Padaliniai

2019-01-15

Gudienos biblioteka

Bibliotekininkė Danguolė Repčinskienė Tel. (8 346) 50 071 El. paštas gudiena@kaisiadoriuvb.lt Adresas Taikos g. 2, Gudzenkos k. LT–56104, Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas  Pirmadienis Nedirba Antradienis 13:00-18:00 Trečiadienis 13:00-18:00 Ketvirtadienis 13:00-18:00 Penktadienis 13:00-18:00 Šeštadienis Nedirba Sekmadienis Nedirba Gudienos biblioteka įkurta 1973 metais Gudienos pradinės mokyklos patalpose. Pradinis bibliotekos knygų fondas buvo 1263 egz., pirmaisiais metais buvo 616 skaitytojų. Keitėsi darbuotojai. Bibliotekos fondas kiekvienais metais augo, 1985 metais bibliotekos fonde buvo 12063 egz. spaudinių. 1976 m., po bibliotekų centralizacijos, Gudienos biblioteka pavadinta Kaišiadorių rajono centrinės bibliotekos filialu, o nuo 1995 m. – Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialu. Bibliotekoje sukaupta per 5 tūkstančius spaudinių, prenumeruojama 7 pavadinimų periodinių leidinių. Bibliotekoje rengiamos parodos, literatūriniai renginiai. Glaudžiai bendradarbiaujama su vaikų darželiu – mokykla “Rugelis”. Bibliotekoje įkurta vieša interneto prieiga su keturiomis kompiuterizuotomis darbo vietomis vartotojams. Paslaugos:
 • Literatūros išdavimas į namus;
 • Spaudinių pristatymas į namus neįgaliems ir senyvo amžiaus žmonėms (jiems pageidaujant);
 • Spaudinių užsakymas per TBA;
 • Atsakymai į skaitytojų užklausas;
 • Literatūriniai renginiai.
2019-01-15

Dovainonių biblioteka

Bibliotekininkė Violeta Sadauskienė Tel. (8 346) 46 630 El. paštas dovainonys@kaisiadoriuvb.lt Adresas Gedimino g. 2, Dovainonių k., LT–56333, Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas Pirmadienis Nedirba Antradienis 11:00-19:00 val. Trečiadienis 11:00-19:00 val. Ketvirtadienis 11:00-19:00 val. Penktadienis 11:00-19:00 val. Šeštadienis Nedirba Sekmadienis Nedirba Pietų pertrauka 14:30-15:00 val. 1947 metais Dovainonių kaime veikė klubas – skaitykla. Knygų buvo mažai, jas gaudavo iš Rumšiškių valsčiaus bibliotekos ir nuolat keisdavo. 1955 m. Dovainonių klubas – skaitykla buvo perorganizuotas į kaimo biblioteką. Dovainonių biblioteka 1959 metais turėjo 6986 egz. fondą, 214 skaitytojų, pradėjo kurti abėcėlinį katalogą, organizuoti literatūros vakarus, parodas. Nuo 1962 m. išsiplėtė nestacionarinis aptarnavimas, biblioteka turėjo 6 kilnojamąsias bibliotekėles. Bibliotekos patalpos nuolat keitėsi. 1974 metais, pastačius naujus kultūros namus, juose įsikūrė ir biblioteka, kur ji veikia iki šiol. 1976 m., po bibliotekų centralizacijos, Dovainonių biblioteka pavadinta Kaišiadorių rajono centrinės bibliotekos filialu, o nuo 1995 m. – Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialu. Bibliotekos spaudinių fondas – 5,5 tūkst. fiz. vnt., prenumeruojama 10 pavadinimų periodinių leidinių, skaito 231 skaitytojas. Biblioteka dalyvaudama projektuose, kuriuos rėmė Atviros Lietuvos Fondas, knygų fondą atnaujino informaciniais leidiniais, kompaktinėmis plokštelėmis, vaizdajuostėmis, garsajuostėmis, įsigijo reikalingą techniką renginiams organizuoti (televizorių, vaizdajuosčių leistuvą, muzikos centrą). Bibliotekoje veikia kaimo bendruomenės diskusijų klubas. Rengiamos parodos, knygų aptarimai, susitikimai. Bibliotekoje kaupiama kraštotyros medžiaga apie Dovainonių tremtinius, kalbininką ir vertėją Simą Zarecką, kitus žymius žmones. Bibliotekoje veikia viešos interneto prieigos taškas (VIPT) su keturiomis kompiuterizuotomis darbo vietomis vartotojams. Paslaugos:
 • Literatūros išdavimas į namus;
 • Spaudinių pristatymas į namus neįgaliems  ir senyvo amžiaus žmonėms;
 • Literatūriniai renginiai, parodos;
 • Atsakymai į skaitytojų užklausas;
 • Literatūros užsakymas per TBA.
2019-01-15

Darsūniškio biblioteka

Bibliotekininkė Audronė Sirvydienė Tel. (8 346) 46 302 El. paštas darsuniskis@kaisiadoriuvb.lt Adresas Vytauto Didžiojo g. 53, Darsūniškio k., LT–56303, Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas: Pirmadienis 9:00-17:30 val. Antradienis Nedirba Trečiadienis Nedirba Ketvirtadienis Nedirba Penktadienis 16:15–18:15 val. Šeštadienis Nedirba Sekmadienis Nedirba Pietų pertrauka 12:30–13:00 val. Darsūniškio klubas – skaitykla įkurta 1948 metais. 1952 m. Klubas – skaitykla turėjo 662 egz. knygų fondą, 51 skaitytoją. Darbuotojai kasmet keitėsi. 1958 metais Darsūniškio klubas – skaitykla buvo perorganizuotas į kaimo biblioteką. Tuo metu bibliotekoje buvo 1031 egz. knygų fondas, skaitė 101 skaitytojas. 1960 metais pradėtas kurti abėcėlinis katalogas. Bibliotekoje buvo organizuojami literatūriniai teminiai vakarai, vėliau pradėta ruošti bibliotekiniai plakatai, knygų parodos, garsiniai skaitymai. 1976 m., po bibliotekų centralizacijos, Darsūniškio biblioteka pavadinta Kaišiadorių rajono centrinės bibliotekos filialu, o nuo 1995 m. – Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialu. 1991 metais Darsūniškio filialas sujungtas su Darsūniškio pagrindinės mokyklos biblioteka. 2004 metais bibliotekoje įrengta viena kompiuterizuota darbo vieta. Bibliotekoje sukaupta 4,5 tūkstančių spaudinių, prenumeruojama 10 pavadinimų periodinių leidinių, nemažas pedagoginės – informacinės literatūros fondas, kuriuo naudojasi Darsūniškio pagrindinės mokyklos mokytojai ir mokiniai. Bibliotekoje įkurta vieša interneto prieiga su dviem kompiuterizuotomis vietomis vartotojams. Paslaugos
 • Literatūros išdavimas į namus;
 • Leidinių užsakymas per TBA;
 • Atsakymai į skaitytojų užklausas;
 • Spaudinių pristatymas į namus neįgaliems ir senyvo amžiaus žmonėms (jiems pageidaujant);
 • Literatūriniai renginiai;
 • Mokymai naudotis katalogais bei kartotekomis.
2019-01-15

Dainavos biblioteka

Bibliotekininkė Rita Kavaliauskienė Tel. (8 346) 50 155 El. paštas dainava@kaisiadoriuvb.lt Adresas Didžioji g. 21, Dainavos k., LT–56437, Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas Pirmadienis 9:00–16:00 val. Pietų pertrauka 12:00–13:00 val. Antradienis Nedirba Trečiadienis Nedirba Ketvirtadienis Nedirba Penktadienis 9:00–12:00 val. Šeštadienis Nedirba Sekmadienis Nedirba Dainavos biblioteka įkurta 1956 metais. Biblioteka buvo įsikūrusi privačiose patalpose. Pirmaisiais bibliotekos darbo metais buvo 127 skaitytojai, sekančiais metais skaitė – 198. Darbuotojai keitėsi. Abėcėlinis katalogas pradėtas kurti 1979 metais, sisteminis – 1983 metais. 1984 metais biblioteka turėjo 7937 egz. spaudinių fondą. Uždarius Dainavos pagrindinę mokyklą, biblioteka persikėlė  į mokyklos pastato antrą aukštą. Bibliotekos plotas – 152 m2. 1976 m., po bibliotekų centralizacijos, Dainavos biblioteka pavadinta Kaišiadorių rajono centrinės bibliotekos filialu, o nuo 1995 m. – Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialu. Dokumentų fondą sudaro 4,4 tūkstančiai spaudinių, prenumeruojami 11 pavadinimų laikraščiai ir žurnalai. Bibliotekoje yra 2 kompiuterizuotos darbo vietos vartotojams. Dainavos biblioteka savo aptarnaujamame mikrorajone yra vienintelė kultūros įstaiga. Biblioteka organizuoja renginius, literatūros parodas, kompiuterinio raštingumo mokymus. Paslaugos:
 • Literatūros išdavimas į namus;
 • Spaudinių pristatymas į namus neįgaliems ir senyvo amžiaus žmonėms (jiems pageidaujant);
 • Literatūros užsakymas per TBA;
 • Literatūriniai renginiai;
 • Atsakymai į skaitytojų užklausas;
 • Kompiuterinio raštingumo mokymai.
2019-01-15

Antakalnio biblioteka

Bibliotekininkė Virginija Unguraitienė Tel. (8 346) 41 289 El. paštas antakalnis@kaisiadoriuvb.lt Adresas  Antakalnio g. 36A, Antakalnio k., Kaišiadorių r. sav.  LT-56359 Darbo laikas: Pirmadienis Nedirba Antradienis 13:00–18:00 val. Trečiadienis 13:00–18:00 val. Ketvirtadienis 13:00–18:00 val. Penktadienis 13:00–18:00 val. Šeštadienis Nedirba Sekmadienis Nedirba Antakalnio biblioteka įkurta 1951 m. 1952 m. biblioteka turėjo 2301 egz. spaudinių fondą, 89 skaitytojus. 1959 metais biblioteka iš Antakalnio iškelta į Ringailių kaimą. 1967 m. gegužės 15 d. Antakalnio kaime privačiose patalpose vėl buvo įsteigta biblioteka. Bibliotekoje sukauptas 6,5 tūkstančių fiz. vnt. dokumentų fondas, prenumeruojami 14 pavadinimų periodiniai leidiniai. Bibliotekos paslaugomis naudojasi Antakalnio, Juodiškių, Bublių ir kitų kaimų gyventojai. Nuo 1993 m. biblioteka veikia Antakalnio pagrindinės mokyklos patalpose. 2008 m. įsteigtas Viešosios interneto prieigos taškas (VIPT 2) su 5 kompiuterizuotomis darbo vietomis vartotojams. 2011 metais vyko kompiuterinio raštingumo kursai pagal “Langas į ateitį” programą “Lietuvos e. piliečiui – paslaugos internete” Gyventojai sužinojo, kaip sąskaitas susimotėti internete, užsiregistruoti pas gydytoją, užpildyti deklaracijas, gyvenimo aprašymus, susirasti darbą, apsidrausti, apsipirkti, susiplanuoti keliones ir laisvalaikį. Biblioteka aktyviai bendradarbiauja su Antakalnio pagrindine mokykla, kartu organizuojami renginiai. Bibliotekoje organizuojami susitikimai su rašytojais, literatais. Aktyviausi skaitytojai  – vaikai, jie mėgsta bibliotekoje pabūti, paskaityti, pažaisti. Paslaugos:
 • Literatūros išdavimas į namus;
 • Spaudinių pristatymas į namus neįgaliems ir senyvo amžiaus žmonėms (jiems pageidaujant);
 • Literatūros užsakymas per TBA;
 • Literatūriniai renginiai;
 • Atsakymai į skaitytojų užklausas;
 • Interneto paslaugos.Bevielis internetas;
 • Kompiuterinio raštingumo mokymai ir konsultacijos.
Atgal 1 2 3 4
4 iš 4
Toliau