Skyriai

Komplektavimo skyrius

TIKSLAS
Užtikrinti, kad VB skyriuose ir filialuose komplektuojami dokumentai ir periodiniai leidiniai atitiktų bibliotekos vartotojų poreikius.

UŽDAVINIAI
Komplektuoti ir apskaityti universalaus profilio dokumentų fondą, pildyti LIBIS kompiuterinę duomenų bazę naujai gaunamų dokumentų įrašais, analizuoti fondų komplektavimą, nurašymą, panaudojimą.

Komplektavimo skyriaus vedėja
Laura Katelevskienė
Tel. (8 346) 52 464
El. paštas komplektavimas@kaisiadoriuvb.lt

Komplektavimo ir knygų tvarkymo skyriaus bibliotekininkė
Nijolė Kruglovienė
El. paštas nijole@kaisiadoriuvb.lt

Komplektavimo ir knygų tvarkymo skyriaus bibliotekininkė
Virginija Šriupšienė
El. paštas virginija@kaisiadoriuvb.lt

 


Skaitytojų aptarnavimo skyrius

TIKSLAS
Teikti kokybiškas knygų išdavimo ir informacijos paslaugas bibliotekos paslaugų vartotojams.

UŽDAVINIAI
Aptarnauti skaitytojus ir informacijos vartotojus abonemente, periodinių leidinių ir interneto skaitykloje. Plėsti bibliotekinio aptarnavimo paslaugas neįgaliesiems, pensininkams, bedarbiams ir vyresniojo amžiaus žmonėms. Kurti LIBIS informacijos elektroninę bazę, kurios pagrindu skleisti informaciją apie rajono kultūrinį gyvenimą. Ugdyti skaitytojų  informacinį raštingumą, kompiuterių laikmenose kaupti, sisteminti, kraštotyrinę medžiagą. Pildyti kompiuterinių duomenų katalogą analizinėje posistemėje LIBIS, organizuoti bibliografinį kraštotyrinį darbą, rinkti medžiagą apie žymius kraštiečius, vykdyti kultūrinę veiklą, rengti skaitymo skatinimo renginius, parodas.

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja
Tel. (8 346) 52 467
El. paštas biblioteka@kaisiadoriuvb.lt

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji bibliografė
Zina Motiekaitienė
Tel. (8 346) 51 145
El. paštas skaitykla@kaisiadoriuvb.lt

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus bibliotekininkė
Jūratė Komarovienė
Tel. (8 346) 52 467
El. paštas abonementas@kaisiadoriuvb.lt

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus bibliotekininkė
Renata Kupčiūnienė
Tel. (8 346) 52 467
El. paštas libis@kaisiadoriuvb.lt

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus bibliotekininkė
Danguolė Dagilienė
Tel. (8 346) 52 467
El. paštas krastotyra@kaisiadoriuvb.lt

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus bibliotekininkė
Žydrūnė Dzunkovienė
Tel. (8 346) 52 467
El. paštas krastotyra@kaisiadoriuvb.lt

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus bibliotekininkė
Janina Jakutienė
Tel. (8 346) 51 145
El. paštas spauda@kaisiadoriuvb.lt, periodine.skaitykla@kaisiadoriuvb.lt


Vaikų literatūros skyrius

TIKSLAS
Aptarnauti moksleivius, ikimokyklinio amžiaus vaikus ir tuos, kuriuos domina vaikų literatūra.

UŽDAVINIAI
Kaupti vaikų literatūrą, literatūros istorijos, pažintinę, informacinę literatūrą lietuvių ir kitų šalių grožinę literatūrą. Padėti skaitytojams išsirinkti knygas, organizuoti kultūrinę skaitymo skatinimo ir popamokinę veiklą. Rengti knygų ir kitas parodas, naujų knygų pristatymus, susitikimus su autoriais, leidėjais, iliustratoriais, teikti informaciją visiems ja besidomintiems.

Vaikų literatūros skyriaus vyr. bibliotekininkė
Rita Jurienė
Tel. (8 346) 52 204
El. paštas vaikai@kaisiadoriuvb.lt

Vaikų literatūros skyriaus bibliotekininkė
Teilanda Ivoškienė
Tel. (8 346) 52 204
El. paštas vaikai@kaisiadoriuvb.lt

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2023-06-15