Padaliniai

2019-01-15

Pakertų biblioteka

Bibliotekininkė Danguolė Ščiukienė Telefonas: (8 346) 46 180 El. paštas pakertai@kaisiadoriuvb.lt Adresas Liepų al. 10, Pakertų k., LT–56262, Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas: Pirmadienis Nedirba Antradienis 9:30-17:30 val. Trečiadienis 9:30-17:30 val. Ketvirtadienis 9:30-17:30 val. Penktadienis 9:30-17:30 val. Šeštadienis Nedirba Sekmadienis Nedirba Pietų pertrauka 13:30–14:00 val. Pakertų biblioteka įkurta 1954 metais. Biblioteka 1989 m. perkelta į naujas patalpas. Pakertų biblioteka yra vienintelis kultūros židinys Pakertų kaime. 1976 m., po bibliotekų centralizacijos, Pakertų biblioteka pavadinta Kaišiadorių rajono centrinės bibliotekos filialu, o nuo 1995 m., vykdant Lietuvos bibliotekų įstatymą, Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialu. Pakertų biblioteka 2003 m. dalyvavo Lietuvos regioninių tyrimų instituto projekte „Biblioteka – viešasis bendruomenės informacinis centras“. Vykdant projektą,  bibliotekai buvo paskirtas kompiuteris, įrengta kompiuterizuota darbo vieta. Bibliotekoje duris atvėrė viešas interneto prieigos taškas (VIPT 2) su keturiomis kompiuterizuotomis darbo vietomis vartotojams. Bibliotekoje sukaupta per 6 tūkstančiai spaudinių, prenumeruojama 12 pavadinimų periodinių leidinių, skaito 256 skaitytojai, renkama kraštotyrinė medžiaga. Bibliotekoje rengiamos įvairios parodos, kompiterinio raštingumo kursai, literatūriniai renginiai. Paslaugos:
 • Literatūros išdavimas į namus;
 • Leidinių užsakymas per TBA iš kitų bibliotekų;
 • Naudojimasis kompiuteriu;
 • Atsakymai į skaitytojų užklausas;
 • Renginiai ir parodos;
 • Spaudinių pristatymas į namus senyvo amžiaus žmonėms (jiems pageidaujant).
2019-01-15

Neprėkštos biblioteka

Bibliotekininkė Banga Grendienė Tel. (8 346) 49 788 El. paštas nepreksta@kaisiadoriuvb.lt Adresas Liepų g. 17, Neprėkštos k., LT–56382, Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas: Pirmadienis Nedirba Antradienis 10:00-17:30 val. Trečiadienis 10:00-17:30 val. Ketvirtadienis 10:00-16:30 val. Penktadienis Nedirba Šeštadienis Nedirba Sekmadienis Nedirba Pietų pertrauka 14:00–14:30 val. Neprėkštos biblioteka įkurta 1955 metais. Tuo metu ji vadinosi Jočiūnų kaimo biblioteka ir įsikūrusi buvo Jočiūnų pradinėje mokykloje. 1961 metais bibliotekos knygų fondas buvo 8 tūstančiai egz., skaitytojų – 248. 1963 m. per gaisrą biblioteka sudegė, todėl tais pačiais metais Jočiūnų biblioteka buvo atidaryta Neprėkštos kaime. Nuo 1975 metų ji pavadinta Neprėkštos biblioteka. 1976 metais, po bibliotekų centralizacijos, Neprėkštos biblioteka pavadinta centrinės bibliotekos filialu, o nuo 1995 m., vykdant Lietuvos bibliotekų įstatymą, Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialu. Nuo 1994 metų biblioteka įsikūrusi privačiose patalpose. Bibliotekoje sukaupta per 3 tūkstančiai spaudinių, prenumeruojama 9 pavadinimų periodinių leidinių. 2008 metais duris atvėrė viešas interneto prieigos taškas (VIPT 2).  Bibliotekoje rengiamos literatūros, vaikų kūrybos parodos, vyksta kaimo bendruomenės sueigos. Glaudžiai bendradarbiaujama su Neprėkštos kaimo bendruomene. Paslaugos:
 • Literatūros išdavimas į namus;
 • Spaudinių užsakymas per TBA;
 • Atsakymai į skaitytojų užklausas;
 • Renginiai ir parodos;
 • Pynimo iš vytelių mokymai.
2019-01-15

Mikalaučiškių biblioteka

Tel. (8 346) 48 714 El. paštas mikalauciskes@kaisiadoriuvb.lt Adresas Neries g. 17, Mikalaučiškių k., LT-56318, Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas: Norintys užsisakyti knygas turi skambinti telefonu: (8346)52467. Knygas pristato vairuotojas paskutinį mėnesio ketvirtadienį prie Mikalauciškių bibliotekos pastato. Mikalauciškių biblioteka įkurta 1958 metais. Ilgą laiką biblioteka veikė senuose Skėrių kaimo kultūros namuose. 1976 metais, po bibliotekų centralizacijos, Mikalauciškių biblioteka tapo Kaišiadorių rajono centrinės bibliotekos filialu, o nuo 1995 m. – Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialu. 1989 metais biblioteka įsikūrė Mikalauciškių pradinės mokyklos pastate. 2010 metais biblioteka iš Mikalaučiškių pradinės mokyklos pastato perkelta į buvusias Mikalaučiškių medicinos punkto patalpas, kur veikia iki šiol. Bibliotekoje sukaupta per 3 tūkst. spaudinių, prenumeruojama 10 pavadinimų periodinių leidinių, skaito 139 skaitytojai. Bibliotekoje yra vieša interneto prieiga su keturiomis kompiuterizuotomis darbo vietomis vartotojams. Bibliotekoje rengiamos literatūros, vaikų kūrybos parodos, literatūriniai renginiai, kompiuterinio raštingumo kursai. Glaudžiai bendradarbiaujama vietos bendruomene. Paslaugos:
 • Literatūros išdavimas į namus;
 • Spaudinių užsakymas per TBA;
 • Atsakymai į skaitytojų užklausas;
 • Renginiai ir įvairios parodos.
2019-01-15

Kruonio biblioteka

Bibliotekininkė Audronė Sorvydienė

Tel. (8 346) 57 120

El. paštas kruonis@kaisiadoriuvb.lt

Adresas Vilniaus g. 13, Kruonio k., LT–56318, Kaišiadorių r. sav.

Darbo laikas:

Pirmadienis Nedirba

Antradienis 10:00-18:00 val.

Trečiadienis 10:00-18:00 val.

Ketvirtadienis 10:00-18:00 val.

Penktadienis 8:00-16:00 val.

Šeštadienis Nedirba

Sekmadienis Nedirba

Pietų pertrauka 12:30–13:00 val.

Kruonio Viešoji Valstybinė biblioteka įkurta 1939 m. vasario 9 d. 1943 metų anketos duomenimis Kruonio bibliotekos fondas buvo 1695 egz., skaitytojų – 285, veikė skaitykla. Ilgą laiką biblioteka buvo įsikūrusi dabartiniuose senelių globos namuose. Darbuotojai nuolat keitėsi. Nuo 1966 m. biblioteka perkelta į Kruonio seniūnijos patalpas kur veikia iki šiol. Ne kartą Kruonio biblioteka už aktyvią veiklą apdovanota Kultūros ministerijos diplomais. 1976 m., po bibliotekų centralizacijos, Kruonio biblioteka pavadinta Kaišiadorių rajono centrinės bibliotekos filialu, o nuo 1995 m., vykdant Lietuvos bibliotekų įstatymą, Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialu. Bibliotekos spaudinių fondas – 7,6 tūkst. fiz. vnt., prenumeruojama 16 pavadinimų periodinių leidinių. Nuo 2002 m. mažiesiems Kruonio bibliotekos lankytojams buvo skirti du kompiuteriai žaidimams. Įrengta viena kompiuterizuota darbo vieta darbuotojai. 2008 metais bibliotekoje duris atvėtė viešas interneto prieigos taškas (VIPT 2). Bibliotekoje rengiamos parodos, popietės, viktorinos, susitikimai, kompiuterinio raštingumo kursai.

Paslaugos:

 • Knygų ir periodinių leidinių išdavimas į namus;
 • Literatūriniai renginiai ir parodos;
 • Bibliografinės informacijos teikimas;
 • Leidinių užsakymas per TBA (tarpbibliotekinis abonementas);
 • Kompiuteriniai žaidimai vaikams.

 

2019-01-15

Kasčiukiškių biblioteka

Bibliotekininkė Rimutė Sinkevičienė Tel. (8 346) 41 666 El. paštas kasciukiskes@kaisiadoriuvb.lt Adresas Ilgakiemio g. 12, Kasčiukiškių k., LT–56103, Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas: Pirmadienis Nedirba Antradienis 13:00-18:00 val. Trečiadienis 13:00-18:00 val. Ketvirtadienis 13:00-18:00 val. Penktadienis 13:00-18:00 val. Šeštadienis Nedirba Sekmadienis Nedirba Kasčiukiškių biblioteka įkurta 1966 metais privačiose patalpose. 1970 m. buvo perkelta į patalpas, kur vienoje pastato dalyje veikė parduotuvė, kitoje – biblioteka. 1976 m., po bibliotekų centralizacijos, Kasčiukiškių biblioteka pavadinta Kaišiadorių rajono centrinės bibliotekos filialu, o nuo 1995 m. – Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialu. 2004 metais biblioteka perkelta į Kasčiukiškių pagrindinės mokyklos patalpas. Bibliotekai skirti du kompiuteriai, įrengtas REMO interneto ryšys. Bibliotekos veikla iš esmės pasikeitė. 2011 m. įgyvendinant projektą „Bibliotekos pažangai“ atnaujinta kompiuterinė įranga, dvi kompiuterizuotos darbo vietos skirtos  vartotojams. Bibliotekoje sukaupta 4,9 tūkstančiai spaudinių, prenumeruojama 6 pavadinimų periodinių leidinių. Bibliotekoje rengiamos parodos, literatūriniai renginiai. Paslaugos:
 • Literatūros išdavimas į namus;
 • Leidinių užsakymas per TBA iš kitų bibliotekų;
 • Internetas;
 • Atsakymai į skaitytojų užklausas;
 • Renginiai;
 • Mokymai naudotis internetu;
 • Spaudinių pristatymas į namus senyvo amžiaus žmonėms (jiems pageidaujant).
2019-01-15

Kalvių biblioteka

Bibliotekininkė Irutė Maciulevičienė Tel. (8 346) 44 212 El. paštas kalviai@kaisiadoriuvb.lt Adresas Lapainios g. 24, Kalvių k. LT–56283, Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas: Pirmadienis Nedirba Antradienis 11:00-16:00 val. Trečiadienis 11:00-16:00 val. Ketvirtadienis 11:00-16:00 val. Penktadienis 11:00-16:00 val. Šeštadienis Nedirba Sekmadienis Nedirba Kalvių biblioteka įkurta 1950 metais. 1976 metais, po bibliotekų centralizacijos, Kalvių biblioteka tapo Kaišiadorių centrinės bibliotekos filialu, o nuo 1995 m. – Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialu. Bibliotekoje sukaupta 6,1 tūkstančiai spaudinių, prenumeruojama 5 pavadinimų periodinių leidinių, skaito 101 skaitytojų. Kalvių bibliotekoje jau keleri metai auksarankių moterų klubas. Dalyvaujant projekte, kurį rėmė Atviros Lietuvos fondas, bibliotekos knygų fondas papildytas informacine, pažintine literatūra, kompaktinėmis plokštelėmis, garsajuostėmis. 2004 m. įrengta 1 kompiuterizuota darbo vieta. Bibliotekoje rengiamos literatūros, kraštotyros, dailės, vaikų kūrybos parodos, mokomieji seminarai, kompiuterinio raštingumo kursai. Bendradarbiaujant su Kalvių bendruomene bei Kruonio kultūros centro Kalvių struktūriniu padaliniu -organizuojamos vasaros sporto šventės, tradiciniai bei kalendoriniai  renginiai.2018 metais kartu su bendruomene išleidome,   mūsų kraštiečio –tremtinio a.a.  Antano Čingos poezijos knygą „Aš nusiųsiu Tau ąžuolo lapą“. Paslaugos:
 • Literatūros išdavimas į namus;
 • Spaudinių užsakymas per TBA;
 • Atsakymai į skaitytojų užklausas;
 • Renginiai;
 • Mokymai naudotis katalogais.
Atgal 1 2 3 4
3 iš 4
Toliau