Struktūra

2019-01-15

Pravieniškių biblioteka

Bibliotekininkė Marytė Drulienė Telefonas (8 346) 56 200 El. paštas pravieniskes@kaisiadoriuvb.lt Adresas Pravieniškių g. 33, Pravieniškės, LT-56369, Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas: Pirmadienis 10:00–18:00 val. Antradienis 10:00–21:00 val. Trečiadienis 10:00–18:00 val. Ketvirtadienis 10:00–18:00 val. Penktadienis 10:00–17:30 val. Šeštadienis Nedirba Sekmadienis Nedirba Pietų pertrauka: 15:00–15:30 val. Pravieniškių biblioteka įkurta 1968 m. Jos spaudinių fondas buvo 3272 egz. 1976 m., po bibliotekų centralizacijos, Pravieniškių biblioteka tapo Kaišiadorių rajono centrinės bibliotekos filialu, o nuo 1995 m. – Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialu. 2010 m. biblioteka įsikūrė erdviose 263 m2 patalpose Pravieniškių seniūnijos pastate. Bibliotekoje sukaupta 6,2 tūkstančiai spaudinių, prenumeruojami 14 pavadinimų periodiniai leidiniai, skaito 247 skaitytojai. 2003 m., pagal asociacijos „Langas į ateitį“ projektą, bibliotekoje atidarytas viešasis interneto centras (VIC). Įrengtos 3 kompiuterizuotos darbo vietos su interneto prieiga. Vykdant projektą, atnaujinta kompiuterinė įranga ir dabar vartotojams skirta 5 kompiuterizuotos darbo vietos. Bibliotekoje rengiamos literatūros, kraštotyros, dailės, vaikų kūrybos parodos, literatūriniai renginiai, kompiuteriniai raštingumo kursai.  Glaudžiai bendradarbiauja su Rumšiškių kultūros centro Pravieniškių padaliniu, Pravieniškių seniūnija, Pravieniškių bendruomene, Pravieniškių vaikų dienos centru, Pravieniškių Stasio Tijūnaičio pagrindine mokykla. Šiuo metu biblioteka – kultūros ir informacijos centras, teikiantis gyventojams visų rūšių žinias ir informaciją, leidžiantis jiems naudotis ne tik spaudinių, bet ir šiuolaikinėmis informacijos bei komunikacijos technologijomis. Paslaugos:
 • Literatūros išdavimas į namus;
 • Spaudinių užsakymas per TBA;
 • Informacijos įrašymas į kompaktinius diskus;
 • Internetas;
 • Mokymai naudotis internetu;
 • Informacijos paieška internete;
 • Renginiai ir įvairios parodos.
2019-01-15

Paparčių biblioteka

Bibliotekininkė Rita Kavaliauskienė Telefonas (8 346) 42 749 El. paštas paparciai@kaisiadoriuvb.lt Adresas Paparčių g. 25, Paparčių k., Paparčių paštas LT–56438, Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas: Pirmadienis Nedirba Antradienis 9:00-18:00 val. pietų pertrauka 13:00–14:00 val. Trečiadienis 9:00-18:00 val. pietų pertrauka 13:00–14:00 val. Ketvirtadienis 9:00-18:00 val. pietų pertrauka 13:00–14:00 val. Penktadienis 12:30-19:00 val. pietų pertrauka 15:30–16:00 val. Šeštadienis Nedirba Sekmadienis Nedirba Paparčių biblioteka įkurta 1946 metais. 1976 m., po bibliotekų centralizacijos, Paparčių biblioteka pavadinta Kaišiadorių rajono centrinės bibliotekos filialu, o nuo 1995 m. Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialu. Paparčių bendruomenė turi galimybę naudotis bibliotekoje sukauptais spaudiniais (4,5 tūkst.), 14-kos pavadinimų periodiniais leidiniais, interneto prieiga. Dalyvaudama projekte, kurį rėmė Atviros Lietuvos Fondas, biblioteka įsigijo muzikinį centrą, fondą papildė pažintine, mokomąja literatūra, garsajuostėmis su literatūriniais įrašais, kompaktinėmis plokštelėmis. Įrengta viešoji interneto prieiga,veikia bevielis internetas, dvi kompiuterizuotos darbo vietos vartotojams Bendradarbiaujama su Paparčių mokykla-daugiafunkciniu centru, Paparčių seniūnijos bendruomene. Bibliotekoje organizuojami literatūriniai renginiai. Paslaugos:
 • Literatūros išdavimas į namus;
 • Leidinių užsakymas per TBA iš kitų bibliotekų;
 • Atsakymai į skaitytojų užklausas;
 • Internetas;
 • Renginiai ir įvairios parodos;
 • Mokymai naudotis internetu;
 • Informacijos paieška internete;
 • Spaudinių pristatymas į namus senyvo amžiaus žmonėms (jiems pageidaujant).
2019-01-15

Palomenės biblioteka

Bibliotekininkė Filomena Gresienė Telefonas (8 346) 50 012 Faksas (8 346) 50 115 El paštas palomene@kaisiadoriuvb.lt Adresas: Medinų g. 6, Palomenės k., Palomenės paštas LT –56383, Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas: Pirmadienis Nedirba Antradienis 9:30-17:30 val. Trečiadienis 9:30-17:30 val. Ketvirtadienis 9:30-17:30 val. Penktadienis 9:30-17:30 val. Šeštadienis Nedirba Sekmadienis Nedirba Pietų pertrauka 13:00–13:30 val. Palomenės biblioteka įkurta 1949 metais. 1952 m. buvo 2000 egz. spaudinių fondas, skaitė 103 skaitytojai. 1964 metais įsteigtos trys kilnojamosios bibliotekėlės Lomenių, Smilgių ir Palomenės kaimuose. 1973 m. biblioteka įsikūrė seniūnijos patalpose kur veikia iki šiol. 1976 metais, po bibliotekų centralizacijos, Palomenės biblioteka tapo Kaišiadorių rajono centrinės bibliotekos filialu, o nuo 1995 m. – Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialu. Bibliotekoje sukaupta 4,7 tūkstančiai spaudinių, prenumeruojama 9 pavadinimų periodinių leidinių, skaito 195 skaitytojai. 2005 metų gegužės mėnesį bibliotekoje atidarytas viešosios prieigos interneto taškas ( VIPT). Bibliotekoje įrengta 5 kompiuterizuotos darbo vietos. Bibliotekoje rengiamos literatūros, kraštotyros, dailės, vaikų kūrybos parodos, literatūriniai renginiai. Glaudžiai bendradarbiauja su Palomenės pagrindine mokykla, sale, seniūnija. Paslaugos:
 • Literatūros išdavimas į namus;
 • Spaudinių užsakymas per TBA;
 • Informacijos paieška internete;
 • Dokumentų kopijavimas ir dauginimas;
 • Informacijos įrašymas į kompaktinius diskus;
 • Internetas;
 • Faksas;
 • Renginiai ir įvairios parodos;
 • Mokymai naudotis internetu.
2019-01-15

Pakertų biblioteka

Bibliotekininkė Danguolė Ščiukienė Telefonas: (8 346) 46 180 El. paštas pakertai@kaisiadoriuvb.lt Adresas Liepų al. 10, Pakertų k., LT–56262, Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas: Pirmadienis Nedirba Antradienis 9:30-17:30 val. Trečiadienis 9:30-17:30 val. Ketvirtadienis 9:30-17:30 val. Penktadienis 9:30-17:30 val. Šeštadienis Nedirba Sekmadienis Nedirba Pietų pertrauka 13:30–14:00 val. Pakertų biblioteka įkurta 1954 metais. Biblioteka 1989 m. perkelta į naujas patalpas. Pakertų biblioteka yra vienintelis kultūros židinys Pakertų kaime. 1976 m., po bibliotekų centralizacijos, Pakertų biblioteka pavadinta Kaišiadorių rajono centrinės bibliotekos filialu, o nuo 1995 m., vykdant Lietuvos bibliotekų įstatymą, Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialu. Pakertų biblioteka 2003 m. dalyvavo Lietuvos regioninių tyrimų instituto projekte „Biblioteka – viešasis bendruomenės informacinis centras“. Vykdant projektą,  bibliotekai buvo paskirtas kompiuteris, įrengta kompiuterizuota darbo vieta. Bibliotekoje duris atvėrė viešas interneto prieigos taškas (VIPT 2) su keturiomis kompiuterizuotomis darbo vietomis vartotojams. Bibliotekoje sukaupta per 6 tūkstančiai spaudinių, prenumeruojama 12 pavadinimų periodinių leidinių, skaito 256 skaitytojai, renkama kraštotyrinė medžiaga. Bibliotekoje rengiamos įvairios parodos, kompiterinio raštingumo kursai, literatūriniai renginiai. Paslaugos:
 • Literatūros išdavimas į namus;
 • Leidinių užsakymas per TBA iš kitų bibliotekų;
 • Naudojimasis kompiuteriu;
 • Atsakymai į skaitytojų užklausas;
 • Renginiai ir parodos;
 • Spaudinių pristatymas į namus senyvo amžiaus žmonėms (jiems pageidaujant).
2019-01-15

Neprėkštos biblioteka

Bibliotekininkė Banga Grendienė Tel. (8 346) 49 788 El. paštas nepreksta@kaisiadoriuvb.lt Adresas Liepų g. 17, Neprėkštos k., LT–56382, Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas: Pirmadienis Nedirba Antradienis 10:00-17:30 val. Trečiadienis 10:00-17:30 val. Ketvirtadienis 10:00-16:30 val. Penktadienis Nedirba Šeštadienis Nedirba Sekmadienis Nedirba Pietų pertrauka 14:00–14:30 val. Neprėkštos biblioteka įkurta 1955 metais. Tuo metu ji vadinosi Jočiūnų kaimo biblioteka ir įsikūrusi buvo Jočiūnų pradinėje mokykloje. 1961 metais bibliotekos knygų fondas buvo 8 tūstančiai egz., skaitytojų – 248. 1963 m. per gaisrą biblioteka sudegė, todėl tais pačiais metais Jočiūnų biblioteka buvo atidaryta Neprėkštos kaime. Nuo 1975 metų ji pavadinta Neprėkštos biblioteka. 1976 metais, po bibliotekų centralizacijos, Neprėkštos biblioteka pavadinta centrinės bibliotekos filialu, o nuo 1995 m., vykdant Lietuvos bibliotekų įstatymą, Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialu. Nuo 1994 metų biblioteka įsikūrusi privačiose patalpose. Bibliotekoje sukaupta per 3 tūkstančiai spaudinių, prenumeruojama 9 pavadinimų periodinių leidinių. 2008 metais duris atvėrė viešas interneto prieigos taškas (VIPT 2).  Bibliotekoje rengiamos literatūros, vaikų kūrybos parodos, vyksta kaimo bendruomenės sueigos. Glaudžiai bendradarbiaujama su Neprėkštos kaimo bendruomene. Paslaugos:
 • Literatūros išdavimas į namus;
 • Spaudinių užsakymas per TBA;
 • Atsakymai į skaitytojų užklausas;
 • Renginiai ir parodos;
 • Pynimo iš vytelių mokymai.
2019-01-15

Mikalaučiškių biblioteka

Tel. (8 346) 48 714 El. paštas mikalauciskes@kaisiadoriuvb.lt Adresas Neries g. 17, Mikalaučiškių k., LT-56318, Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas: Norintys užsisakyti knygas turi skambinti telefonu: (8346)52467. Knygas pristato vairuotojas paskutinį mėnesio ketvirtadienį prie Mikalauciškių bibliotekos pastato. Mikalauciškių biblioteka įkurta 1958 metais. Ilgą laiką biblioteka veikė senuose Skėrių kaimo kultūros namuose. 1976 metais, po bibliotekų centralizacijos, Mikalauciškių biblioteka tapo Kaišiadorių rajono centrinės bibliotekos filialu, o nuo 1995 m. – Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialu. 1989 metais biblioteka įsikūrė Mikalauciškių pradinės mokyklos pastate. 2010 metais biblioteka iš Mikalaučiškių pradinės mokyklos pastato perkelta į buvusias Mikalaučiškių medicinos punkto patalpas, kur veikia iki šiol. Bibliotekoje sukaupta per 3 tūkst. spaudinių, prenumeruojama 10 pavadinimų periodinių leidinių, skaito 139 skaitytojai. Bibliotekoje yra vieša interneto prieiga su keturiomis kompiuterizuotomis darbo vietomis vartotojams. Bibliotekoje rengiamos literatūros, vaikų kūrybos parodos, literatūriniai renginiai, kompiuterinio raštingumo kursai. Glaudžiai bendradarbiaujama vietos bendruomene. Paslaugos:
 • Literatūros išdavimas į namus;
 • Spaudinių užsakymas per TBA;
 • Atsakymai į skaitytojų užklausas;
 • Renginiai ir įvairios parodos.
Atgal 1 2 3 4 5
3 iš 5
Toliau