Padaliniai

2019-01-15

Talpūnų biblioteka

Bibliotekininkė Inga Poškienė Telefonas (8 346) 48 909 El. paštas talpunai@kaisiadoriuvb.lt Adresas Stoties g. 15, Guronys, LT –56421, Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas: Pirmadienis Nedirba Antradienis 13:00–18:00 val. Trečiadienis 14:00–19:00 val. Ketvirtadienis 13:00–18:00 val. Penktadienis Nedirba Šeštadienis Nedirba Sekmadienis Nedirba Talpūnų biblioteka įkurta 1948 metais. Biblioteka buvo privačiose patalpose, tik 1975 metais biblioteka įsikūrė Pajautiškių pradinės mokyklos pastate, kur veikia iki šiol. 1976 m., po bibliotekų centralizacijos, Talpūnų biblioteka pavadinta Kaišiadorių rajono centrinės bibliotekos filialu, o nuo 1995 m. – Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialu. Paslaugos:
 • Literatūros išdavimas į namus;
 • Leidinių užsakymas per TBA iš kitų bibliotekų;
 • Atsakymai
 • į skaitytojų užklausas;
 • Renginiai;
 • Spaudinių pristatymas namus senyvo amžiaus žmonėms (jiems pageidaujant).
2019-01-15

Stasiūnų biblioteka

Bibliotekininkė Angelė Stanislauskienė Telefonas: (8 346) 43 881 El. paštas stasiunai@kaisiadoriuvb.lt Adresas Ateities g. 12, Stasiūnų k., LT –56137, Kaišiadorių r.sav. Darbo laikas: Pirmadienis Nedirba Antradienis 10:30–18:30 val. Trečiadienis 10:30–18:30 val. Ketvirtadienis 10:30–18:30 val. Penktadienis 10:30–18:30 val. Šeštadienis Nedirba Sekmadienis Nedirba Pietų pertrauka: 13:30–14:00 val. Stasiūnų biblioteka įsteigta 1973 m. Kiemelių kaime, privačiame name. 1974 m. iš Kiemelių biblioteka perkelta į Stasiūnus. Šiuo metu biblioteka veikia senajame Stasiūnų pradinės mokyklos pastate. 1976 m., po bibliotekų centralizacijos, Stasiūnų biblioteka pavadinta Kaišiadorių rajono centrinės bibliotekos filialu, o nuo 1995 m. – Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialu. Bibliotekoje yra įvairių paslaugų ir renginių salė. 2004 m. bibliotekoje įrengtos dvi kompiuterizuotos darbo vietos, 2005 m. pradžioje įrengta REMO interneto prieiga. Stasiūnų bendruomenė turi galimybę naudotis bibliotekoje sukauptais spaudiniais (6,9 tūkst.), 9 pavadinimų periodiniais leidiniais, interneto prieiga su4 kmpiuterizuotomis darbo vietomis. Skaito 218 skaitytojų. Bendradarbiauja su Stasiūnų pradine mokykla, Žiežmarių seniūnija. Bibliotekoje rengiamos parodos, literatūriniai renginiai, kompiuterinio raštingumo kursai. Paslaugos:
 • Literatūros išdavimas į namus;
 • Leidinių užsakymas per TBA iš kitų bibliotekų;
 • Atsakymai į skaitytojų užklausas;
 • Internetas;
 • Konsultacijos kaip naudotis kompiuteriu;
 • Renginiai;
 • Spaudinių pristatymas į namus senyvo amžiaus žmonėms (jiems pageidaujant).
2019-01-15

Rumšiškių biblioteka

Bibliotekininkė Loreta Keblienė Telefonas: (8 346) 47 624 E. paštas rumsiskes@kaisiadoriuvb.lt Adresas Rumšos g. 37, Rumšiškės LT–56335, Kaišiadorių r.sav. Darbo laikas: Pirmadienis 10:00–18:30 val. Antradienis 10:00–18:30 val. Trečiadienis 10:00–18:30 val. Ketvirtadienis 10:00–18:30 val. Penktadienis 9:00–17:30 val. Šeštadienis Nedirba Sekmadienis Nedirba Pietų pertrauka: 12:30–13:00 val. Rumšiškių biblioteka įkurta 1940 m. Fondas buvo 1415 egz. spaudinių, skaitė 150 skaitytojų. 1965 m. biblioteka perkelta į Marių gatvę į naujas, erdvias patalpas, kur veikė iki 1996 m. Buvo organizuojami susitikimai su rašytojais, dailininkais. Bibliotekoje lankėsi rašytojai A. Baltrūnas, B. Mackevičius, G. Kanovičius, A. Skinkys, V. Petkevičius, V. Šulcaitė, I. Isokas, E. Mieželaitis. Biblioteka aktyviai dalyvavo įvairiose bibliotekų apžiūrose ir pelnė prizines vietas. 1976 metais, po bibliotekų centralizacijos, Rumšiškių biblioteka tapo centrinės bibliotekos filialu, o nuo 1995 m. Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialu. Bibliotekoje sukaupta 9 tūkstančių spaudinių, prenumeruojami 16 pavadinimų periodiniai leidiniai, skaito 349 skaitytojai. Dalyvaudama projektuose, kuriuos rėmė Atviros Lietuvos fondas, biblioteka iš esmės atnaujino paslaugas vartotojams. 2000 m., vykdant ALF projektą, bibliotekoje buvo įsigytas televizorius, muzikinis centras, įsteigta žaisloteka, atnaujintas vaikų literatūros fondas: įsigyta daug informacinės literatūros vaikams ir jaunimui, literatūros mažiesiems skaitytojams. 2002 m. vykdant projektą „Paslaugų bendruomenei plėtra Kaišiadorių rajono viešosiose bei specialiųjų mokyklų bibliotekose“, bibliotekoje buvo įrengta kompiuterizuota darbo vieta, nupirktas kopijavimo aparatas. Bibliotekoje įkurtas viešas interneto prieigos taškas su 5 kompiuterizuotomis darbo vietomis. Bibliotekoje rengiamos literatūros, kraštotyros, dailės, vaikų kūrybos parodos, literatūriniai renginiai. Bibliotekoje sukaupta kraštotyros medžiaga apie žymius krašto žmones: rašytoją Eleonorą Pabiržytę, knygnešį, mokytoją, poetą Kostą Stiklių, poetą Antaną Baranauską, kalbininką, pedagogą Viktorą Kamantauską, poetą Vaidotą Daunį. Glaudžiai bendradarbiauja su Rumšiškių A. Baranausko gimnazija, sale, J. Aisčio muziejumi, seniūnija. Paslaugos:
 • Literatūros išdavimas į namus ir vietoje;
 • Mokymas naudotis katalogais;
 • Spaudinių užsakymas per TBA;
 • Atsakymai į skaitytojų užklausas;
 • Dokumentų kopijavimas;
 • Internetas;
 • Informacijos paieška internete:
 • Renginiai;
 • Spaudinių nešimas į namus senyvo amžiaus žmonėms ir neįgaliesiems (jiems pageidaujant).
2019-01-15

Pravieniškių biblioteka

Bibliotekininkė Marytė Drulienė Telefonas (8 346) 56 200 El. paštas pravieniskes@kaisiadoriuvb.lt Adresas Pravieniškių g. 33, Pravieniškės, LT-56369, Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas: Pirmadienis 10:00–18:00 val. Antradienis 10:00–21:00 val. Trečiadienis 10:00–18:00 val. Ketvirtadienis 10:00–18:00 val. Penktadienis 10:00–17:30 val. Šeštadienis Nedirba Sekmadienis Nedirba Pietų pertrauka: 15:00–15:30 val. Pravieniškių biblioteka įkurta 1968 m. Jos spaudinių fondas buvo 3272 egz. 1976 m., po bibliotekų centralizacijos, Pravieniškių biblioteka tapo Kaišiadorių rajono centrinės bibliotekos filialu, o nuo 1995 m. – Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialu. 2010 m. biblioteka įsikūrė erdviose 263 m2 patalpose Pravieniškių seniūnijos pastate. Bibliotekoje sukaupta 6,2 tūkstančiai spaudinių, prenumeruojami 14 pavadinimų periodiniai leidiniai, skaito 247 skaitytojai. 2003 m., pagal asociacijos „Langas į ateitį“ projektą, bibliotekoje atidarytas viešasis interneto centras (VIC). Įrengtos 3 kompiuterizuotos darbo vietos su interneto prieiga. Vykdant projektą, atnaujinta kompiuterinė įranga ir dabar vartotojams skirta 5 kompiuterizuotos darbo vietos. Bibliotekoje rengiamos literatūros, kraštotyros, dailės, vaikų kūrybos parodos, literatūriniai renginiai, kompiuteriniai raštingumo kursai.  Glaudžiai bendradarbiauja su Rumšiškių kultūros centro Pravieniškių padaliniu, Pravieniškių seniūnija, Pravieniškių bendruomene, Pravieniškių vaikų dienos centru, Pravieniškių Stasio Tijūnaičio pagrindine mokykla. Šiuo metu biblioteka – kultūros ir informacijos centras, teikiantis gyventojams visų rūšių žinias ir informaciją, leidžiantis jiems naudotis ne tik spaudinių, bet ir šiuolaikinėmis informacijos bei komunikacijos technologijomis. Paslaugos:
 • Literatūros išdavimas į namus;
 • Spaudinių užsakymas per TBA;
 • Informacijos įrašymas į kompaktinius diskus;
 • Internetas;
 • Mokymai naudotis internetu;
 • Informacijos paieška internete;
 • Renginiai ir įvairios parodos.
2019-01-15

Paparčių biblioteka

Bibliotekininkė Rita Kavaliauskienė Telefonas (8 346) 42 749 El. paštas paparciai@kaisiadoriuvb.lt Adresas Paparčių g. 25, Paparčių k., Paparčių paštas LT–56438, Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas: Pirmadienis Nedirba Antradienis 9:00-18:00 val. pietų pertrauka 13:00–14:00 val. Trečiadienis 9:00-18:00 val. pietų pertrauka 13:00–14:00 val. Ketvirtadienis 9:00-18:00 val. pietų pertrauka 13:00–14:00 val. Penktadienis 12:30-19:00 val. pietų pertrauka 15:30–16:00 val. Šeštadienis Nedirba Sekmadienis Nedirba Paparčių biblioteka įkurta 1946 metais. 1976 m., po bibliotekų centralizacijos, Paparčių biblioteka pavadinta Kaišiadorių rajono centrinės bibliotekos filialu, o nuo 1995 m. Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialu. Paparčių bendruomenė turi galimybę naudotis bibliotekoje sukauptais spaudiniais (4,5 tūkst.), 14-kos pavadinimų periodiniais leidiniais, interneto prieiga. Dalyvaudama projekte, kurį rėmė Atviros Lietuvos Fondas, biblioteka įsigijo muzikinį centrą, fondą papildė pažintine, mokomąja literatūra, garsajuostėmis su literatūriniais įrašais, kompaktinėmis plokštelėmis. Įrengta viešoji interneto prieiga,veikia bevielis internetas, dvi kompiuterizuotos darbo vietos vartotojams Bendradarbiaujama su Paparčių mokykla-daugiafunkciniu centru, Paparčių seniūnijos bendruomene. Bibliotekoje organizuojami literatūriniai renginiai. Paslaugos:
 • Literatūros išdavimas į namus;
 • Leidinių užsakymas per TBA iš kitų bibliotekų;
 • Atsakymai į skaitytojų užklausas;
 • Internetas;
 • Renginiai ir įvairios parodos;
 • Mokymai naudotis internetu;
 • Informacijos paieška internete;
 • Spaudinių pristatymas į namus senyvo amžiaus žmonėms (jiems pageidaujant).
2019-01-15

Palomenės biblioteka

Bibliotekininkė Filomena Gresienė Telefonas (8 346) 50 012 Faksas (8 346) 50 115 El paštas palomene@kaisiadoriuvb.lt Adresas: Medinų g. 6, Palomenės k., Palomenės paštas LT –56383, Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas: Pirmadienis Nedirba Antradienis 9:30-17:30 val. Trečiadienis 9:30-17:30 val. Ketvirtadienis 9:30-17:30 val. Penktadienis 9:30-17:30 val. Šeštadienis Nedirba Sekmadienis Nedirba Pietų pertrauka 13:00–13:30 val. Palomenės biblioteka įkurta 1949 metais. 1952 m. buvo 2000 egz. spaudinių fondas, skaitė 103 skaitytojai. 1964 metais įsteigtos trys kilnojamosios bibliotekėlės Lomenių, Smilgių ir Palomenės kaimuose. 1973 m. biblioteka įsikūrė seniūnijos patalpose kur veikia iki šiol. 1976 metais, po bibliotekų centralizacijos, Palomenės biblioteka tapo Kaišiadorių rajono centrinės bibliotekos filialu, o nuo 1995 m. – Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialu. Bibliotekoje sukaupta 4,7 tūkstančiai spaudinių, prenumeruojama 9 pavadinimų periodinių leidinių, skaito 195 skaitytojai. 2005 metų gegužės mėnesį bibliotekoje atidarytas viešosios prieigos interneto taškas ( VIPT). Bibliotekoje įrengta 5 kompiuterizuotos darbo vietos. Bibliotekoje rengiamos literatūros, kraštotyros, dailės, vaikų kūrybos parodos, literatūriniai renginiai. Glaudžiai bendradarbiauja su Palomenės pagrindine mokykla, sale, seniūnija. Paslaugos:
 • Literatūros išdavimas į namus;
 • Spaudinių užsakymas per TBA;
 • Informacijos paieška internete;
 • Dokumentų kopijavimas ir dauginimas;
 • Informacijos įrašymas į kompaktinius diskus;
 • Internetas;
 • Faksas;
 • Renginiai ir įvairios parodos;
 • Mokymai naudotis internetu.
Atgal 1 2 3 4
2 iš 4
Toliau