimnazija, mokykla darželis ,,Vaikystės dvaras”, miestelio sale. Bibliotekoje rengiamos parodos, knygų pristatymai, popietės, kompiuterinio raštingumo kursai. Paslaugos
 • Atsakymai į užklausas;
 • Spaudinių užsakymas per TBA;
 • Dokumentų kopijavimas;
 • Internetas;
 • Informacijos įrašymas į kompaktinius diskus;
 • Informacijos paieška internete;
 • Renginiai.
2019-01-15

Žaslių biblioteka

Bibliotekininkė Onutė Karvelienė Telefonas (8 346) 44 303 El paštas zasliai@kaisiadoriuvb.lt Adresas: Vilniaus g. 6,Žaslių k., LT – 56411, Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas pirmadieniais–penktadieniais 9:00–17:00 val. Žaslių biblioteka įkurta 1937 metais. Vedėju paskirtas Edvardas Urniežius. Fondas 2319 egz. spaudinių. Veikė skaitykla, skaitė 405 skaitytojai. Vėliau biblioteka ilgą laiką veikė Žaslių kultūros namuose. Nuo 1960 m. iki 1994 m. bibliotekoje dirbo Benjamina Petraševičienė. 1976 m., po bibliotekų centralizacijos, Žaslių biblioteka pavadinta Kaišiadorių rajono centrinės bibliotekos filialu, o nuo 1995 m. – Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialu. Biblioteka įsikūrusi seniūnijos patalpose. Fonde sukaupta per 5,7 tūkstančiai spaudinių, prenumeruojami 12 pavadinimų periodiniai leidiniai, skaito 281 skaitytojas. Šiuo metu biblioteka – kultūros ir informacijos centras, teikiantis gyventojams visų rūšių žinias ir informaciją, leidžiantis jiems naudotis ne tik spaudinių, bet ir šiuolaikinėmis informacijos bei komunikacijos technologijomis. 2005 metų gegužės mėnesį PFHARE lėšomis bibliotekoje atidarytas viešasis interneto prieigos taškas (VIPT), įrengta penkios kompiuterizuotos darbo vietos, su interneto prieiga „ERDVĖS“. Bibliotekoje rengiamos literatūros, kraštotyros, dailės, vaikų kūrybos parodos, literatūriniai renginiai, kompiuterinio raštingumo kursai. Filialas glaudžiai bendradarbiauja su Žaslių pagrindine mokykla, Žaslių vaikų darželiu ,,Žaliasis klevelis”, Žaslių bendruomene. Paslaugos:
 • Literatūros išdavimas į namus;
 • Spaudinių užsakymas per TBA;
 • Informacijos paieška internete;
 • Dokumentų kopijavimas ir dauginimas;
 • Informacijos įrašymas į kompaktinius diskus;
 • Internetas;
 • Renginiai.
2019-01-15

Vilūnų biblioteka

Bibliotekininkė Ona Skrockienė Tel. (8 346) 50 144 El. paštas vilunai@kaisiadoriuvb.lt Adresas Laisvės g. 47, Vilūnai, Vilūnų paštas LT–56294, Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas antradieniais–penktadieniais 11:00–16:00 val. Vilūnų biblioteka įkurta 1949 m. privačiose patalpose. 1976 m., po bibliotekų centralizacijos, Vilūnų biblioteka pavadinta Kaišiadorių rajono centrinės bibliotekos filialu, o nuo 1995 m., vykdant Lietuvos bibliotekų įstatymą, Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialu. Biblioteka įsikūrusi Vilūnų pagrindinės mokyklos patalpose, sukaupta per 3820 spaudinių, prenumeruojami 5 pavadinimų periodiniai leidiniai, skaito 98 skaitytojai. Bibliotekoje įkurtas Viešas interneto prieigos taškas (VIPT 2) su 2 kompiuterizuotomis darvo vietomis vartotojams. Bibliotekoje rengiamos parodos, literatūriniai renginiai, kompiuterinio raštingumo kursai. Paslaugos:
 • Literatūros išdavimas į namus;
 • Leidinių užsakymas per TBA iš kitų bibliotekų;
 • Atsakymai į skaitytojų užklausas;
 • Renginiai;
 • Spaudinių pristatymas į namus senyvo amžiaus žmonėms (jiems pageidaujant).
2019-01-15

Varkalių biblioteka

Bibliotekininkė Edita Rasiukevičiūtė – Lee Telefonas (8 346) 50 150 El. paštas varkales@kaisiadoriuvb.lt Adresas Gėlyno g. 1, Varkalių k., Žiežmarių paštas LT –56276, Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas trečiadieniais-ketvirtadieniais 9:00–18:00, pietų pertrauka 12:00-13:00 penktadieniais 14:00-18:00 Varkalių biblioteka įkurta 1957 m. 1976 m., po bibliotekų centralizacijos, Varkalių biblioteka pavadinta Kaišiadorių rajono centrinės bibliotekos filialu, o nuo 1995 m., vykdant Lietuvos bibliotekų įstatymą, Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialu. Biblioteka įsikūrusi seniūnijos patalpose, sukaupta per 9 tūkstančiai spaudinių, prenumeruojami 7pavadinimų periodiniai leidiniai, skaito 183 skaitytojai. Bibliotekoje įkurtas viešas interneto prieigos taškas su5 kompiuterizuotomis darbo vietomis. Glaudžiai bendradarbiauja su sale, seniūnija. Bibliotekoje rengiamos parodos, popietės, viktorinos, konkursai, kompiuterinio raštingumo kursai. Paslaugos:
 • Literatūros išdavimas į namus;
 • Leidinių užsakymas per TBA iš kitų bibliotekų;
 • Atsakymai į skaitytojų užklausas;
 • Renginiai;
 • Spaudinių pristatymas į namus senyvo amžiaus žmonėms (jiems pageidaujant).
2019-01-15

Tauckūnų biblioteka

Bibliotekininkė Virginija Aleksandravičienė Adresas Žiedo g. 30, Tauckūnų k., Kaišiadorių paštas LT–56102, Kaišiadorių r. sav. Telefonas: (8 346) 44 960 El. paštas tauckunai@kaisiadoriuvb.lt Darbo laikas antradieniais–penktadieniais 10:00–17:30 val. Tauckūnų biblioteka įkurta 1968 metais. Tuo metu ji vadinosi Miežonių kaimo biblioteka ir įsikūrusi buvo privačiose patalpose. Knygų fondas buvo 1117 egz. spaudinių, 122 skaitytojai. Keitėsi darbuotojai, biblioteka buvo kilnojama iš vienos vietos į kitą. 1974 m. biblioteka įsikūrė Tauckūnų pradinės mokyklos pastate, kur veikia iki šiol ir dabar vadinama Tauckūnų biblioteka. 1976 m., po bibliotekų centralizacijos, Tauckūnų biblioteka tapo Kaišiadorių rajono centrinės bibliotekos filialu, o nuo 1995 m. – Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialu. Bibliotekoje sukaupta 3,7 tūkstančiai spaudinių, prenumeruojami 8 pavadinimų periodiniai leidiniai, skaito 133 skaitytojai. Bibliotekoje įkurtas viešas interneto prieigos taškas su 4 kompiuterizuotomis darbo vietomis vartotojams. Bibliotekoje rengiamos literatūros, vaikų kūrybos parodos, literatūriniai renginiai, kompiuterinio raštingumo mokymai. Paslaugos:
 • Literatūros išdavimas į namus;
 • Spaudinių užsakymas per TBA;
 • Atsakymai į skaitytojų užklausas;
 • Renginiai;
 • Spaudinių nešimas į namus senyvo amžiaus žmonėms ir neįgaliesiems (jiems pageidaujant).
Atgal
1 2 3 4
1 iš 4
Toliau