Struktūra

2019-01-15

Kruonio biblioteka

Bibliotekininkė Audronė Sorvydienė

Tel. (8 346) 57 120

El. paštas kruonis@kaisiadoriuvb.lt

Adresas Vilniaus g. 13, Kruonio k., LT–56318, Kaišiadorių r. sav.

Darbo laikas:

Pirmadienis Nedirba

Antradienis 10:00-18:00 val.

Trečiadienis 10:00-18:00 val.

Ketvirtadienis 10:00-18:00 val.

Penktadienis 8:00-16:00 val.

Šeštadienis Nedirba

Sekmadienis Nedirba

Pietų pertrauka 12:30–13:00 val.

Kruonio Viešoji Valstybinė biblioteka įkurta 1939 m. vasario 9 d. 1943 metų anketos duomenimis Kruonio bibliotekos fondas buvo 1695 egz., skaitytojų – 285, veikė skaitykla. Ilgą laiką biblioteka buvo įsikūrusi dabartiniuose senelių globos namuose. Darbuotojai nuolat keitėsi. Nuo 1966 m. biblioteka perkelta į Kruonio seniūnijos patalpas kur veikia iki šiol. Ne kartą Kruonio biblioteka už aktyvią veiklą apdovanota Kultūros ministerijos diplomais. 1976 m., po bibliotekų centralizacijos, Kruonio biblioteka pavadinta Kaišiadorių rajono centrinės bibliotekos filialu, o nuo 1995 m., vykdant Lietuvos bibliotekų įstatymą, Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialu. Bibliotekos spaudinių fondas – 7,6 tūkst. fiz. vnt., prenumeruojama 16 pavadinimų periodinių leidinių. Nuo 2002 m. mažiesiems Kruonio bibliotekos lankytojams buvo skirti du kompiuteriai žaidimams. Įrengta viena kompiuterizuota darbo vieta darbuotojai. 2008 metais bibliotekoje duris atvėtė viešas interneto prieigos taškas (VIPT 2). Bibliotekoje rengiamos parodos, popietės, viktorinos, susitikimai, kompiuterinio raštingumo kursai.

Paslaugos:

 • Knygų ir periodinių leidinių išdavimas į namus;
 • Literatūriniai renginiai ir parodos;
 • Bibliografinės informacijos teikimas;
 • Leidinių užsakymas per TBA (tarpbibliotekinis abonementas);
 • Kompiuteriniai žaidimai vaikams.

 

2019-01-15

Kasčiukiškių biblioteka

Bibliotekininkė Rimutė Sinkevičienė Tel. (8 346) 41 666 El. paštas kasciukiskes@kaisiadoriuvb.lt Adresas Ilgakiemio g. 12, Kasčiukiškių k., LT–56103, Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas: Pirmadienis Nedirba Antradienis 13:00-18:00 val. Trečiadienis 13:00-18:00 val. Ketvirtadienis 13:00-18:00 val. Penktadienis 13:00-18:00 val. Šeštadienis Nedirba Sekmadienis Nedirba Kasčiukiškių biblioteka įkurta 1966 metais privačiose patalpose. 1970 m. buvo perkelta į patalpas, kur vienoje pastato dalyje veikė parduotuvė, kitoje – biblioteka. 1976 m., po bibliotekų centralizacijos, Kasčiukiškių biblioteka pavadinta Kaišiadorių rajono centrinės bibliotekos filialu, o nuo 1995 m. – Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialu. 2004 metais biblioteka perkelta į Kasčiukiškių pagrindinės mokyklos patalpas. Bibliotekai skirti du kompiuteriai, įrengtas REMO interneto ryšys. Bibliotekos veikla iš esmės pasikeitė. 2011 m. įgyvendinant projektą „Bibliotekos pažangai“ atnaujinta kompiuterinė įranga, dvi kompiuterizuotos darbo vietos skirtos  vartotojams. Bibliotekoje sukaupta 4,9 tūkstančiai spaudinių, prenumeruojama 6 pavadinimų periodinių leidinių. Bibliotekoje rengiamos parodos, literatūriniai renginiai. Paslaugos:
 • Literatūros išdavimas į namus;
 • Leidinių užsakymas per TBA iš kitų bibliotekų;
 • Internetas;
 • Atsakymai į skaitytojų užklausas;
 • Renginiai;
 • Mokymai naudotis internetu;
 • Spaudinių pristatymas į namus senyvo amžiaus žmonėms (jiems pageidaujant).
2019-01-15

Kalvių biblioteka

Bibliotekininkė Irutė Maciulevičienė Tel. (8 346) 44 212 El. paštas kalviai@kaisiadoriuvb.lt Adresas Lapainios g. 24, Kalvių k. LT–56283, Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas: Pirmadienis Nedirba Antradienis 11:00-16:00 val. Trečiadienis 11:00-16:00 val. Ketvirtadienis 11:00-16:00 val. Penktadienis 11:00-16:00 val. Šeštadienis Nedirba Sekmadienis Nedirba Kalvių biblioteka įkurta 1950 metais. 1976 metais, po bibliotekų centralizacijos, Kalvių biblioteka tapo Kaišiadorių centrinės bibliotekos filialu, o nuo 1995 m. – Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialu. Bibliotekoje sukaupta 6,1 tūkstančiai spaudinių, prenumeruojama 5 pavadinimų periodinių leidinių, skaito 101 skaitytojų. Kalvių bibliotekoje jau keleri metai auksarankių moterų klubas. Dalyvaujant projekte, kurį rėmė Atviros Lietuvos fondas, bibliotekos knygų fondas papildytas informacine, pažintine literatūra, kompaktinėmis plokštelėmis, garsajuostėmis. 2004 m. įrengta 1 kompiuterizuota darbo vieta. Bibliotekoje rengiamos literatūros, kraštotyros, dailės, vaikų kūrybos parodos, mokomieji seminarai, kompiuterinio raštingumo kursai. Bendradarbiaujant su Kalvių bendruomene bei Kruonio kultūros centro Kalvių struktūriniu padaliniu -organizuojamos vasaros sporto šventės, tradiciniai bei kalendoriniai  renginiai.2018 metais kartu su bendruomene išleidome,   mūsų kraštiečio –tremtinio a.a.  Antano Čingos poezijos knygą „Aš nusiųsiu Tau ąžuolo lapą“. Paslaugos:
 • Literatūros išdavimas į namus;
 • Spaudinių užsakymas per TBA;
 • Atsakymai į skaitytojų užklausas;
 • Renginiai;
 • Mokymai naudotis katalogais.
2019-01-15

Gudienos biblioteka

Bibliotekininkė Danguolė Repčinskienė Tel. (8 346) 50 071 El. paštas gudiena@kaisiadoriuvb.lt Adresas Taikos g. 2, Gudzenkos k. LT–56104, Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas  Pirmadienis Nedirba Antradienis 13:00-18:00 Trečiadienis 13:00-18:00 Ketvirtadienis 13:00-18:00 Penktadienis 13:00-18:00 Šeštadienis Nedirba Sekmadienis Nedirba Gudienos biblioteka įkurta 1973 metais Gudienos pradinės mokyklos patalpose. Pradinis bibliotekos knygų fondas buvo 1263 egz., pirmaisiais metais buvo 616 skaitytojų. Keitėsi darbuotojai. Bibliotekos fondas kiekvienais metais augo, 1985 metais bibliotekos fonde buvo 12063 egz. spaudinių. 1976 m., po bibliotekų centralizacijos, Gudienos biblioteka pavadinta Kaišiadorių rajono centrinės bibliotekos filialu, o nuo 1995 m. – Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialu. Bibliotekoje sukaupta per 5 tūkstančius spaudinių, prenumeruojama 7 pavadinimų periodinių leidinių. Bibliotekoje rengiamos parodos, literatūriniai renginiai. Glaudžiai bendradarbiaujama su vaikų darželiu – mokykla “Rugelis”. Bibliotekoje įkurta vieša interneto prieiga su keturiomis kompiuterizuotomis darbo vietomis vartotojams. Paslaugos:
 • Literatūros išdavimas į namus;
 • Spaudinių pristatymas į namus neįgaliems ir senyvo amžiaus žmonėms (jiems pageidaujant);
 • Spaudinių užsakymas per TBA;
 • Atsakymai į skaitytojų užklausas;
 • Literatūriniai renginiai.
2019-01-15

Dovainonių biblioteka

Bibliotekininkė Violeta Sadauskienė Tel. (8 346) 46 630 El. paštas dovainonys@kaisiadoriuvb.lt Adresas Gedimino g. 2, Dovainonių k., LT–56333, Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas Pirmadienis Nedirba Antradienis 11:00-19:00 val. Trečiadienis 11:00-19:00 val. Ketvirtadienis 11:00-19:00 val. Penktadienis 11:00-19:00 val. Šeštadienis Nedirba Sekmadienis Nedirba Pietų pertrauka 14:30-15:00 val. 1947 metais Dovainonių kaime veikė klubas – skaitykla. Knygų buvo mažai, jas gaudavo iš Rumšiškių valsčiaus bibliotekos ir nuolat keisdavo. 1955 m. Dovainonių klubas – skaitykla buvo perorganizuotas į kaimo biblioteką. Dovainonių biblioteka 1959 metais turėjo 6986 egz. fondą, 214 skaitytojų, pradėjo kurti abėcėlinį katalogą, organizuoti literatūros vakarus, parodas. Nuo 1962 m. išsiplėtė nestacionarinis aptarnavimas, biblioteka turėjo 6 kilnojamąsias bibliotekėles. Bibliotekos patalpos nuolat keitėsi. 1974 metais, pastačius naujus kultūros namus, juose įsikūrė ir biblioteka, kur ji veikia iki šiol. 1976 m., po bibliotekų centralizacijos, Dovainonių biblioteka pavadinta Kaišiadorių rajono centrinės bibliotekos filialu, o nuo 1995 m. – Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialu. Bibliotekos spaudinių fondas – 5,5 tūkst. fiz. vnt., prenumeruojama 10 pavadinimų periodinių leidinių, skaito 231 skaitytojas. Biblioteka dalyvaudama projektuose, kuriuos rėmė Atviros Lietuvos Fondas, knygų fondą atnaujino informaciniais leidiniais, kompaktinėmis plokštelėmis, vaizdajuostėmis, garsajuostėmis, įsigijo reikalingą techniką renginiams organizuoti (televizorių, vaizdajuosčių leistuvą, muzikos centrą). Bibliotekoje veikia kaimo bendruomenės diskusijų klubas. Rengiamos parodos, knygų aptarimai, susitikimai. Bibliotekoje kaupiama kraštotyros medžiaga apie Dovainonių tremtinius, kalbininką ir vertėją Simą Zarecką, kitus žymius žmones. Bibliotekoje veikia viešos interneto prieigos taškas (VIPT) su keturiomis kompiuterizuotomis darbo vietomis vartotojams. Paslaugos:
 • Literatūros išdavimas į namus;
 • Spaudinių pristatymas į namus neįgaliems  ir senyvo amžiaus žmonėms;
 • Literatūriniai renginiai, parodos;
 • Atsakymai į skaitytojų užklausas;
 • Literatūros užsakymas per TBA.
2019-01-15

Darsūniškio biblioteka

Bibliotekininkė Audronė Sirvydienė Tel. (8 346) 46 302 El. paštas darsuniskis@kaisiadoriuvb.lt Adresas Vytauto Didžiojo g. 53, Darsūniškio k., LT–56303, Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas: Pirmadienis 9:00-17:30 val. Antradienis Nedirba Trečiadienis Nedirba Ketvirtadienis Nedirba Penktadienis 16:15–18:15 val. Šeštadienis Nedirba Sekmadienis Nedirba Pietų pertrauka 12:30–13:00 val. Darsūniškio klubas – skaitykla įkurta 1948 metais. 1952 m. Klubas – skaitykla turėjo 662 egz. knygų fondą, 51 skaitytoją. Darbuotojai kasmet keitėsi. 1958 metais Darsūniškio klubas – skaitykla buvo perorganizuotas į kaimo biblioteką. Tuo metu bibliotekoje buvo 1031 egz. knygų fondas, skaitė 101 skaitytojas. 1960 metais pradėtas kurti abėcėlinis katalogas. Bibliotekoje buvo organizuojami literatūriniai teminiai vakarai, vėliau pradėta ruošti bibliotekiniai plakatai, knygų parodos, garsiniai skaitymai. 1976 m., po bibliotekų centralizacijos, Darsūniškio biblioteka pavadinta Kaišiadorių rajono centrinės bibliotekos filialu, o nuo 1995 m. – Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialu. 1991 metais Darsūniškio filialas sujungtas su Darsūniškio pagrindinės mokyklos biblioteka. 2004 metais bibliotekoje įrengta viena kompiuterizuota darbo vieta. Bibliotekoje sukaupta 4,5 tūkstančių spaudinių, prenumeruojama 10 pavadinimų periodinių leidinių, nemažas pedagoginės – informacinės literatūros fondas, kuriuo naudojasi Darsūniškio pagrindinės mokyklos mokytojai ir mokiniai. Bibliotekoje įkurta vieša interneto prieiga su dviem kompiuterizuotomis vietomis vartotojams. Paslaugos
 • Literatūros išdavimas į namus;
 • Leidinių užsakymas per TBA;
 • Atsakymai į skaitytojų užklausas;
 • Spaudinių pristatymas į namus neįgaliems ir senyvo amžiaus žmonėms (jiems pageidaujant);
 • Literatūriniai renginiai;
 • Mokymai naudotis katalogais bei kartotekomis.
Atgal 1 2 3 4 5
4 iš 5
Toliau