Struktūra

2019-01-15

Vilūnų biblioteka

Bibliotekininkė Ona Skrockienė Tel. (8 346) 50 144 El. paštas vilunai@kaisiadoriuvb.lt Adresas Alytaus plentas 24, Vilūnų k., Vilūnų paštas LT–56294, Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas antradieniais–penktadieniais 11:00–16:00 val. Vilūnų biblioteka įkurta 1949 m. privačiose patalpose. 1976 m., po bibliotekų centralizacijos, Vilūnų biblioteka pavadinta Kaišiadorių rajono centrinės bibliotekos filialu, o nuo 1995 m., vykdant Lietuvos bibliotekų įstatymą, Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialu. Biblioteka įsikūrusi Vilūnų pagrindinės mokyklos patalpose, sukaupta per 3820 spaudinių, prenumeruojami 5 pavadinimų periodiniai leidiniai, skaito 98 skaitytojai. Bibliotekoje įkurtas Viešas interneto prieigos taškas (VIPT 2) su 2 kompiuterizuotomis darvo vietomis vartotojams. Bibliotekoje rengiamos parodos, literatūriniai renginiai, kompiuterinio raštingumo kursai. Paslaugos:
 • Literatūros išdavimas į namus;
 • Leidinių užsakymas per TBA iš kitų bibliotekų;
 • Atsakymai į skaitytojų užklausas;
 • Renginiai;
 • Spaudinių pristatymas į namus senyvo amžiaus žmonėms (jiems pageidaujant).
2019-01-15

Varkalių biblioteka

Bibliotekininkė Nijolė Kmeliauskienė Telefonas (8 346) 50 150 El. paštas varkales@kaisiadoriuvb.lt Adresas Gėlyno g. 1, Varkalių k., Žiežmarių paštas LT –56276, Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas antradieniais–penktadieniais 11:00–16:00 val. Varkalių biblioteka įkurta 1957 m. 1976 m., po bibliotekų centralizacijos, Varkalių biblioteka pavadinta Kaišiadorių rajono centrinės bibliotekos filialu, o nuo 1995 m., vykdant Lietuvos bibliotekų įstatymą, Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialu. Biblioteka įsikūrusi seniūnijos patalpose, sukaupta per 9 tūkstančiai spaudinių, prenumeruojami 7pavadinimų periodiniai leidiniai, skaito 183 skaitytojai. Bibliotekoje įkurtas viešas interneto prieigos taškas su5 kompiuterizuotomis darbo vietomis. Glaudžiai bendradarbiauja su sale, seniūnija. Bibliotekoje rengiamos parodos, popietės, viktorinos, konkursai, kompiuterinio raštingumo kursai. Paslaugos:
 • Literatūros išdavimas į namus;
 • Leidinių užsakymas per TBA iš kitų bibliotekų;
 • Atsakymai į skaitytojų užklausas;
 • Renginiai;
 • Spaudinių pristatymas į namus senyvo amžiaus žmonėms (jiems pageidaujant).
2019-01-15

Tauckūnų biblioteka

Bibliotekininkė Virginija Aleksandravičienė Adresas Žiedo g. 30, Tauckūnų k., Kaišiadorių paštas LT–56102, Kaišiadorių r. sav. Telefonas: (8 346) 44 960 El. paštas tauckunai@kaisiadoriuvb.lt Darbo laikas antradieniais–penktadieniais 10:00–17:30 val. Tauckūnų biblioteka įkurta 1968 metais. Tuo metu ji vadinosi Miežonių kaimo biblioteka ir įsikūrusi buvo privačiose patalpose. Knygų fondas buvo 1117 egz. spaudinių, 122 skaitytojai. Keitėsi darbuotojai, biblioteka buvo kilnojama iš vienos vietos į kitą. 1974 m. biblioteka įsikūrė Tauckūnų pradinės mokyklos pastate, kur veikia iki šiol ir dabar vadinama Tauckūnų biblioteka. 1976 m., po bibliotekų centralizacijos, Tauckūnų biblioteka tapo Kaišiadorių rajono centrinės bibliotekos filialu, o nuo 1995 m. – Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialu. Bibliotekoje sukaupta 3,7 tūkstančiai spaudinių, prenumeruojami 8 pavadinimų periodiniai leidiniai, skaito 133 skaitytojai. Bibliotekoje įkurtas viešas interneto prieigos taškas su 4 kompiuterizuotomis darbo vietomis vartotojams. Bibliotekoje rengiamos literatūros, vaikų kūrybos parodos, literatūriniai renginiai, kompiuterinio raštingumo mokymai. Paslaugos:
 • Literatūros išdavimas į namus;
 • Spaudinių užsakymas per TBA;
 • Atsakymai į skaitytojų užklausas;
 • Renginiai;
 • Spaudinių nešimas į namus senyvo amžiaus žmonėms ir neįgaliesiems (jiems pageidaujant).
2019-01-15

Talpūnų biblioteka

Bibliotekininkė Inga Mikalauskienė Telefonas (8 346) 48 909 El. paštas talpunai@kaisiadoriuvb.lt Adresas Stoties g. 15, Guronys, LT –56421, Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas antradieniais–penktadieniais 10:00–17:30 val. Talpūnų biblioteka įkurta 1948 metais. Biblioteka buvo privačiose patalpose, tik 1975 metais biblioteka įsikūrė Pajautiškių pradinės mokyklos pastate, kur veikia iki šiol. 1976 m., po bibliotekų centralizacijos, Talpūnų biblioteka pavadinta Kaišiadorių rajono centrinės bibliotekos filialu, o nuo 1995 m. – Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialu. Paslaugos:
 • Literatūros išdavimas į namus;
 • Leidinių užsakymas per TBA iš kitų bibliotekų;
 • Atsakymai
 • į skaitytojų užklausas;
 • Renginiai;
 • Spaudinių pristatymas namus senyvo amžiaus žmonėms (jiems pageidaujant).
2019-01-15

Stasiūnų biblioteka

Bibliotekininkė Angelė Stanislauskienė Telefonas: (8 346) 43 881 El. paštas stasiunai@kaisiadoriuvb.lt Adresas Ateities g. 12, Stasiūnų k., LT –56137, Kaišiadorių r.sav. Darbo laikas antradieniais–penktadieniais 10:30–18:00 val. Stasiūnų biblioteka įsteigta 1973 m. Kiemelių kaime, privačiame name. 1974 m. iš Kiemelių biblioteka perkelta į Stasiūnus. Šiuo metu biblioteka veikia senajame Stasiūnų pradinės mokyklos pastate. 1976 m., po bibliotekų centralizacijos, Stasiūnų biblioteka pavadinta Kaišiadorių rajono centrinės bibliotekos filialu, o nuo 1995 m. – Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialu. Bibliotekoje yra įvairių paslaugų ir renginių salė. 2004 m. bibliotekoje įrengtos dvi kompiuterizuotos darbo vietos, 2005 m. pradžioje įrengta REMO interneto prieiga. Stasiūnų bendruomenė turi galimybę naudotis bibliotekoje sukauptais spaudiniais (6,9 tūkst.), 9 pavadinimų periodiniais leidiniais, interneto prieiga su4 kmpiuterizuotomis darbo vietomis. Skaito 218 skaitytojų. Bendradarbiauja su Stasiūnų pradine mokykla, Žiežmarių seniūnija. Bibliotekoje rengiamos parodos, literatūriniai renginiai, kompiuterinio raštingumo kursai. Paslaugos:
 • Literatūros išdavimas į namus;
 • Leidinių užsakymas per TBA iš kitų bibliotekų;
 • Atsakymai į skaitytojų užklausas;
 • Internetas;
 • Konsultacijos kaip naudotis kompiuteriu;
 • Renginiai;
 • Spaudinių pristatymas į namus senyvo amžiaus žmonėms (jiems pageidaujant).
2019-01-15

Rumšiškių biblioteka

Bibliotekininkė Gražina Raudeliūnienė Telefonas: (8 346) 47 624 E. paštas rumsiskes@kaisiadoriuvb.lt Adresas Aisčio g. 2, Rumšiškės LT–56335, Kaišiadorių r.sav. Darbo laikas pirmadieniais–penktadieniais 10:00–18:00 val. Rumšiškių biblioteka įkurta 1940 m. Fondas buvo 1415 egz. spaudinių, skaitė 150 skaitytojų. 1965 m. biblioteka perkelta į Marių gatvę į naujas, erdvias patalpas, kur veikė iki 1996 m. Buvo organizuojami susitikimai su rašytojais, dailininkais. Bibliotekoje lankėsi rašytojai A. Baltrūnas, B. Mackevičius, G. Kanovičius, A. Skinkys, V. Petkevičius, V. Šulcaitė, I. Isokas, E. Mieželaitis. Biblioteka aktyviai dalyvavo įvairiose bibliotekų apžiūrose ir pelnė prizines vietas. 1976 metais, po bibliotekų centralizacijos, Rumšiškių biblioteka tapo centrinės bibliotekos filialu, o nuo 1995 m. Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialu. Bibliotekoje sukaupta 9 tūkstančių spaudinių, prenumeruojami 16 pavadinimų periodiniai leidiniai, skaito 349 skaitytojai. Dalyvaudama projektuose, kuriuos rėmė Atviros Lietuvos fondas, biblioteka iš esmės atnaujino paslaugas vartotojams. 2000 m., vykdant ALF projektą, bibliotekoje buvo įsigytas televizorius, muzikinis centras, įsteigta žaisloteka, atnaujintas vaikų literatūros fondas: įsigyta daug informacinės literatūros vaikams ir jaunimui, literatūros mažiesiems skaitytojams. 2002 m. vykdant projektą „Paslaugų bendruomenei plėtra Kaišiadorių rajono viešosiose bei specialiųjų mokyklų bibliotekose“, bibliotekoje buvo įrengta kompiuterizuota darbo vieta, nupirktas kopijavimo aparatas. Bibliotekoje įkurtas viešas interneto prieigos taškas su 5 kompiuterizuotomis darbo vietomis. Bibliotekoje rengiamos literatūros, kraštotyros, dailės, vaikų kūrybos parodos, literatūriniai renginiai. Bibliotekoje sukaupta kraštotyros medžiaga apie žymius krašto žmones: rašytoją Eleonorą Pabiržytę, knygnešį, mokytoją, poetą Kostą Stiklių, poetą Antaną Baranauską, kalbininką, pedagogą Viktorą Kamantauską, poetą Vaidotą Daunį. Glaudžiai bendradarbiauja su Rumšiškių A. Baranausko gimnazija, sale, J. Aisčio muziejumi, seniūnija. Paslaugos:
 • Literatūros išdavimas į namus ir vietoje;
 • Mokymas naudotis katalogais;
 • Spaudinių užsakymas per TBA;
 • Atsakymai į skaitytojų užklausas;
 • Dokumentų kopijavimas;
 • Internetas;
 • Informacijos įrašymas į kompaktinius diskus;
 • Informacijos paieška internete:
 • Renginiai;
 • Spaudinių nešimas į namus senyvo amžiaus žmonėms ir neįgaliesiems (jiems pageidaujant).
Atgal 1 2 3 4 5
2 iš 5
Toliau